Dieren en diervoeder

De consument vindt het steeds belangrijker dat dieren goed behandeld worden. Deze bezorgdheid voor het dierenwelzijn kan gebaseerd zijn op de kennis dat dieren net als mensen voelen en dus pijn kunnen lijden en dat de mens daarom zorg voor hen moet dragen, in het bijzonder wanneer dieren in dienst worden gesteld van de mens.

Wereldwijd buigen experts zich over hoe dieren behandeld worden, wat zij eten en hoe ze gehuisvest worden. Over het welzijn en voer van dieren worden afspraken gemaakt, omdat dit (in)direct invloed heeft op het welzijn van de mens. De mens krijgt immers indirect de stoffen die het dier eet ook binnen. Om de veiligheid van diervoer te garanderen, wordt bijvoorbeeld de maximale toegestane hoeveelheid dioxine onderzocht. Deze afspraken worden op internationaal en Europees niveau vastgelegd in normen. In Nederland participeren experts, bijvoorbeeld in de normcommissie Diervoeder, aan het opstellen van de normen.

Soms is het onvermijdelijk dat dieren gevangen moeten worden, denk bijvoorbeeld aan muskusratten die dijken verzwakken door er gaten in te graven. Het is dan zaak vangsttechnieken te gebruiken die het dier zo min mogelijk leed berokkenen. Dit is één van de vraagstukken waar de normcommissie Plaagdiermanagement zich mee bezighoudt.

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Subthema's dieren en diervoeder