Cultureel Erfgoed

Cultureel erfgoed staat voortdurend in de belangstelling. Of het nu gaat om de beschadiging van de Denker van Rodin in het Singermuseum, de diefstal van “De Schreeuw” van Munch, of de brand in het Armandomuseum, cultuur raakt ons allemaal. Denk ook aan het verlies van informatie omdat registratie zoek raakt of onvolledig is. Denk daarbij aan een museum of een oudheidskamer.

Europese invloed

Omdat er altijd ergens iemand is die het erfgoed wil behouden, moet het worden beschermd tegen risico’s. Hoe toont de beheerder aan dat hij de vereiste maatregelen neemt om aan zijn ‘zorgplicht’ te voldoen?

Daarom is mede vanuit Nederland het initiatief genomen om te komen tot een Europese norm over een integrale risicobenadering. Andere normen waar op dit moment in Europees verband aan wordt gewerkt betreffen monumentenzorg, transport en terminologie.

Hebt u ook belang bij goede afspraken? Word dan lid van de Nederlandse normcommissie Conservering cultureel erfgoed.


In het Europese normvoorstel worden voornamelijk afspraken vastgelegd op het gebied van de omgeving. Daarbij gaat het voornamelijk om temperatuur, vocht, verlichting, inwerking van luchtvervuiling bij roerend erfgoed. Onderwerpen die daar nog ontbreken zijn onder andere safety, security en het vakkundig omgaan met cultureel erfgoed.

Het nut van de Europese norm kan dus veel groter worden. Vanuit Nederland wordt aangestuurd op een risicomatrix op te stellen. Daarin komen procesbeschrijvingen voor preventie, voor incidentmanagement en voor schadebeperking en, schadeherstel. Deze procesbeschrijving dient als basis voor nader te omschrijven maatregelen. U kunt daarbij denken aan, ‘welke risico’s zijn er’ en ‘hoe kunnen deze worden beperkt?’

Nederlandse commissie

Welke organisaties zitten op dit moment in de Nederlandse normcommissie?

TNO Bouw en ondergrond, het Nationaal Archief, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Restauratoren Nederland, John Nurminen Prima, Helicon CS, TU-Delft, Nederlandse Museumvereniging.

Voor wie is een nieuwe Europese norm van belang?

Iedereen die te maken heeft cultureel erfgoed, inclusief de gebouwen, de medewerkers en de bezoekers. Dat zijn bv. collectiebeheersers, restoratoren, leveranciers van middelen voor het voorkomen van incidenten (brandveiligheid, klimaatbeheersing), leveranciers van middelen om schades aan kunstvoorwerpen te herstellen, onderwijs-, onderzoeks- en keuringsinstanties, verzekeraars, advies- en ingenieursbureaus, hulpverleners en opleiders.

Eerder door u bekeken