Plaagdiermanagement

Een plaagdier is een dier dat zich ongebreideld vermenigvuldigd, en daarmee tot een plaag uitgroeit. Er is geen biologische definitie van een plaagdier. Wat wel of geen plaagdier is, hangt af van de definitie die mensen er aan geven.

Het is zelfs mogelijk dat een dier in de ene omgeving als plaagdier gezien wordt, terwijl het in een andere omgeving als nuttig wordt beschouwd. Als het dier dan ook nog een bedreiging van de volksgezondheid betreft, dan is het én een plaagdier, én ongedierte.Voortgang van de norm

Bij CEN is de norm 'Pest management services - Requirements and competences' (werktitel) momenteel in voorbereiding. Naar verwachting komt de norm in 2014 ter commentaar. Blijf op de hoogte en neem een gratis abonnement op de emailnieuwsbrief AgroFoodmail.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 351, e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact of meer informatie

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid:

Juliane Eykelhoff

(015) 2 690 235

afc@nen.nl

Handbook ISO 22000

How to use ISO 22000 - Food safety management systems

Het ISO-handboek is een praktische uitgave voor alle MKB’ers in de levensmiddelensector.

Lees meer
Bestel de gids

Nieuwsberichten

NEN publiceert norm voor screening van diervoeders op antibiotica

19-06-2017 In opdracht van de Europese Commissie ontwikkelt CEN/TC 327 analysemethoden voor diervoeders. Als tw...

Normontwerp ‘Risicobenadering brandveiligheid grote veestallen’ gepubliceerd

13-06-2017 De bijlagen I en J bij NEN 6079+C1 geven een methode voor brandbeheersing en de beperking van brandu...

Normontwerp ‘Brandveiligheid grote veestallen’ gepubliceerd

13-06-2017 De bijlage J bij NEN 6060 geeft een bepalingsmethode waarmee kan worden bepaald of een groot brandco...

“In 2025 meeste dierproeven vervangen door innovatief onderzoek”

07-02-2017 Nederland moet in 2025 wereldwijd koploper zijn met innovatieve onderzoeksmethoden zonder dierproeve...

Meer nieuws