PGS 33-2 Aardgas: afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor vaartuigen

Vloeibaar gemaakt aardgas, Liquefied Natural Gas (LNG), is één van de opkomende brandstoffen in Europa. LNG is interessant als motorbrandstof voor verschillende vervoersmodaliteiten, zoals voor wegvoertuigen, vaartuigen en railgebonden voertuigen. Aardgas en voornamelijk LNG spelen een cruciale rol in de verbetering van de lokale luchtkwaliteit en de transitie naar duurzamere mobiliteit.

PGS 33-2 "Aardgas: afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor vaartuigen". Het realiseren van een LNG infrastructuur legt de basis voor het rijden en varen op LNG én vloeibaar biomethaan (LBM). Rijden op aardgas op ‘Compressed Natural Gas’ (CNG) is in Nederland ondertussen doorgebroken. LNG biedt, aanvullend op CNG, oplossingen vooral voor toepassingen waarvoor een grote actieradius gewenst is zoals vrachtvervoer. PGS 33-1 behandelt het vervoer over de weg en PGS 33-2 behandelt het vervoer over water.

Download PGS 33-2

Normen en richtlijnen

In PGS 33-2 worden normen en richtlijnen genoemd. Deze kunt u als NEN Connect maatwerkpakket aanschaffen. Bij een maatwerkcollectie stelt u zelf uw normencollectie samen. U spreekt het aantal normen met ons af en kunt uw normen eenvoudig zelf toevoegen aan uw collectie op het moment dat het u uitkomt.
Lees meer over NEN Connect maatwerk.

Terug naar het PGS overzicht

Eerder door u bekeken

Contact PGS

pgs@publicatiereeks
gevaarlijkestoffen.nl

(015) 2 690 120


Handige links

1. Officiële Website Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
2. Actualisatie programma
Een indicatie wanneer een herziening gepland is.

PGS Nieuws

Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2018 aangeboden

12-08-2019 Staatssecretaris Van Veldhoven heeft de Tweede Kamer de Staat van de Veiligheid majeure Brzo-bedrijv...

Concept PGS 8 'Organische peroxiden: opslag' gereed voor commentaar

28-05-2019 Het concept van PGS 8 'Organische peroxiden: opslag' is gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerde...

“Chemische industrie maakt werk van REACH”

28-05-2019 Koepelorganisatie van brancheverenigingen in de chemie Cefic is niet blij met het rapport van de BUN...

Campagne over chemische stoffen in dagelijkse producten

28-05-2019 RIVM, VeiligheidNL en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben een website gelanc...

Meer nieuws