Ontwerp PGS 13 ammoniak koelinstallaties gepubliceerd

02-02-2018 Het concept van PGS 13 'koelinstallaties en warmtepompen met ammoniak als koudemiddel’ is omgezet in Nieuwe Stijl, en gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

PGS 13 heeft betrekking op koelinstallaties en warmtepompen gevuld met ammoniak. Ammoniak wordt op grote schaal gebruikt als koudemiddel, en vervangt steeds vaker synthetische koudemiddelen. Het heeft in vergelijking met deze middelen het voordeel dat het geen broeikasgaseffect heeft. Er zijn echter risico’s verbonden aan gebruik van ammoniak. PGS 13 geeft aan hoe het middel veilig kan worden toegepast.

Aanleiding voor herziening
PGS 13 is net als andere PGS-documenten omgezet naar de Nieuwe Stijl, zodat deze gereed is voor de komst van de nieuwe Omgevingswet en het bijbehorende Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal). In de PGS Nieuwe Stijl speelt de zogenaamde risicobenadering een belangrijke rol. Dit is een systematische aanpak waarbij een PGS-team start met een inventarisatie en beoordeling van de risico’s. Op basis van de geïdentificeerde risico’s zijn doelen en maatregelen vastgesteld.
Daarnaast is PGS 13 aangepast op de norm NEN-EN 378:2016 (koelsystemen en warmtepompen – veiligheid en milieueisen), die in 2016 is geactualiseerd.

PGS 13 Nieuwe Stijl
De belangrijkste wijzigingen in de PGS 13 Nieuwe Stijl zijn:

  • via de risicobenadering zijn actuele inzichten rondom veilig werken in beeld gebracht. Deze zijn verwerkt in de scenario’s, doelen en maatregelen;
  • de opgegeven scenario’s geven inzicht in risico’s die kunnen optreden bij het werken met koelinstallaties gevuld met ammoniak;
  • de maatregelen zijn gekoppeld aan de geactualiseerde EN 378:2016.
  • de omschrijvingen van benodigde competenties zijn verduidelijkt en aangescherpt. Achtergrond hiervan is dat relatief veel incidenten te maken hebben met menselijke fouten;
  • de omschrijvingen van maatregelen voor noodplan en communicatie met hulpdiensten zijn verduidelijkt.

Meer informatie

Geef hier een reactie op PGS 13.

Voor meer informatie over PGS kunt u contact opnemen met NEN Industrie & Veiligheid via e-mail: industrieveiligheid@nen.nl of rechtstreeks met pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact PGS

pgs@publicatiereeks
gevaarlijkestoffen.nl

(015) 2 690 120


Handige links

1. Officiële Website Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
2. Actualisatie programma
Een indicatie wanneer een herziening gepland is.

PGS Nieuws

Concept PGS 19 NS gereed voor commentaar

13-09-2018 Het concept van PGS 19: Propaan en butaan: opslag is gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden k...

Zware overtredingen bij risicovolle bedrijven verder afgenomen

21-08-2018 Het aantal zware overtredingen bij risicovolle bedrijven is verder afgenomen. Dat blijkt uit ''Monit...

Europese Commissie: “Doelen REACH bereikt”

05-07-2018 REACH, de Europese verordening over het op de markt brengen van stoffen, heeft volgens de Europese C...

Meer kennis nodig over gevaarlijke stoffen

23-04-2018 Kennis over de gevaren van gevaarlijke stoffen is nog steeds beperkt. Het is belangrijk dat werkgeve...

Meer nieuws