Elektrotechniek nieuws

Het nieuws volgen?
Neem dan een gratis abonnement op Elektromail.

Herziening NEN 3140 en NEN 3840 Bedrijfsvoering laag- en hoogspanningsinstallaties

17-12-2018 De norm voor Bedrijfsvoering van elektrische installaties, laag- en hoogspanning, NEN 3140 en NEN 3840, zijn aangepast. Dit zijn de normen voor het beheer van elektrische installaties en het werken eraan. De vernieuwde uitgaven zijn geheel in overeenstemming gebracht met de huidige inzichten. Ook zijn wijzigingen uit NEN-EN 50110 doorgevoerd.

Lees meer

Praktijkrichtlijn voor acculaadstations vernieuwd

26-11-2018 De Nederlandse Praktijk Richtlijn, NPR 3299 ’Veilig werken bij het laden van tractiebatterijen’, is vernieuwd. Deze praktijkrichtlijn vormt een handleiding voor de inrichting en het gebruik van ruimten voor het laden van conventionele tractiebatterijen voor industriële en professionele toepassingen. Deze herziening is in overeenstemming gebracht met de huidige inzichten en regelgeving. Om te zorgen dat de norm werkelijk goed aansluit op de behoeften van de gebruikers, volgt de publieke commentaarronde.

Lees meer

Beheers uw procesrisico's met deze nieuwe SIL-gids

26-11-2018 Voor het beheersen van process risico’s wordt vaak gebruikt gemaakt van diverse beschermingslagen waaronder instrumentele beveiligingen. Voor het juist bepalen van de eisen rondom instrumentele beveiligingen wordt vaak dankbaar gebruik gemaakt van normen zoals de NEN-IEC-61511.

Lees meer

UNETO-VNI: TNO onderzoekt brandgevaar zonnepanelen

22-11-2018 TNO gaat op korte termijn onderzoek doen naar de brandincidenten met zonnepanelen die afgelopen zomer plaatsvonden. UNETO-VNI wil op basis van de uitkomsten snel concrete maatregelen nemen, samen met de industrie. En benadrukt tegelijkertijd hoe ongelukken nú al kunnen worden voorkomen.

Lees meer

Doe mee met de nieuwe normcommissie over de Buurtbatterij

22-11-2018 Dit najaar is de formatie van een nieuwe Normcommissie Buurtbatterijen van start gegaan en zoeken we nog partijen die ook mee willen doen aan de ontwikkeling van de normen. Een van de deelnemende partijen is DNV GL. Jillis Raadschelders is Business Director Energietransitie bij de Nederlandse vestiging van dit kennisbedrijf in Arnhem. Zijn collega Rianne ’t Hoen is Technical Professional Solar & Storage. Sluit u ook aan?

Lees meer

NPR 9090 is een dynamisch document

22-11-2018 NPR 9090, de handleiding voor de installateur die met DC gaat werken, is nog maar net gepubliceerd. Toch is het een dynamisch document, dat steeds weer wordt aangevuld en aangepast naar aanleiding van ontwikkelingen in de markt. Denk daarbij aan veiligheid, maar ook aan de ontwikkeling van actieve gelijkspanningssystemen. Maar wat zijn dat precies?

Lees meer

Nieuwe IEC 60204-1 is goedgekeurd voor harmonisatie. Wat zijn de wijzigingen?

22-11-2018 De ‘nieuwe IEC 60204-1’ is inmiddels alweer de zesde versie van één van de meest gebruikte machineveiligheidsnormen wereldwijd. IEC 60204-1 beschrijft de eisen met betrekking tot de elektrische uitrusting van machines (met uitzondering van handgereedschap) welke moeten leiden tot: veiligheid van personen, consistentie in besturing, bedienings- en onderhoudsgemak.

Lees meer

NPR 9090 is aanvulling op NEN 1010

04-10-2018 We kennen uiteraard allemaal de norm NEN 1010. Deze norm voorziet de installatiebranche van richtlijnen om zo tot een veilige elektrische installatie in een gebouw te komen. NEN 1010 voorziet echter alleen in richtlijnen voor passieve systemen, terwijl in de toekomst juist de actieve gelijkspanningssystemen de overhand zullen nemen. NPR 9090 is daarop voorbereid.

Lees meer

NPR 9090 'DC installaties voor laagspanning' gepubliceerd

27-09-2018 NPR 9090 (Nederlandse Praktijkrichtlijn) is geschreven om de elektrotechnicus die nu nog niet dagelijks met DC (gelijkspanningsinstallaties) te maken heeft, te doordringen van het feit dat DC-installaties specifieke kennis en vaardigheden vereisen. In de NPR staan die kennis en vaardigheden beschreven. NPR 9090 is nu gepubliceerd.

Lees meer

Een totaalaanpak voor industriële cyber security

21-09-2018 We kennen allemaal de nieuwsberichten. Hacks in binnen- en buitenland leggen bedrijven, banken en instellingen plat, met steeds groter wordende gevolgen. Ook in de primaire processen. Voorheen was IT (Information Technology) een gescheiden wereld van OT (Operation Technology). Die twee werelden komen steeds dichter bij elkaar. Rianne Boek van NEN en Marcel Jutte van Hudson Cybertec werken samen binnen NEN om cyber security een prominente plaats te geven in de industrie.

