Praktijkgerichte trainingen conditiemeting

NEN organiseert een aantal succesvolle en praktijkgerichte conditiemeting trainingen.

Training Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: Basis
Tijdens deze eendaagse basistraining leert u NEN 2767 toe te passen en gaat u aan de hand van casussen zelf aan de slag om conditiescores te bepalen. Na afloop van deze training weet u in uw meerjarenonderhoudsplannen duidelijk aan te geven waarom onderhoud noodzakelijk is. U kunt aangeven waarom de huidige technische staat niet voldoet aan de gemaakte afspraken of het gewenste kwaliteitsniveau. Door NEN 2767 goed toe te passen, realiseert u al snel kostenbesparing doordat u tijdig inzicht krijgt in de noodzaak van onderhoud en de risico’s van uitstel. Meer informatie over de training Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: Basis.
Training Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: Verdieping
Deze cursus NEN 2767 leert u hoe u met de gebrekenlijsten tot een afgewogen conditie voor elementen komt. U stelt met de bepaalde condities een behoefteplan op. Voor het vertalen van het behoefteplan in een meerjarenonderhoudsplan, is het formuleren van onderhoudsbeleid noodzakelijk. Dit onderhoudsbeleid betreft zowel het vaststellen van de motieven voor het uitvoeren van onderhoud, maar ook andere belangrijke parameters. Denk hierbij aan clusteren van onderhoudsactiviteiten, energiebesparing, milieuaspecten en prestatieonderhoudscontracten. De conditie kan daartoe ook worden ingezet als prestatie-indicator. Meer informatie over de training Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: Verdieping.
Training Conditiemeting van infrastructurele werken volgens NEN 2767-4
Tijdens deze eendaagse cursus NEN 2767-4 leert u de methodiek van conditiemeting toe te passen voor het beheer van uw areaal. U leert hoe u gegevens van een inspecteur kunt vertalen om effectief met onderhoud om te gaan. Na afloop van deze cursus kunt u in uw meerjarenonderhoudsplanning duidelijk aangeven waarom onderhoud noodzakelijk is. U kunt weergeven waarom de huidige technische staat niet voldoet aan de gemaakte afspraken of het gewenste kwaliteitsniveau. Daarbij bespaart u kosten door een kritische blik te werpen op de noodzaak van onderhoud en de risico’s van uitstellen. Meer informatie over de training Conditiemeting van infrastructurele werken volgens NEN 2767-4.
Ook interessant: Training Facility management volgens NEN-EN 15221
Deze eendaagse training geeft u inzicht in de norm NEN-EN 15221, waarmee u beter kunt sturen op de kosten en kwaliteit van uw facilitair beheer. Ook krijgt u concrete handvatten om uw organisatie te benchmarken en beter te laten presteren. Meer informatie over de training Facility Management volgens NEN-EN 15221.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl