Eerste PGS Nieuwe Stijl: Concept PGS 25

06-06-2017 Het eerste concept van een PGS volgens Nieuwe Stijl is klaar. Het gaat om PGS 25: “Afleverinstallaties van compressed natural gas (CNG) voor motorvoertuigen”, die nu beschikbaar is voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen.

De Nieuwe Stijl zorgt dat de PGS-richtlijn klaar is voor de komst van de nieuwe Omgevingswet en het bijbehorende Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal). In de PGS Nieuwe Stijl speelt de zogenaamde risicobenadering een belangrijke rol. Dit is een systematische aanpak waarbij een PGS-team start met een inventarisatie en beoordeling van de risico’s. Vervolgens stelt het team op basis van de risico’s de doelen en daaraan gekoppelde maatregelen vast. Ook is de PGS geactualiseerd naar aanleiding van opmerkingen die tijdens de marktverkenning (2013/2014) zijn ingediend.

Herziening
Belangrijke uitgangspunten bij de actualisatie van PGS 25 zijn:

  • de basis van de richtlijn wordt gevormd door de wettelijke kaders (zoals Omgevingswet, Bal, Arbeidsomstandighedenwet en de Wet veiligheidsregio’s);
  • daardoor een goede aansluiting op de praktijk van vergunningverlening, handhaving en toezicht;
  • het helder en transparant weergeven van de stand der techniek, waarbij duidelijk is waarom bepaalde voorschriften zijn opgenomen;
  • als PGS-team zorgen voor een zorgvuldige weging bij het opnemen van doelen en maatregelen waarbij het risicoanalyseprincipe wordt toegepast;
  • terugdringen van administratieve- en bestuurlijke lasten.


Meer informatie

Lees meer over PGS Nieuwe Stijl en PGS 25.

Wilt u meer informatie over PGS’en neemt u dan contact op met het PGS-projectbureau, via pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact PGS

pgs@publicatiereeks
gevaarlijkestoffen.nl

(015) 2 690 120


Handige links

1. Officiële Website Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
2. Actualisatie programma
Een indicatie wanneer een herziening gepland is.

PGS Nieuws

Concept PGS 19 NS gereed voor commentaar

13-09-2018 Het concept van PGS 19: Propaan en butaan: opslag is gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden k...

Zware overtredingen bij risicovolle bedrijven verder afgenomen

21-08-2018 Het aantal zware overtredingen bij risicovolle bedrijven is verder afgenomen. Dat blijkt uit ''Monit...

Europese Commissie: “Doelen REACH bereikt”

05-07-2018 REACH, de Europese verordening over het op de markt brengen van stoffen, heeft volgens de Europese C...

Meer kennis nodig over gevaarlijke stoffen

23-04-2018 Kennis over de gevaren van gevaarlijke stoffen is nog steeds beperkt. Het is belangrijk dat werkgeve...

Meer nieuws