Lees meer

Informatiebijeenkomst voor elektriciteit-opslagsystemen

17-09-2018 Een betrouwbare energievoorziening en het terugdringen van CO2-uitstoot zijn actuele onderwerpen. Elektriciteit-opslagsystemen kunnen hier een belangrijke rol bij spelen. Het belang van normen en specificaties voor deze systemen, onder andere voor veiligheid en milieuaspecten, neemt daarmee ook toe.

Lees meer

Nederlandse Technische Afspraak voor veiligheid van installaties in woning wordt nationale norm

31-08-2018 De herziening van Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8025 is herzien. Dit heeft geleid tot een nationale norm, NEN 8025. Met de herziening is veiligheid van installaties in een woning goed te beoordelen. Deze NTA en norm kunnen worden vergeleken met een APK van de woning. NEN 8025 is niet verplicht.

Lees meer

Wereldstekker blijft nog wel even nodig

17-08-2018 U kent het misschien. U bent op vakantie en wilt in uw hotel uw iPad of telefoon opladen, maar….de stekker past niet! En uw wereldstekker bent u vergeten. Wanneer wordt deze situatie eindelijk eens genormaliseerd?

Lees meer

Meepraten in platform betaalt zich terug!

17-08-2018 NEN kent verschillende overlegplatformen. Vaak hangen die onder een bepaalde normcommissie of werkgroep. Maar wat doet zo’n platform? En wat is het nut van meepraten?

Lees meer

Oprichtingsvergadering normcommissie buurtbatterijen

17-08-2018 De oprichting van een normcommissie voor de bedrijfsvoering van buurtbatterijen is een stapje dichterbij gekomen. Met de eerste constructieve oriënterende vergadering van geïnteresseerde partijen zette NEN onlangs de eerste grote stap. Partijen die mee willen praten over dit onderwerp zijn nog van harte welkom!

Lees meer

Stakeholders bedrijfsvoering buurtbatterijen gezocht

23-07-2018 Het elektriciteitsnet heeft het maar zwaar tegenwoordig. Zonnepanelen en windparken veroorzaken steeds grotere schommelingen in het stroomaanbod en in de prijs, zo berichtte onlangs NRC. De overschotten op zonnige dagen veroorzaken ook lokaal problemen. In wijken zoals in Rijsenhout, waar tientallen bewoners beschikken over zonnepanelen, zorgt het ‘terugleveren’ voor grote fluctuaties, wat het elektriciteitsnetwerk moet opvangen.

Lees meer

Voldoende draagvlak: Platform IV NEN 3140 en NEN 3840 van start!

24-06-2018 Is er voldoende draagvlak onder installatieverantwoordelijken om voor hen een platform op te richten? Dat was de centrale vraag van de bijeenkomst bij NEN op 14 juni. Zo’n zeventig Installatieverantwoordelijken uit het hele land luisterden naar verschillende sprekers over het nut van een speciaal platform. Ruim twintig van hen gaf na afloop aan lid te willen worden van het platform IV NEN 3140 NEN 3840. De oprichting was daarmee een feit.

Lees meer

NPR 9090 maakt van Nederland koploper

04-06-2018 Gelijkstroom (DC) is sterk in opmars. DC vereist de nodige specifieke kennis en vaardigheden. En die zijn in de elektrotechnische sector nog niet algemeen aanwezig. Vandaar dat er een speciale NPR komt, de NPR 9090 ‘DC installaties voor laagspanning’. Nederland loopt hiermee mondiaal voorop.

Lees meer

CE markeren van producten volgens de ATEX 114 richtlijn

04-06-2018 Materieel dat gebruikt wordt in gebieden met explosiegevaar behoeft extra aandacht. Als u dit als producent op de markt wilt brengen, heeft u te maken met speciale wet- en regelgeving. De ATEX richtlijnen spelen daarbij een belangrijke rol. Welke wetgeving is nog meer belangrijk? Zijn hiervoor conformiteitsprocedures en zo ja, welke? Moet al dit materieel ATEX gecertificeerd zijn? Wie mogen certificeren? Hoe verloopt dit certificeringsproces? Welke eisen worden er aan mijn productieorganisatie gesteld? Op al deze vragen krijgt u antwoord tijdens de training ‘CE markeren van producten volgens de ATEX 114 richtlijn’.

Lees meer

`Platform ATEX 153 en NPR maken normen inzichtelijker'

01-06-2018 De ATEX-richtlijnen zijn een aardig complex stukje regelgeving. Met de nieuwe delen 1 en 2 van de NPR 7910 en het Platform ATEX 153 maakt NEN de ingewikkelde voorschriften voor de elektro- en mechanische techniek in explosieve omgevingen breder toegankelijk.

