Dierenwelzijn

Binnen ISO is een consultatie gestart voor de oprichting van een dierenwelzijnswerkgroep. De nationale standaardisatie-instituten, die samen ISO vormen, informeren momenteel bij hun achterban of men een ISO-werkgroep ondersteunt.

ISO standaarden voor dierenwelzijn

De ISO-werkgroep komt voort uit de samenwerkingsovereenkomst tussen OIE (Office International des Epizooties ofwel de World Organisation for Animal Health) en ISO. Op basis van welzijnsindicatoren voor voedselproducerende dieren worden technische specificaties opgesteld. Agrariërs, voedselproducenten en retailers krijgen zo de beschikking over een eenvormige set van specificaties voor dierenwelzijn. Zodra de werkgroep is gestart, ligt er binnen enkele jaren een Technical Specification.

Samenwerkingsdoelen

OIE en ISO willen samen onder meer aan de volgende doelen werken:

  • Aanmoedigen van stakeholders in de voedselketen om te voldoen aan OIE dierenwelzijnsstandaarden in relatie tot internationale handel.
  • Stimuleren van overheden tot implementatie van OIE dierenwelzijnsstandaarden in relatie tot de internationale handel.
  • Promoten van internationale harmonisatie van welzijnsstandaarden voor dieren, waarvan de producten bestemd zijn voor menselijke consumptie.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 351, e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact of meer informatie

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid:

Laura Mout

(015) 2 690 436

afc@nen.nl

Handbook ISO 22000

How to use ISO 22000 - Food safety management systems

Het ISO-handboek is een praktische uitgave voor alle MKB’ers in de levensmiddelensector.

Lees meer
Bestel de gids

Nieuwsberichten

“In 2025 meeste dierproeven vervangen door innovatief onderzoek”

07-02-2017 Nederland moet in 2025 wereldwijd koploper zijn met innovatieve onderzoeksmethoden zonder dierproeve...

NEN publiceert norm voor bepaling T-2, HT-2, DON en ZON in diervoeders

02-01-2017 In opdracht van de Europese Commissie ontwikkelt CEN/TC 327 'Animal feeding stuffs: Methods of sampl...

NEN publiceert drie normontwerpen voor analyse van metalen, sporenelementen en mineralen in diervoeders

08-11-2016 De huidige methoden voor de bepaling van het gehalte lood in diervoeders waaraan kaoliniet is toegev...

Pas op voor teken

21-09-2016 Hoveniers, boswachters en bijvoorbeeld ook poeliers en agrariërs, lopen verhoogde kans op de ziekte ...

Meer nieuws