Elektrotechniek nieuws

Het nieuws volgen?
Neem dan een gratis abonnement op Elektromail.

Herziene norm met eisen voor particuliere alarmcentrales (PAC’s) gepubliceerd

02-09-2019 NEN heeft NEN-EN 50518 ‘Monitoring en alarmontvangstcentrales’ gepubliceerd. Deze herziene norm is bestemd voor particuliere alarmcentrales.

Lees meer

Heb ik het als IV/WV namens de werkgever goed gedaan?

21-08-2019 Nu vanuit het perspectief van de gedupeerde medewerker. In het vorige artikel bekeken we de elektrische veiligheid door de ogen van de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie).

Lees meer

Extra stimulans voor zonnestroom

05-08-2019 De verlenging van de salderingsregeling voor duurzame PV-installaties valt bij Techniek Nederland in goede aarde. Volgens de brancheorganisatie voor installateurs is het besluit van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat een extra stimulans voor bedrijven en consumenten om meer daken van zonnepanelen te voorzien.

Lees meer

Gewijzigde versie NEN 3140 en NEN 3840 gepubliceerd

30-07-2019 Er is een gewijzigde versie verschenen van de normen voor Bedrijfsvoering van elektrische installaties, laagspanning en hoogspanning, NEN 3140 en NEN 3840. Dit zijn de normen voor werken aan elektrische installaties.

Lees meer

Certificatie maak gasinstallaties veiliger

04-07-2019 De veiligheid van wonen en werken neemt toe. Dit dankzij de wettelijke certificering van verwarmingsbedrijven, waarmee de Tweede Kamer eind mei heeft ingestemd. Met ingang van januari 2021 mogen alleen gecertificeerde bedrijven met aantoonbaar vakbekwame monteurs werkzaamheden verrichten aan cv-ketels, geisers, gashaarden en de leidingaansluitingen daarvoor.

Lees meer

Vakbekwaam Persoon worden? Training is vereist

04-07-2019 Werken aan machines en schakelkasten die onder spanning staan is risicovol. Je eigen veiligheid moet maximaal gewaarborgd zijn. Dat eisen ook steeds vaker de klanten van installateurs. Als je de training NEN 3140: Vakbekwaam Persoon (VP) volgt, zit je in één klap goed.

Lees meer

Informatiebijeenkomst over meetrelais en beveiligingsapparatuur geannuleerd

24-06-2019 Door uiterst onvoorziene omstandigheden kan bovenvermelde informatiebijeenkomst, gepland op 27 juni a.s. om 12.30 uur bij DNV GL te Arnhem, helaas geen doorgang vinden!

Lees meer

Heb ik het als Installatieverantwoordelijke / Werkverantwoordelijke goed gedaan?

23-05-2019 Als er toch iets gebeurt, hoe weet ik dan of ik het als Installatieverantwoordelijke/Werkverantwoordelijke (IV/WV) goed heb gedaan? Dat begint met de vraag: goed gedaan in de ogen van wie?

Lees meer

Herziening voor veilig werken aan e-voertuigen is gepubliceerd

22-05-2019 Hoe kunnen automonteurs veilig werken met installaties en batterijen in elektrische auto’s? Hoe gaan de hulpdiensten met deze wagens om? De herziening van NEN 9140 geeft hier antwoord op, ondersteund door de overzichten, flowcharts en een stappenplan.

Lees meer

Herziening praktijkrichtlijn veilig werken bij laden van tractiebatterijen

20-05-2019 De Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 3299 ‘Veilig werken bij het laden van tractiebatterijen’ is herzien. De vernieuwde uitgave is geheel in overeenstemming gebracht met de huidige inzichten.

Lees meer

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is aangenomen door Eerste Kamer

15-05-2019 De Eerste Kamer heeft 14 mei 2019 ingestemd met een nieuw stelsel voor toezicht op de kwaliteit in de bouw. Met de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen wordt de consument beter beschermd. Er komt een kwaliteitscontroleur die het bouwplan toetst op risico’s en op de bouwplaats controleert of het werk aan alle wettelijke bouwvoorschriften voldoet. Bouwers worden meer aansprakelijk voor de kwaliteit van hun bouwwerken. Consumenten krijgen een betere bescherming als na oplevering van een bouwwerk gebreken worden ontdekt. Dat komt door het aanscherpen van de wettelijke aansprakelijkheid van de aannemer.