Lees meer

Thermografie kan brand of uitval van elektrische installaties voorkomen

14-05-2018 Thermografie speelt een belangrijke ondersteunende rol bij het vaststellen van mogelijke risico’s op brand in een elektrische installatie. Inspecteurs kunnen met thermografie beter hun werk doen en bedrijven zo beter behoeden voor brand of uitval van installaties. De training Thermografie met behulp van NPR 8040-1 helpt daarbij

Lees meer

NPR 8040-1 zorgt voor meer veiligheid

14-05-2018 Inspecteurs in de elektrotechnische branche zorgen voor meer veiligheid als ze bij hun werk de NPR 8040-1 gebruiken. Deel 1 van deze richtlijn gaat in op thermografie en beschrijft hoe temperaturen in elektrotechnische installaties, gemeten met een thermografische camera, beoordeeld kunnen worden. Door een defect in een vroeg stadium vast te stellen, kan brand of uitval van de elektrische installatie worden voorkomen.

Lees meer

Werkgroep Internet of Things Security (IoTS) opgericht

08-05-2018 De populariteit van Internet of Things leidt tot uitdagingen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Daarom moet hier al bij het ontwerpen van een systeem rekening worden gehouden. Dit kan het beste door hier afspraken over te maken en die vast te leggen in standaarden.

Lees meer

Lee(u)k in de elektrotechniek (blog)

24-04-2018 Sinds dit jaar heb ik het pakket ‘Elektrotechniek’ bij NEN onder mijn hoede. In mijn functie als productmanager verantwoordelijk voor de productontwikkeling van trainingen en online producten voor elektrotechnische monteurs, -installatiebedrijven, -inspecteurs en -adviseurs.

Lees meer

Nieuwe woning-APK NEN 8025 op komst

22-03-2018 Voor de veiligheid van woninginstallaties werd in 2005 mede door brancheorganisatie UNETO-VNI de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8025 ontwikkeld en geïntroduceerd als ‘Woning-APK’. Deze NTA wordt momenteel geactualiseerd en tot een nationale NEN-norm omgevormd. NEN en brancheorganisaties TVVL en UNETO-VNI werken samen aan deze omzetting.

Lees meer

Informatiebijeenkomst normcommissie ‘Management of network assets in power systems’

20-03-2018 NEN richt een nieuwe normcommissie op. Deze commissie vormt de Nederlandse spiegel voor de internationale commissie ’Management of network assets in power systems’. De aandacht gaat daarbij uit naar het beheer van infrastructurele elektriciteitsnetwerken. Op 24 april organiseert NEN een informatiebijeenkomst over dit onderwerp.

Lees meer

Hulpverleners: geef input op herziening NEN 9140

18-03-2018 De norm NEN 9140 behandelt hoe universele garagebedrijven veilig met de groeiende aantallen elektrische en hybride auto’s kunnen werken. De norm wordt herzien, waarbij ook hulpverleners gevraagd wordt input te leveren zodat de herziening ook goed aansluit bij hun behoeftes.

Lees meer

Normen bieden één taal voor integraal bliksembeveiligingssysteem

13-03-2018 Een goed integraal beveiligingssysteem kan eigenlijk alleen tot stand komen in nauwe samenwerking tussen de engineer, de leverancier van componenten, de kast- en paneelbouwer, de gespecialiseerde beveiligingsinstallateur, en uiteindelijk ook de algemene elektrotechnische installateur. Het is goed als zij daarbij allemaal één en dezelfde taal spreken. Dat is één van de functies van de normen voor bliksem- en overspanningsbeveiliging, zo zegt Pieter Kremer van Conduct Technical Solutions.

Lees meer

Documentatie en NEN training CE-markering schakel- en besturingskasten

08-03-2018 Er zijn veel vragen over de CE-markering van schakel- en besturingskasten. Daarom heeft de Federatie Paneelbouw en FME documentatie gemaakt over dit onderwerp die als rode draad kan dienen voor de sector. NEN heeft een speciale training over dit onderwerp.

Lees meer

Rol van Installatieverantwoordelijke

04-03-2018 Elektroraad Expertise publiceerde een artikel over de juridische gevolgen bij de zogenaamde NEN 3140 inspecties indien men zonder daadwerkelijke installatieverantwoordelijke te werk ging. Daarin werd de vraag gesteld of de klant als installatieverantwoordelijke (IV) bij een NEN 3140 inspectie kan optreden. Dit klinkt misschien handig, maar er zitten verschillende gevaren aan.

Lees meer

Meedoen aan het NEN normalisatieplatform Smart Grid?

23-02-2018 In 2017 heeft NEN het normalisatieplatform voor Smart Grid opgezet. Op Europees niveau worden de activiteiten gevolgd van de ‘Coordination Group on Smart Energy Grids’ (CGSEG) en internationaal wordt de IEC ‘System Committee Smart Energy’ (SyC Smart Energy) gevolgd. Leden van het platform krijgen toegang tot de documenten van beide commissies. Ook kan namens het platform input worden geleverd op de Europese en internationale documenten die worden ontwikkeld. Meedoen aan dit platform is mogelijk!

