PGS 24 Propaan: vulstations voor spuitbussen met propaan, butaan en dimetylether (ingetrokken)

PGS 24 is ingetrokken.
De ingetrokken versie PGS 24:1997 blijft beschikbaar op de website als naslag voor bestaande vergunningen.

De oorspronkelijke CPR 11-6 richtlijn is 2005 zonder wijziging omgezet in PGS 24. Deze publicatie gaat in op de gevaaraspecten van de diverse drijfgassen en geeft voorschriften voor de veilige inrichting en bedrijfsvoering van vulstations en beschrijft maatregelen voor inspectie en onderhoud.
Deze richtlijn is van toepassing op de gehele inrichting voor het vullen van spuitbussen met als drijfgas butaan, propaan en andere brandbare drijfgassen. Hieronder wordt ook gerekend de vulplaats bij het kleinschalig vullen van spuitbussen ten behoeve van verf.

De richtlijn behandelt de toepassing van propaan, butaan en dimethyl-ether als drijfgas; met het oog op de gevaren van het omgaan met de producten waarmee de spuitbussen worden gevuld, kunnen nog aanvullende eisen worden gesteld aan de opslag van deze werkstoffen.

Download PGS 24 als naslagwerk

Terug naar het PGS overzicht

Eerder door u bekeken

Contact PGS

pgs@publicatiereeks
gevaarlijkestoffen.nl

(015) 2 690 120


Handige links

1. Officiële Website Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
2. Actualisatie programma
Een indicatie wanneer een herziening gepland is.

PGS Nieuws

Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2018 aangeboden

12-08-2019 Staatssecretaris Van Veldhoven heeft de Tweede Kamer de Staat van de Veiligheid majeure Brzo-bedrijv...

Concept PGS 8 'Organische peroxiden: opslag' gereed voor commentaar

28-05-2019 Het concept van PGS 8 'Organische peroxiden: opslag' is gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerde...

“Chemische industrie maakt werk van REACH”

28-05-2019 Koepelorganisatie van brancheverenigingen in de chemie Cefic is niet blij met het rapport van de BUN...

Campagne over chemische stoffen in dagelijkse producten

28-05-2019 RIVM, VeiligheidNL en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben een website gelanc...

Meer nieuws