Lees meer

NEN 3140+A2:2018 geeft een andere visie op het inspectiebeleid

25-04-2019 We werken alweer drie maanden met NEN 3140+A2:2018. Dit artikel gaat over de gewijzigde benadering van de inspecties van bestaande elektrische installaties. Dit kan een reden zijn voor de installatieverantwoordelijke (IV) zijn inspectiebeleid te herzien.

Lees meer

Publicatie nieuwe praktijkrichtlijn voor elektrostatische eigenschappen van vloersystemen

15-04-2019 Onlangs is de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 8868 gepubliceerd. Deze NPR verduidelijkt onder andere eisen en meetmethoden uit de internationale IEC 61340 normreeks voor elektrostatica.

Lees meer

Minder projectstress dankzij nieuwe lijst Nederlandse bepalingen

22-03-2019 NEN 1010 is de belangrijkste norm op het gebied van elektrotechniek in Nederland. De norm is in beginsel een vertaling van de Europese installatievoorschriften voor laagspanningsinstallaties, vastgelegd in de HD-IEC 60364-reeks. Maar bedrijven die alleen naar de internationale voorschriften kijken, missen de specifiek Nederlandse regels, en dat kan kostbare problemen opleveren.

Lees meer

Nieuwe training: DC-installaties voor laagspanning

22-03-2019 Er wordt steeds meer gelijkspanning gebruikt in allerlei elektrische apparaten, voedende (zoals zonnepanelen en windmolens) en verbruikende apparaten. De toepassing van gelijkspanning neemt dus toe. Hierdoor kan het nuttig zijn om op beperkte schaal wisselspanningsnetten te vervangen door gelijkspanningsnetten. Hierdoor word de omzetting van AC-DC en DC-AC grotendeels overbodig.

Lees meer

Vergroot uw impact als IV/WV

22-03-2019 Als installatieverantwoordelijke (IV) zorgt u voor de veiligheid van de elektrische installaties en de elektrische arbeidsmiddelen. Bent u werkverantwoordelijke (WV), dan zorgt u dat er veilig aan de elektrische installaties gewerkt wordt.

Lees meer

Veilige opslag van lithium-ion batterijen

11-03-2019 Steeds vaker maken we gebruik van producten met daarin lithium-ion batterijen. Verkopers en tussenhandelaren willen deze producten op een veilige manier opslaan. Maar hoe moeten zij dat doen? De PGS-organisatie gaat een nieuwe richtlijn opstellen waarin beschreven staat hoe dat veilig kan.

Lees meer

Elektrische bus rijdt op rem-energie trein

05-03-2019 Wat als je de rem-energie van treinen kan oogsten en gebruiken om bussen en taxi’s mee op te laden? Aan dat concept werkt het Nederlandse bedrijf Hedgehog Applications al sinds 2012. Binnenkort start een pilotproject in Apeldoorn

Lees meer

Gelijkstroom is oplossing voor groei elektrische auto’s

20-02-2019 Dat de elektrische auto de toekomst heeft mag inmiddels wel duidelijk wezen. Maar al die auto’s moeten aan een laadpaal. Ons huidige net van wisselstroom staat een grootschalige groei van het aantal elektrische auto’s in ons land in de weg.

Lees meer

NEN 3140 aanwijzingen in de praktijk

20-02-2019 In de gesprekken die ik voer met NEN 3140 installatieverantwoordelijken en werkverantwoordelijken stel ik weleens de vraag of hun ingevoerde NEN 3140 veiligheidsbeleid nu ook echt werkt in de praktijk. Dat is niet altijd het geval. Wat werkt er dan niet?