Lees meer

‘Certificatie is onderdeel van inspectie en preventief beheer’

23-02-2018 Van Empel Inspecties wil de certificatie behalen van de brandveiligheidsinspectie van elektrisch materieel in gebouwen op basis van de nieuwe NTA 8220. Al eerder breidde het bedrijf onder leiding van Ronald Dijkstra zijn activiteiten uit naar gecertificeerde inspecties van de elektrotechniek in het kader van de norm NEN 3140.

Lees meer

Inspectie elektrisch materieel op brandrisico conform NTA 8220

19-02-2018 De NTA 8220 ‘Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico’ is kort voor de jaarwisseling door NEN gepubliceerd. In aansluiting daarop heeft Stichting SCIOS Scope 10 ontwikkeld: Inspectie elektrisch materieel op brandrisico conform NTA 8220.

Lees meer

E-voertuigen: gezond verstand en voorschriften gebruiken

19-02-2018 Het Nederlandse wagenpark slaat een andere weg in. Met de vervanging van auto’s op fossiele brandstoffen door elektrisch aangedreven voertuigen, veranderen ook de risico’s in een garagebedrijf. Welke normen helpen hierbij?

Lees meer

Certificatie woningsprinklers

08-02-2018 In samenwerking met onder andere de brandweer en de installatiesector heeft het CCV een certificatieschema ontwikkeld voor sprinklerinstallaties in woningen. Van dit CCV heeft certificerende instelling CIBV als eerste een licentie ontvangen om woningsprinklers volgens dit schema te certificeren.

Lees meer

100.000 woningen per jaar ‘all electric’

05-02-2018 De coalitiepartners van het kabinet Rutte-III publiceerden eind afgelopen jaar het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Met ambitieuze verduurzamingsdoelen biedt dit akkoord ook voor de installatiesector (E+W) gunstige vooruitzichten.

Lees meer

IEC werkgroep ‘Laagspanning-gelijkstroomverdeelnetten’

19-01-2018 Het belang van gelijkstroom (Direct Current, DC) in de elektriciteitsvoorziening neemt steeds verder toe. Daarom is tijdens de laatste bijeenkomst van de ‘International Electrotechnical Commission’ (IEC) ‘Systeemaspecten van elektriciteitsvoorziening’ een werkgroep opgericht om een technisch rapport te schrijven over ‘Assessment of standard voltages and power quality requirements for LVDC distribution’.

Lees meer

NTA 8220 ‘Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico’ gepubliceerd

18-12-2017 De installatiebranche, verzekeraars en inspecteurs hebben gezamenlijk een nieuwe beoordelingsmethodiek opgesteld voor brandrisico’s bij elektra. De manier waarop inspecteurs de risico's nu nog beoordelen, is niet helemaal sluitend en biedt ruimte voor onduidelijkheid. De nieuwe methodiek maakt daar een eind aan.

Lees meer

Smart grid standardization roadmap

08-12-2017 November 2017 is de eerste editie verschenen van de ‘Smart grid standardization roadmap’, IEC/TR 63097:2017. Dit Technical Report beschrijft het smart grid en heeft als doel een set van richtinggevende principes vast te leggen. Experts die verantwoordelijk zijn voor het specificeren, ontwerpen en implementeren van een ‘Smart Energy System’ kunnen hier gebruik van maken.

Lees meer

Volgende lichting specialisten cyber security

21-11-2017 De volgende lichting specialisten op het gebied van cyber security in de industrie en vitale infrastructuur gaat komende maand op voor het IEC 62443-examen. Wie hiervoor slaagt, kan zijn of haar vakbekwaamheid op dit belangrijke vakgebied aantonen met een certificaat.

Lees meer

Training NEN 8012 Brandveiligheid ET-kabels

21-11-2017 Ook in het komend jaar staan weer nieuwe trainingen op het programma voor NEN 8012 de bepaling van de brandveiligheidsklasse van de laagspannings- en signaalbekabeling in gebouwen. Alle elektrotechnische en signaalbekabeling die in gebouwen wordt geïnstalleerd, moet zijn voorzien van een CE-markering die hun brandveiligheidsklasse aangeeft.

Lees meer

Plannen voor normcommissie gasdetectoren krijgen vervolg

08-11-2017 Nederlandse invloed op de Europese normontwikkeling voor gasdetectoren is van belang. Dit bleek op de goed bezochte informatiebijeenkomst van 28 juni jl. bij NEN in Delft. De oprichting van een normcommissie, die de Nederlandse belangen behartigt, was de inzet van de vervolgvergaderingen op 13 september en 6 november jl. De deelnemers waren het er over eens: de commissie moet er komen.

Lees meer

Normen industriële elektrotechniek

27-10-2017 Ook de normen voor de industriële elektrotechniek zijn sterk in beweging. Allereerst komen alle eisen die worden gesteld aan industriële schakel- en besturingskasten en -panelen in één norm. En deze norm verwijst naar de de PL- en SIL-veiligheidsnormen die verder naar elkaar toegroeien.

