De toekomst van PL en SIL

PL en SIL eindelijk samen

Eindelijk zullen PL en SIL samensmelten tot één nieuwe norm voor de machinebouw. Wel moeten we tot 2018 geduld hebben.

Het tijdpad voor de samensmelting van EN-ISO13849 en IEC62061 is door de beide organisaties “ISO en IEC” vastgelegd: Tot 2016 zullen technische commissies input geven aan de nieuwe norm. Vervolgens zal de nieuwe norm tussen 2016 en 2018 effectief worden.

De commissies die de samensmelting uitvoeren heten; JTC Joint Technical Committee en JWG Joint Working Group.

Hiermee komt een einde aan twee individuele normen die in grote lijnen een gelijke scoop hebben. De nieuwe norm, die met het cijfer 8 zal beginnen, krijgt het beste uit twee werelden en zal een vereenvoudigde aanpak bieden.

Belangrijke normen

NEN-EN-ISO 13849-1:2016 en

Veiligheid van machines - Veiligheidsgerelateerde delen van besturingssystemen - Deel 1: Algemene beginselen voor het ontwerp

NEN-EN-IEC 62061:2015 nl

Veiligheid van machines - Functionele veiligheid van veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische besturingssystemen

Tussentijdse oplossing

Safety Integrity Level (SIL) of Performance Level (PL): wat gaat het worden?

De discussie over welk systeem moet worden toegepast: SIL of het “concurrerende” PL, gaat al geruime tijd rond in de vakbladen. Twee normen worden in dit verband steeds genoemd: EN-ISO 13849-1 en EN-IEC 62061.

De norm EN-ISO 13849-1 is ontwikkeld vanuit de “mechanische” hoek door ISO/TC 199 en maakt gebruik van het begrip Performance Level. De andere norm, EN-IEC 62061, vindt zijn oorsprong uit de elektrotechnische omgeving van IEC/ TC44 en werkt met Safety Integrity Levels.

Beide normen hebben hun voor- en nadelen en hun eigen groep volgers in de industrie, aangemelde instanties en bevoegde overheidsorganen. Voor weinig of niet ingevoerde fabrikanten van apparatuur die met deze normen te maken hebben is het bestaan van concurrerende normen niet erg handig en op zijn minst verwarrend.

Zoals in de communicatie C338 van 18 november 2011 van het Publicatieblad valt op te maken dat EN-ISO 13849-1:2008 in september 2009 als geharmoniseerde norm onder de Machinerichtlijn 2006/42/EG is gepubliceerd. Deze norm komt in de plaats van de EN 954-1 norm (het vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de Machinerichtlijn) die per 31 december 2011 zijn geldigheid heeft verloren. De andere norm EN-IEC 62061:2005 is ook als geharmoniseerde norm onder de Machinerichtlijn in het PB verschenen op 26 mei 2010.

Alhoewel de toepassingsgebieden van beide normen veel overlap lijken te hebben zijn de gevolgde benaderingen niet hetzelfde waardoor de toepassingen van de beide normen steeds voor veel discussie en tot veel kritiek leiden.

Ook bij NEN duidelijke scheiding
Binnen NEN is de scheiding ook duidelijk zichtbaar: intern is al een paar jaar geleden besloten om de commissievergaderingen gezamenlijk te houden om zo de verschillen te overbruggen. Op Europees/ Internationaal niveau is ook het besef doorgedrongen om aan de onwenselijke situatie een eind te maken.

Op 19 november 2011 is een resolutie (ISO/TC 199 C203) aangenomen waarin is besloten om samen met IEC/TC 44 een gezamenlijke werkgroep op te richten om beide normen samen te gaan voegen tot een document. Op 19 en 20 december 2011 is deze Joint Working Group (JWG 10) voor het eerst bij elkaar gekomen bij UNM te Parijs. De eerste formele vergadering zal in januari/ februari 2012 plaatsvinden. Het zal nog enige inspanning vergen om beide normen te integreren en een uitkomst op de vraag: wordt het SIL of PL, is ook nog niet te geven.

In afwachting van dit integratieproces heeft NEN besloten om de EN-ISO 13849-1 en deel 2: Validatie, in het Nederlands te vertalen om de toegankelijkheid tot de toch ingewikkelde materie te verbeteren en de toepasbaarheid van de norm te vergroten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Adviespunt Machinebouw.

Gerelateerde artikelen

PL en SILEerder door u bekeken

Publicaties Machinebouw

UIT 76:2016 nl

Europese regelgeving productveiligheid

UIT 78:2018 nl

Overzicht van Europese normen - Machinerichtlijn 2006/42/EC

UIT 58:2010 nl

Risicobeoordeling in kader van Machinerichtlijn

UIT 7:2016 nl

Machinerichtlijn praktisch toepassen

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.015 2 690 180

iv@nen.nl