Diervoeder

Diervoeders zijn substanties of producten (inclusief additieven), (deels) bewerkt of onbewerkt, en bedoelt als voeding voor dieren.

Op het gebied van diervoeder worden normen ontwikkeld voor monsterneming en analyse van diervoeders, bijvoorbeeld voor de bepaling van suikers, PCB's, dioxines, zearalenone, DON, ochratoxine, pesticideresiduen, zware metalen, spoorelementen, blauwzuur, zetmeel, aflatoxine B1, maduramycin en nicarbazin. Ook werken experts aan een norm voor monstervoorbereiding voor diervoeder in het algemeen.

Europese normen

Op basis van de wet- en regelgeving zijn er vele normen voor diervoeder, belangrijk voor het welzijn van mens en dier. De mens krijgt immers indirect de stoffen die het dier eet ook binnen. Een voorbeeld: De veiligheid van diervoeders wordt doorlopend onderzocht op de maximale toegestane hoeveelheid dioxine. Hiervoor is door de Europese normcommissie voor diervoeders (CEN/TC 327) onder leiding van NEN een analysenorm voor dioxine gepubliceerd: NEN-EN 16215:2012 - Animal feeding stuffs - Determination of dioxins and dioxin-like PCBs by GC/HRMS and of indicator PCBs by GC/HRMS.Relevante normen

Recent gepubliceerd

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemiek Venemans, NEN Agrofood & Consument, telefoon (015) 2 690 280, e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact en meer informatie

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid:

Charlotte Moisies

(015) 2 690 133Annemieke Venemans

(015) 2 690 280

afc@nen.nl

Handbook ISO 22000

How to use ISO 22000 - Food safety management systems

Het ISO-handboek is een praktische uitgave voor alle MKB’ers in de levensmiddelensector.

Lees meer
Bestel de gids

Nieuwsberichten

“In 2025 meeste dierproeven vervangen door innovatief onderzoek”

07-02-2017 Nederland moet in 2025 wereldwijd koploper zijn met innovatieve onderzoeksmethoden zonder dierproeve...

NEN publiceert norm voor bepaling T-2, HT-2, DON en ZON in diervoeders

02-01-2017 In opdracht van de Europese Commissie ontwikkelt CEN/TC 327 'Animal feeding stuffs: Methods of sampl...

NEN publiceert drie normontwerpen voor analyse van metalen, sporenelementen en mineralen in diervoeders

08-11-2016 De huidige methoden voor de bepaling van het gehalte lood in diervoeders waaraan kaoliniet is toegev...

Pas op voor teken

21-09-2016 Hoveniers, boswachters en bijvoorbeeld ook poeliers en agrariërs, lopen verhoogde kans op de ziekte ...

Meer nieuws