Lees meer

Eerste ‘elektro-thermografen’ gecertificeerd

27-10-2017 Sinds kort kan ook de thermografische inspectie van elektrotechnische installaties en materieel worden gecertificeerd. Algemene thermografen kunnen al veel langer worden gecertificeerd. Maar zo’n algemene thermograaf is natuurlijk nog lang geen ‘elektro-thermograaf’.

Lees meer

Eerste inspecteurs NTA 8220-gecertificeerd

27-10-2017 Komende week al worden de eerste elektrotechnische inspecteurs en inspectiebedrijven erkend en gecertificeerd voor de inspectie van de brandveiligheid van elektrisch materieel in gebouwen volgens een nieuwe methodiek, die bij NEN is vastgelegd in de NTA 8220.

Lees meer

Overeenstemming over OVL-norm

26-10-2017 Begin dit jaar kwam de nieuwe NPR 13201 over openbare verlichting uit. Deze Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) is gebaseerd op de Europese norm EN 13201-1. Dit betekende een aanscherpingvan de technische eisen die aan de openbare verlichting worden gesteld

Lees meer

Kick-off voor de herziening van NEN 9140 'Veilig werken aan e-voertuigen'

16-10-2017 Hybride en elektrische auto’s verschijnen steeds meer op de Nederlandse wegen en op de tweedehands markt. Daardoor komen ze ook bij zogenaamde niet-merk-gebonden garages terecht. Hoe kunnen deze garages veilig met hoge spanningen in de auto's werken? Hoe gaan de hulpdiensten met deze wagens om? NEN 9140 geeft antwoord op deze en nog vele andere vragen maar is inmiddels aan een update toe. Op de kick-off vergadering op 25 oktober wordt het startsein gegeven.

Lees meer

NEN organiseert informatiebijeenkomst ‘Cyber security en gegevensbescherming’

12-10-2017 Op dinsdag 12 december organiseert NEN een informatiebijeenkomst over standaardisatie op het gebied van cyber security en gegevensbescherming. Tijdens deze bijeenkomst worden belanghebbenden geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen in Europese en mondiale standaardisatie en de mogelijkheden om hieraan deel te nemen.

Lees meer

NEN publiceert Nederlandse vertaling van NEN-EN-IEC 60079-10- deel 1 en 2

06-09-2017 De vertaling van de Europese norm IEC 60079-10 deel 1 en 2 geeft richtlijnen voor het indelen van gevaarlijke gebieden in zones met gasontploffingsgevaar. Samen met de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 7910 kunnen met deze twee delen de vorm en omvang van de gevarenzones worden bepaald.

Lees meer

Twee informatiebijeenkomsten over PBM

05-09-2017 De nieuwe Europese verordening voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 2016/425 is gepubliceerd. Op termijn vervallen daardoor de huidige Europese richtlijn PBM 89/686 en de Nederlandse wetgeving voor PBM. NEN houdt op dinsdag 28 november 2017 twee informatiesessies over pbm.

Lees meer

Herziening ‘Internet protocol voor alarmtransmissie’

30-08-2017 NEN heeft een technische specificatie met eisen voor een gemeenschappelijk protocol voor alarmtransmissie via het internet protocol (IP) is gepubliceerd. Het betreft een herziening.

Lees meer

Markering brandveiligheid ET-kabels

08-08-2017 Alle elektrotechnische en signaalbekabeling die op de markt wordt gebracht voor installaties in gebouwen, moet sinds 1 juli zijn voorzien van een CE-markering. Voorwaarde voor die markering is dat voor deze kaels de brandklasse is bepaald en vermeld in de documentatie. Voor het bepalen van deze brandklasse dienen fabrikanten hun kabels te (laten) testen.

Lees meer

Eisen industriële besturingskasten in één norm

08-08-2017 Alle eisen die worden gesteld aan schakel- en besturingskasten of -panelen voor machines en daaruit samengestelde productielijnen zijn binnenkort te vinden in één norm: NEN-EN-IEC 60204-1.

Lees meer

NEN 3140 en De Veiligheidsladder

08-08-2017 Professionals in de elektrotechniek werken veilig volgens de norm NEN 3140. Met De Veiligheidsladder kunnen zij hun niveau van veilig werken nog verder te verhogen en aantoonbaar maken naar opdrachtgevers toe

Lees meer

Praat mee over normen IoT

08-08-2017 NEN houdt nog komend najaar een startbijeenkomst over de oprichting van een nieuwe commissie voor de normalisatie van het Internet of Things (IoT). De elektrotechniek gaat hierbij samen met de ICT-sector een van de hoofdrollen spelen.

Lees meer

Aardlekschakelaars testen

08-08-2017 Aardlekschakelaars testen volgens NEN 1010 en de bijbehorende NPR 5310 is een stuk toegankelijker voor inspecteurs en installateurs, die zijn aangesloten op het digitale platform Werken met NEN 3140.

Lees meer

Herziening NEN 9140 'Veilig werken aan e-voertuigen'

01-08-2017 Er komen steeds meer hybride en elektrische auto’s op de Nederlandse wegen en op de tweedehands markt. Daardoor komen deze auto’s ook bij zogenaamde universele garages terecht. Hoe kunnen deze garages veilig met hoge spanningen in de auto's werken? En hoe gaan hulpdiensten met deze auto’s om? NEN 9140 geeft antwoord op deze en nog vele andere vragen.

