ISO 19600 - Compliancemanagement

De internationale richtlijn voor compliancemanagement, ISO 19600, helpt organisaties met het borgen van de naleving van wet- en regelgeving, maar ook bij het voldoen aan allerlei andere eisen, zoals klanteneisen, interne gedragscodes en branche-afspraken. ISO 19600 is in het Engels, maar ook in een Nederlandse vertaling beschikbaar.
Door NEN is actief bijgedragen aan de ontwikkeling van deze richtlijn.

ISO 19600 is ontwikkeld in de vorm van een richtlijn voor compliancemanagement en niet als een eisenstellende (certificeerbare) norm. Dat is een bewuste keuze waar de Nederlandse normcommissie mee heeft ingestemd. Er zijn al voldoende certificeerbare managementsysteemnormen voor specifieke onderwerpen, waarvan compliancemanagement deel uitmaakt; denk bijvoorbeeld aan ISO 14001 voor milieumanagement of OHSAS 18001 voor arbomanagement.

ISO 19600 is bedoeld om organisaties te helpen hun bestaande aanpak van compliancemanagement te verdiepen en te verbreden. Het geeft richtlijnen voor het vaststellen, ontwikkelen, uitvoeren, evalueren, onderhouden en verbeteren van een effectief compliancemanagementsysteem. De richtlijn is bedoeld voor alle typen organisaties, ongeacht hun omvang.


Compliancemanagement in ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015

Dick Hortensius en Annemarie de Jong (NEN Managementsystemen) over het thema compliancemanagement in ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015.

Lees meer op de themapagina www.nen.nl/denieuweiso

Compliance is mensenwerk

In ISO 19600 worden standaardelementen van een managementsysteem ingekleurd en aangevuld voor het onderwerp compliance. Zo is er bijvoorbeeld veel aandacht voor rollen en verantwoordelijkheden van bestuur, directie, lijnmanagement en medewerkers van een organisatie en voor de onafhankelijkheid van de compliance-officer (of algemener: de compliancefunctie).

Voorbeeldgedrag en commitment van managers is essentieel om een cultuur tot stand te brengen waarin compliance ‘normaal’ is en medewerkers op alle niveaus en in alle omstandigheden het juiste gedrag en attitude ten toon (kunnen) spreiden. Omdat compliance voor een belangrijk deel mensenwerk is, is vanuit Nederland ook nadrukkelijk gevraagd om aandacht voor zogenoemde soft controls als onderdeel van beheersmaatregelen.

Sylvie Bleker-Van Eyk, Director bij Deloitte Risk Services BV, voorzitter NEN normcommissie compliancemanagement:

"ISO 19600 geeft handen en voeten aan de organisatie van compliance binnen organisaties. Het gaat om de inrichting van de organisatie en het beleggen van taken om zodoende zicht te hebben op het compliant gedrag van de organisatie en haar medewerkers. Het gaat niet zozeer om de poppetjes, maar om wat de organisatie moet doen en waar het rekening mee moet houden om aantoonbaar compliant te zijn. Het doel van ISO 19600 is compliance een onderdeel te maken van de dagelijkse bedrijfsvoering."

Artikelen over ISO 19600 (PDF)

Nederland zeer actief bij ontwikkeling ISO 19600

Nederland is actief betrokken geweest bij de totstandkoming van ISO 19600. Niet zo vreemd want er is hier al jaren veel discussie over hoe bedrijven naleving van wetgeving moeten organiseren en hoe toezichthouders daar rekening mee kunnen houden. Een mondiaal geaccepteerd referentiekader voor compliance management kan daarbij nuttig zijn.

Normcommissie Compliance programma's

Nederlandse marktpartijen en andere maatschappelijke actoren kunnen hun belangen behartigen en invloed uitoefenen op de inhoud van de mondiale norm door lid te worden van de NEN-normcommissie Compliance programma's.

Meer informatie over normcommissie Compliance programma's.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Vragen over normen voor management-systemen? Neem contact op met Dick Hortensius

(015) 2 690 115

dick.hortensius@nen.nl

Norm compliancemanagement

Normcommissie Compliancemanagement

Download gratis gids