Cloud computing

Cloud Computing heeft met de komst van nieuwe partijen die cloud diensten aanbieden een sterke groei doorgemaakt. Verwacht wordt dat cloud diensten in de komende jaren het ICT-landschap veranderen, maar er zijn aanvullende normen nodig.

Cloud computing is een modern concept voor de ontwikkeling van cloud diensten met behulp van inzet van online computertechnologie. Met cloud computing is het mogelijk, waar dan ook, via het internet op aanvraag te beschikken over infrastructuur, hardware en software. De klant betaalt naar gebruik.

Nut en noodzaak

Er is behoefte aan een helder, eenvoudig cloud computing concept dat wordt ondersteund door een set open standaarden. Dit concept moet onduidelijkheden wegnemen, het vertrouwen in cloud diensten vergroten, het gebruik opschalen en investeringen kunnen beschermen. Bij het standaardiseren van cloud computing spelen de volgende factoren een belangrijke rol:

  • formeel tot stand gekomen normen en andere relevante publicaties;
  • een begrijpelijke gemeenschappelijke taal;
  • concept ‘Business case en levensfasen’ voor een cloud dienst;
  • concept ‘Risico’s en beheersmaatregelen (controls);
  • SLA’s (service level agreements).

NEN normcommissie (NC) 381038

Nederlandse marktpartijen observeren en participeren, via hun lidmaatschap bij NEN, tijdens de ontwikkeling van de normen op het gebied van Cloud Computing. Leden van de NEN normcommissie (NC) 381038 'Distributed Application Platforms and Services' leveren commentaar op de normteksten en stemmen over de goedkeuring.
Daarnaast werken deze leden samen aan de ontwikkeling van de Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) 5317 ‘Cloud computing’. Hierin worden het moderne concept van cloud computing en de normen die hierop betrekking hebben vastgelegd. NPR 5317 maakt op die manier standaardisatie van cloud computing mogelijk.


Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Inge Piek.

kid@nen.nl

NPR 5317 ‘Cloud computing’ en innovatie
In 2012 is de basis gelegd voor de ontwikkeling van de Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) 5317 ‘Cloud computing’.

Met NPR 5317 worden innovatie, marktwerking en concurrentie in de branche gestimuleerd. Dit leidt tot een groter aanbod en een hogere kwaliteit van cloud diensten. Daarnaast wordt het ook eenvoudiger om over te stappen naar een andere aanbieder en om interne ICT-systemen op de cloud aan te sluiten.