Lees meer

Europese Commissie Cyber Security

10-07-2017 Er komt een Europese Technische Commissie (TC) voor cyber security en gegevensbescherming. De technische besturen van de Europese normalisatie-instituten CEN en CENELEC hebben een voorstel hiertoe goedgekeurd.

Lees meer

Europese Verordening PBM’s

10-07-2017 De nieuwe Europese Verordening voor persoonlijke beschermingsmiddelen in de elektrotechniek wordt op 21 april van het komend jaar ook in Nederland direct van kracht, buiten onze nationale wetgeving om. De bestaande Europese PBM-Richtlijn komt hiermee te vervallen.

Lees meer

CE-markering brandveiligheid gebouwbekabeling

10-07-2017 Het mag al geruime tijd, maar nu moet het ook echt. Alle elektrische kabels voor toepassing in gebouwinstallaties die op de Europese markt worden gebracht, dienen door de fabrikanten of importeurs te worden voorzien van een CE-markering met bijbehorende documenten.

Lees meer

Training distributiekasten inspecteren

10-07-2017 Er treedt binnenkort een aantal verschuivingen op tussen de normen voor schakel- en verdeelinrichtingen in gebouwen en voor besturingskasten en -panelen op machines en industriële productielijnen.

Lees meer

NEN introduceert IEC 62443-examen: vakbekwaamheid technische cyber security

10-07-2017 De snelle groei van cyber crime via de automatisering van de ‘vitale industrie en infrastructuur’ vraagt om aantoonbare vakbekwaamheid van professionals die zich bezighouden met de technische bestrijding ervan.

Lees meer

Internationaal symposium ‘Diensten voor elektriciteitsnet in Europa’

26-06-2017 Op 6 juli 2017 wordt het European Grid Services Markets symposium georganiseerd door het project QualyGridS en het European Fuel Cell Forum. Tijdens dit symposium spreken internationale experts over de toekomst van het transmissie- en distributienet voor electriciteit. Verschillende duurzame technologieën voor meer flexibiliteit in generatie en consumptie worden belicht.

Lees meer

NEN publiceert online jaarverslag 2016

20-06-2017 2016 was het kroonjaar van NEN: 100 jaar normalisatie in Nederland is een ware mijlpaal. We zijn er trots op dat NEN het predicaat Koninklijk heeft mogen ontvangen.

Lees meer

Nieuwe NPR 5310 bij Medisch Gebruikte Ruimten

12-06-2017 De nieuwe Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 5310 bij de jongste editie van NEN 1010 is voltooid. Begin dit jaar publiceerde NEN de eerste nieuwe delen. De overige nieuwe en vernieuwde delen zijn nu in juni 2017 verschenen.

Lees meer

NEN 1010-trainingen per marktsegment

12-06-2017 De elektrotechniek wordt de komende jaren samen met de bouw een van de economische topsectoren in ons land. Als ze maar goed samenwerken.

Lees meer

Veilig werken bij laag- én hoogspanning

12-06-2017 Bij het werken aan of met elektrotechnische laagspanningsinstallaties dient in veel gevallen te worden voldaan aan de veiligheidseisen en -voorschriften in NEN 3140. Voor het veilig werken aan of bij hoogspanning is NEN 3840 van toepassing.

Lees meer

Nieuwe NPR 5310 komt eraan

19-05-2017 De nieuwe editie van NPR 5310 (praktijkrichtlijn bij NEN 1010) verschijnt begin juni 2017.

Lees meer

Publicatie ISO 20400 ’Richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen’

18-05-2017 Vandaag is NEN-ISO 20400 gepubliceerd. Deze internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen zal wereldwijd een rol gaan spelen. Nederland heeft als koploper op het gebied van duurzame inkoop een sleutelrol gespeeld in het normontwikkelingsproces om te komen tot deze internationale richtlijn.

Lees meer

Platform ATEX153 is gestart!

12-05-2017 NEN organiseerde op 19 april 2017 een bijeenkomst over de oprichting van ‘Platform ATEX153’. Na het peilen waar de behoefte en interesse liggen, is over gegaan tot de daadwerkelijke oprichting van het platform. Als voorzitter is dhr. Willem van der Bijl gekozen.

Lees meer

Nieuw Better Biomass certificatieschema gepubliceerd

02-05-2017 Het geactualiseerde Better Biomass certificatieschema is door NEN gepubliceerd. Dit schema maakt certificatie mogelijk tegen de tweede uitgave van NTA 8080, de norm met duurzaamheidseisen en eisen aan ketenbeheer. Het geactualiseerde schema is niet alleen van toepassing op bio-energie, maar ook op biobased producten.

