Concept PGS 28 'Vloeibare brandstoffen in ondergrondse installaties' voor commentaar

17-04-2018 Het Nieuwe Stijl-concept van PGS 28: vloeibare brandstoffen in ondergrondse installaties en aflevertoestellen is gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau. PGS 28 wil risico’s beheersen van de opslag en aflevering van vloeibare brandstoffen in/vanuit ondergrondse tanks.

Ook wil de PGS de risico’s van het verwijderen van ondergrondse opslagtanks beheersen. De PGS-richtlijn beschrijft maatregelen om dat doel te bereiken. De maatregelen zijn gebaseerd op een risicobenadering die uitgaat van scenario’s die zich voor kunnen doen. Uit de scenario’s zijn doelen geformuleerd die een aanvaardbaar veiligheidsniveau moeten creëren. Uit de doelen zijn vervolgens de maatregelen afgeleid waarmee de grote en middelgrote risico’s kunnen worden voorkomen dan wel zoveel mogelijk worden beperkt.

Wat is nieuw?
PGS 28 is geactualiseerd in het kader van de omzetting van de PGS naar de Nieuwe Stijl. Deze stijl is onder andere doorgevoerd door de komst van de nieuwe Omgevingswet en een door te voeren kwaliteitsslag waarbij de onderbouwing van de voorgeschreven maatregelen, door een risicobenadering, veel duidelijker wordt. In tegenstelling tot de huidige PGS 28:2011 bevat deze PGS 28 geen bodembeschermingsmaatregelen meer. De bodembeschermingsmaatregelen volgen uit de Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB) en staan benoemd in het toekomstige Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Ten opzichte van de vorige versie is veranderd dat bij het afleveren van diesel een vastzetmechanisme op het vulpistool is toegestaan. Handmatige peilsystemen worden uitgefaseerd en vervangen door een elektronisch systeem. Afleverslangen moeten worden voorzien van een breekkoppeling die voldoet aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van richtlijn 2014/34/EU.

Commentaar indienen
U kunt de conceptversie van PGS 28 downloaden. Vervolgens wordt u gevraagd met de wijzigingstabel, uw wijzigingsvoorstellen zo volledig en helder mogelijk te formuleren en aan ons op te sturen.

U kunt uw reactie uiterlijk tot 31 mei a.s. sturen naar: pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

Meer informatie
Voor meer informatie over PGS kunt u contact opnemen met NEN Industrie & Veiligheid via e-mail: iv@nen.nl of rechtstreeks met pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact PGS

pgs@publicatiereeks
gevaarlijkestoffen.nl

(015) 2 690 120


Handige links

1. Officiële Website Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
2. Actualisatie programma
Een indicatie wanneer een herziening gepland is.

PGS Nieuws

Twee sporenbeleid voor maximale preventie blootstelling gevaarlijke stoffen

31-01-2019 Versterking van het preventiebeleid en intensivering van toezicht en handhaving moeten leiden tot ma...

Correctie PGS 31

31-10-2018 Correctie van PGS 31 ‘Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tanki...

Kick-off meeting Chemistry Top Talent Community

31-10-2018 Bij de TU Delft vond onlangs de kick-off meeting plaats van de VNCI Topsector Chemiebeurzen. Er kome...

Overleeft de chemie de energietransitie?

31-10-2018 In een artikel op de site van VNO-NCW beschrijft Paul Scheer de kansen van de chemiesector om de ene...

Meer nieuws