PGS 24 Propaan: vulstations voor spuitbussen met propaan, butaan en dimetylether (ingetrokken)

PGS 24 is ingetrokken.
De ingetrokken versie PGS 24:1997 blijft beschikbaar op de website als naslag voor bestaande vergunningen.

De oorspronkelijke CPR 11-6 richtlijn is 2005 zonder wijziging omgezet in PGS 24. Deze publicatie gaat in op de gevaaraspecten van de diverse drijfgassen en geeft voorschriften voor de veilige inrichting en bedrijfsvoering van vulstations en beschrijft maatregelen voor inspectie en onderhoud.
Deze richtlijn is van toepassing op de gehele inrichting voor het vullen van spuitbussen met als drijfgas butaan, propaan en andere brandbare drijfgassen. Hieronder wordt ook gerekend de vulplaats bij het kleinschalig vullen van spuitbussen ten behoeve van verf.

De richtlijn behandelt de toepassing van propaan, butaan en dimethyl-ether als drijfgas; met het oog op de gevaren van het omgaan met de producten waarmee de spuitbussen worden gevuld, kunnen nog aanvullende eisen worden gesteld aan de opslag van deze werkstoffen.

Download PGS 24 als naslagwerk

Terug naar het PGS overzicht

Eerder door u bekeken

Contact PGS

pgs@publicatiereeks
gevaarlijkestoffen.nl

(015) 2 690 120


Handige links

1. Officiële Website Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
2. Actualisatie programma
Een indicatie wanneer een herziening gepland is.

PGS Nieuws

Veilig werken met gevaarlijke stoffen in het kort

24-02-2020 Werken met gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee. Hoe kunnen we gevaarlijke stoffen herke...

Platform Industriële Incidentenbestrijding (PII) operationeel

28-01-2020 Het gezamenlijke alarmeringssysteem van de grote industriële brandweerkorpsen in Nederland, PII, is ...

Interim PGS versies voor Omgevingswet: PGS 12, 15, 25, 31 en 33-2

28-01-2020 Alle PGS-richtlijnen worden gereed gemaakt voor de komst van de nieuwe Omgevingswet. Ze worden daarv...

Bijna alle Brzo-bedrijven krijgen inspectie op bezoek

19-12-2019 De Inspectie SZW gaat veel meer Brzo-bedrijven bezoeken in 2020. Was dat aantal de afgelopen jaren o...

Meer nieuws