Lees meer

Zelfregulering elektrotechnische veiligheid: NEN 3140 belangrijker dan ooit

25-04-2017 De overheid trekt zich steeds verder terug van het preventieve toezicht op de arbeidsveiligheid. Hierdoor komt de norm NEN 3140 centraal te staan bij de zelfregulering door de markt van de veiligheid van elektrotechnische installaties in alle sectoren van het bedrijfsleven

Lees meer

Actualisatie van NTA 8025 “woning APK” is begonnen

13-04-2017 De NTA 8025, voor korte inspecties van woninginstallaties, wordt herzien. Deze NTA vormt een goede basis voor de ontwikkeling van de norm NEN 8025. Daarmee krijgt deze populaire NTA een waardig vervolg.

Lees meer

Duidelijkheid in ‘Functiebehoud bij brand’

03-04-2017 Welke delen van gebouwinstallaties moeten ook tijdens brand blijven functioneren? De brandveiligheidscommissie bij NEN verwacht hierin nog dit jaar meer duidelijkheid te scheppen. De NPR 2576 met de titel ‘Functiebehoud bij brand’ wordt volledig vernieuwd.

Lees meer

Kwaliteitsborging op basis van normen

03-04-2017 De Tweede Kamer heeft nog net voor de verkiezingen van afgelopen maand ingestemd met de ‘Wet Kwaliteitsborging’ voor het bouwen en installeren. Nu de Eerste Kamer nog.

Lees meer

Training technische cyber security

03-04-2017 Digitale criminaliteit is een van de grootste bedreigingen van onze veiligheid. Nederland moet zich hiertegen weerbaar opstellen door continu te blijven investeren in cyber security.

Lees meer

CE-markering gebouwbekabeling over 2 maanden verplicht

03-04-2017 Vanaf 1 juli dit jaar moeten alle kabels die in Europa in bouwwerken worden geïnstalleerd zijn voorzien van een CE-markering met bijbehorende documenten waarin hun brandklasse wordt aangegeven.

Lees meer

Elektrotechniek wordt topsector

03-04-2017 De elektrotechniek wordt de komende jaren samen met de bouw één van de economische topsectoren in ons land. Als ze maar goed samenwerken. NEN heeft haar aanbod NEN 1010-trainingen verder aangepast aan de afzonderlijke marktsegmenten.

Lees meer

Lancering ISO 20400, de richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen

31-03-2017 De gelijknamige NEN-normcommissie presenteert op 18 mei aanstaande, tijdens een congres in Amersfoort, de vastgestelde ISO 20400 ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’. Nederland heeft als koploper op het gebied van duurzame inkoop een sleutelrol gespeeld in het normontwikkelingsproces om te komen tot deze internationale richtlijn. Hierdoor past deze richtlijn goed bij de Nederlandse werkwijze.

Lees meer

Slecht gesteld met kennis over meterkast

17-03-2017 De meeste huiseigenaren geen idee hebben hoe de meterkast functioneert of hoe veilig dat hij is. Dit leidt tot veel woningbranden, die ontstaan in de meterkast. Daarom is er een speciale projectwebsite in het leven geroepen die de bewustwording rondom de meterkast moet verbeteren.

Lees meer

Betrouwbare ICT in woningen

06-03-2017 Een groot aantal normen stelt eisen aan de veiligheid en betrouwbaarheid van de installatietechniek in woningen. Na gas, elektriciteit, water en riolering worden we nu ook steeds afhankelijker van ICT-verbindingen in en om het huis.

Lees meer

Netvervuiling en de Nul-geleider nieuw in jongste NPR 5310

06-03-2017 Voorkom EMC-problemen en vervuiling van de netspanning op elektrotechnische installaties met twee gloednieuwe delen van de NPR 5310. Deze bieden praktische uitvoeringsmethoden om aan de nieuwe eisen op dit gebied in NEN 1010 te voldoen.

Lees meer

Speciale training woninginstallateurs

06-03-2017 Sinds 1 januari van dit jaar is de jongste editie van NEN 1010 inclusief de aanvullingen van 2016 definitief van kracht bij het Bouwbesluit. Net als de technologie zelf is de laagspanningsnorm een omvangrijk en ingewikkeld document geworden. Maar lang niet iedere installateur hoeft álle aspecten van de norm te kennen.

Lees meer

Kick-off bijeenkomst over nieuwe norm ‘Woning-APK’

06-03-2017 Brancheorganisatie UNETO-VNI en NEN gaan een nieuwe norm voor de zogenoemde ‘Woning-APK’ ontwikkelen. Om installateurs en inspecteurs daar direct bij te betrekken, houden de partijen op woensdag 5 april vanaf 13.00 uur een informatiebijeenkomst over deze nieuwe NEN 8025 bij NEN.

Lees meer

Nieuw Platform ATEX 153: Praat mee over explosieveiligheid

13-02-2017 In gebouwen en andere werkomgevingen waar explosiegevaar kan ontstaan, zijn vanuit Nederlandse wetgeving de Europese ATEX-richtlijnen 114 en 153 van kracht. Inclusief alle bijbehorende normen. Maar die worden nog lang niet overal toegepast.

