Dierenwelzijn

Binnen ISO is een consultatie gestart voor de oprichting van een dierenwelzijnswerkgroep. De nationale standaardisatie-instituten, die samen ISO vormen, informeren momenteel bij hun achterban of men een ISO-werkgroep ondersteunt.

ISO standaarden voor dierenwelzijn

De ISO-werkgroep komt voort uit de samenwerkingsovereenkomst tussen OIE (Office International des Epizooties ofwel de World Organisation for Animal Health) en ISO. Op basis van welzijnsindicatoren voor voedselproducerende dieren worden technische specificaties opgesteld. Agrariërs, voedselproducenten en retailers krijgen zo de beschikking over een eenvormige set van specificaties voor dierenwelzijn. Zodra de werkgroep is gestart, ligt er binnen enkele jaren een Technical Specification.

Samenwerkingsdoelen

OIE en ISO willen samen onder meer aan de volgende doelen werken:

  • Aanmoedigen van stakeholders in de voedselketen om te voldoen aan OIE dierenwelzijnsstandaarden in relatie tot internationale handel.
  • Stimuleren van overheden tot implementatie van OIE dierenwelzijnsstandaarden in relatie tot de internationale handel.
  • Promoten van internationale harmonisatie van welzijnsstandaarden voor dieren, waarvan de producten bestemd zijn voor menselijke consumptie.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN AgroFood & Consument, telefoon 015 - 2 690 125 of e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Mout, consultant AgroFood & Consument

015 - 2690 126

afc@nen.nl

Handbook ISO 22000

How to use ISO 22000 - Food safety management systems

Het ISO-handboek is een praktische uitgave voor alle MKB’ers in de levensmiddelensector.

Lees meer
Bestel de gids

Nieuwsberichten

Definitieve intrekking Nederlandse normen voor diervoeder

08-12-2017 In een eerder persbericht van 15 augustus jl. is aangekondigd dat de leden van de Nederlandse normco...

Grote brandcompartimenten: brandveiligheid dierenverblijven

25-08-2017 De laatste maanden zijn enkele grote stalbranden in het nieuws geweest. Wakker Dier heeft naar aanle...

Aankondiging intrekking Nederlandse normen diervoeder

15-08-2017 De leden van de Nederlandse normcommissie 'Diervoeder' hebben na beraad besloten dat een viertal Ned...

NEN publiceert norm voor screening van diervoeders op antibiotica

19-06-2017 In opdracht van de Europese Commissie ontwikkelt CEN/TC 327 analysemethoden voor diervoeders. Als tw...

Meer nieuws