PGS - Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

De Publicatiereeks is een handreiking voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken en voor overheden die zijn belast met de vergunning- verlening en het toezicht op deze bedrijven.

Op basis van de actuele stand der techniek wordt een overzicht gegeven van voorschriften, eisen, criteria en voorwaarden, die kunnen worden toegepast bij vergunningverlening, het opstellen van algemene regels en het toezicht op deze bedrijven. In de publicatiereeks wordt zoveel mogelijk op integrale wijze aandacht besteed aan arbeidsveiligheid, milieuveiligheid en brandveiligheid.

Voorheen werden nieuwe publicaties opgesteld in opdracht van de ministeries van I&M, SZW en V&J. Eerst als producten van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen (CPR) en vanaf 2005 onder de naam PGS.

In 2008 heeft het kabinet besloten om de actualisatie en het beheer van de PGS over te dragen aan een zelfstandige beheerorganisatie. Deze is ondergebracht bij NEN. Lees meer op www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

In de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen worden normen genoemd. Deze normen zijn los of in een maatwerkpakket verkrijgbaar. Met een maatwerkpakket heeft u alle normen van de gewenste PGS in huis.

PGS normen kunnen in een NEN Connect maatwerk pakket worden aangeschaft, registreer gratis of bekijk eerst de mogelijkheden van NEN Connect. Hier vraagt u eenvoudig en geheel vrijblijvend een offerte aan, ga naar NEN Connect!PGS Trainingen

Basis PGS 15: de (on)mogelijkheden van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Met de toenemende behoefte aan opslag van gevaarlijke stoffen kan ook het risico voor werknemers of de omgeving toenemen, indien onvoldoende veiligheidsmaatregelen worden getroffen. PGS 15 is de meetlat in Nederland waarin is aangegeven hoe opslag van verpakte gevaarlijke stoffen dient plaats te vinden zodat een voldoende veiligheidsniveau voor arbo, milieu en brand wordt gerealiseerd.

Basis PGS 31 Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties

PGS 31 geeft richtlijnen voor een arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige opslag. Deze zijn van toepassing op: • Drukloze opslag van gevaarlijke vloeibare stoffen en mengsels in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties, waarbij de inhoud van de opslagtank tussen de 0,3 m³ en 150 m³ ligt • Opslag van watergedragen mengsels die vanuit de CLP verordening als kankerverwekkende of mutagene stoffen (CMR) zijn gekenmerkt De training is bedoeld voor zowel bedrijven als overheden die te maken hebben met gevaarlijke stoffen. Na deze cursus is duidelijk wat in de PGS 31 is geregeld, hoe deze PGS is opgebouwd en welke eisen gelden voor opslagtanks vallend onder deze richtlijn .

Noot:
Eerder door u bekeken

Contact PGS

pgs@publicatiereeks
gevaarlijkestoffen.nl

(015) 2 690 120


Handige links

1. Officiële Website Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
2. Actualisatie programma
Een indicatie wanneer een herziening gepland is.

PGS Nieuws

Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2018 aangeboden

12-08-2019 Staatssecretaris Van Veldhoven heeft de Tweede Kamer de Staat van de Veiligheid majeure Brzo-bedrijv...

Concept PGS 8 'Organische peroxiden: opslag' gereed voor commentaar

28-05-2019 Het concept van PGS 8 'Organische peroxiden: opslag' is gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerde...

“Chemische industrie maakt werk van REACH”

28-05-2019 Koepelorganisatie van brancheverenigingen in de chemie Cefic is niet blij met het rapport van de BUN...

Campagne over chemische stoffen in dagelijkse producten

28-05-2019 RIVM, VeiligheidNL en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben een website gelanc...

Meer nieuws