Lees meer

Nieuwe norm meterruimten

30-01-2017 De ruimte waarin de aansluitingen voor gas, water, elektriciteit en telecommunicatie een woning binnen komen moet aan bepaalde eisen voldoen. Deze zijn te vinden in de norm NEN 2768 met de titel ‘Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen’.

Lees meer

Cyber Security ‘vitale sectoren’

30-01-2017 Onze nationale veiligheid kan in gevaar worden gebracht door ongeoorloofde inbreuk op digitale systemen, ofwel cyber crime. De Nederlandse en Europese overheden stellen daarom steeds hogere eisen aan de cyber security van technische installaties en systemen in ‘vitale sectoren’.

Lees meer

Veilige robotsystemen

30-01-2017 Robots en robotachtige systemen gaan steeds directer met mensen samenwerken. Dat gebeurt nu nog vooral in de logistiek en industrie. Maar sectoren als de zorg en andere vormen van dienstverlening zullen de komende jaren volgen.

Lees meer

NTA 8220: Brandrisico elektrotechniek

30-01-2017 De elektrotechnische inspecteurs verenigd in UNETO-VNI en iKeur hebben samen met het Nederlands Verbond van Verzekeraars een nieuwe maatstaf ontwikkeld voor de inspectie van de brandveiligheid van elektrotechnische installaties.

Lees meer

Jongste editie NEN 1010 van kracht bij Bouwbesluit

13-01-2017 Op de valreep van 2016 werd de jongste editie van de laagspanningsnorm NEN 1010 van 2015 - inclusief de corectiebladen van 2016 - definitief van kracht bij het Bouwbesluit van 2012

Lees meer

Veilig werken aan elektrische auto’s

19-12-2016 Elektrische auto’s komen net als gewone auto’s weleens door pech of ongevallen langs de weg tot stilstand. Dat brengt voor inzittenden, politie, bergers en hulpverleners geheel nieuwe risico’s met zich mee.

Lees meer

NEN 8012 in ‘Werken met NEN 1010’

19-12-2016 Elektrotechnische adviseurs, installateurs en inspecteurs gaan halverwege het nieuwe jaar een nog grotere rol spelen bij de brandveiligheid in de gebouwde omgeving dan ze altijd al deden.

Lees meer

Themabijeenkomst normen IoT

19-12-2016 Het Internet of Things (IoT) ontwikkelt zich steeds sneller. Dat vraagt om aanpassing van bestaande standaarden en de ontwikkeling van nieuwe normen. Dat is een zaak van nationaal belang.

Lees meer

NEN 1010 nog niet in Bouwbesluit

19-12-2016 De kans dat de jongste editie van de laagspanningsnorm NEN 1010 van 2015 per 1 januari 2017 door het Ministerie van Binnenlandse Zaken bij bouwwetgeving (Ministeriële Regeling Bouwbesluit 2012) wordt genoemd is nauwelijks meer aanwezig.

Lees meer

Samenwerking Green Deal Green Village en NEN: Workshop ‘Versnelling Gelijkstroom’

09-12-2016 Op donderdag 8 december 2016, werd de workshop ‘Versnelling Gelijkstroom’ georganiseerd bij de TU Delft door de Green Deal Green Village en NEN. Deze workshop stond in het teken van de toegevoegde waarde van regelgeving en standaardisatie voor Gelijkstroom.

Lees meer

IEC 62443-specialist industriële cyber security

29-11-2016 Door de hoge mate van automatisering is de omvang van het digitale dataverkeer in de industrie en infrastructuur de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dat maakt ook deze sector steeds gevoeliger voor cyber crime.

Lees meer

Nieuwe normen energietransitie

28-11-2016 Nederland is in verband met internationale milieuakkoorden bezig de CO2-uitstoot te beperken. Dit onder meer door energie te besparen en voor de resterende energiebehoefte over te stappen op duurzame bronnen.

Lees meer

Fedet luidt noodklok NEN 8012

28-11-2016 Vanaf 1 juli 2017 moet de brandveiligheid van alle elektrotechnische en ICT-kabels voor toepassing in gebouwen worden gecertificeerd volgens de Europese Construction Products Regulation (CPR). De overgangsperiode is dit jaar al van start gegaan.

Lees meer

Nieuwe NPR 5310: ook voor inspecteurs

28-11-2016 De nieuwe NPR 5310 wordt als praktijkrichtlijn bij NEN 1010 nog belangrijker dan hij al was. Niet alleen voor elektrotechnische engineers en installateurs, maar in toenemende mate ook voor inspecteurs.

Lees meer

Geen regeltjes leren, maar inzicht verkrijgen

15-11-2016 Als je een totaalpakket aanbiedt, moet je weten waar je het over hebt, vindt Stefan de Jong. Hij is salesmanager bij eReM Elektrotechnici BV, een bedrijf gespecialiseerd in industriële automatisering. “Voor ons is het noodzakelijk om breder te kijken dan paneelbouw alleen. We onderscheiden ons van de meeste paneelbouwers doordat we ook de engineering en installatie voor onze klanten uit handen nemen. Dat vergt expertise en een kennis van zaken. Zeker als het aankomt op wet- en regelgeving.”

Lees meer

Eerder door u bekeken