Lees meer

'NEN 4010 eyeopener voor installerend Nederland'

31-01-2019 Op 30 januari vond het introductiecongres van de nieuwe NEN 4010 'Eisen voor de algemene Nederlandse installatiepraktijk' plaats. In een bioscoopzaal van Pathé in Ede waren ruim 250 belangstellenden getuige van de overhandiging van het eerste exemplaar aan Erik van Engelen, directeur Techniek Nederland, en van de presentatie van de inhoudelijke kenmerken.

Lees meer

Publicatie NEN 4010: de norm voor de algemene installatiepraktijk

30-01-2019 Voor het eerst sinds het bestaan van NEN 1010, dé norm voor elektrotechnische installaties, verschijnt een norm voor de meest voorkomende typen laagspanningsinstallaties. NEN 4010 is bedoeld voor alle installateurs die de meest voorkomende werkzaamheden aan elektrische installaties voor laagspanning verrichten.

Lees meer

Digitale verbindingen in woningen worden onmisbaar

28-01-2019 De digitale verbindingen in en om Nederlandse woningen moeten beter en vooral betrouwbaarder worden. Dat is nodig om duurzaam, comfortabel, gezond en veilig te kunnen blijven wonen. Niet alleen bij het ouder worden, of wanneer door andere oorzaken extra zorg en ondersteuning van buitenaf nodig zijn. Ook bij het dagelijks leven in heel gebruikelijke situaties worden digitale verbindingen, apparatuur en diensten al bijna net zo essentieel als de elektriciteitsvoorziening.

Lees meer

Ook mobiliteit wordt ‘all electric’

23-01-2019 Reageer op ontwerp nieuwe NEN 9140! In het kader van de internationale energietransitie wordt ook onze mobiliteit langzaam maar zeker ‘all electric’. De duurzame installatietechniek in woningen, gebouwen en de infrastructuur wordt digitaal aangestuurd, geregeld, gecontroleerd en beveiligd. Dit geldt ook voor de systemen in elektrische auto’s en andere transportmiddelen.

Lees meer

Nieuwe NEN 3140 sterk doorontwikkeld

23-01-2019 Deze nieuwe NEN 3140 is sterk doorontwikkeld. Veel zaken waar je in de praktijk vaak tegen aanloopt, zijn nu scherper en concreter geformuleerd. Ook zijn technische, organisatorische en maatschappelijke ontwikkelingen meegenomen in deze nieuwe uitgave.

Lees meer

NPR 9090 nuttig voor duurzame installateur

23-01-2019 Gelijkstroom heeft de toekomst. Onze huidige wisselspanningssystemen zullen geleidelijk aan vervangen worden door de meer duurzame gelijkstroominstallaties. NPR 9090 springt in op nieuwe duurzame werkwijze in en is daarmee een belangrijk instrument voor installateurs die klaar willen zijn voor de toekomst.

Lees meer

Eerste Europese normen voor circulaire economie goedgekeurd

16-01-2019 Deze normen gaan over het efficiënt en circulair omgaan met materialen van producten die vallen onder de Ecodesign richtlijn: energie gerelateerde producten.

Lees meer

Herziening NEN 3140 en NEN 3840 Bedrijfsvoering laag- en hoogspanningsinstallaties

17-12-2018 De norm voor Bedrijfsvoering van elektrische installaties, laag- en hoogspanning, NEN 3140 en NEN 3840, zijn aangepast. Dit zijn de normen voor het beheer van elektrische installaties en het werken eraan. De vernieuwde uitgaven zijn geheel in overeenstemming gebracht met de huidige inzichten. Ook zijn wijzigingen uit NEN-EN 50110 doorgevoerd.

Lees meer

Praktijkrichtlijn voor acculaadstations vernieuwd

26-11-2018 De Nederlandse Praktijk Richtlijn, NPR 3299 ’Veilig werken bij het laden van tractiebatterijen’, is vernieuwd. Deze praktijkrichtlijn vormt een handleiding voor de inrichting en het gebruik van ruimten voor het laden van conventionele tractiebatterijen voor industriële en professionele toepassingen. Deze herziening is in overeenstemming gebracht met de huidige inzichten en regelgeving. Om te zorgen dat de norm werkelijk goed aansluit op de behoeften van de gebruikers, volgt de publieke commentaarronde.

Lees meer

Beheers uw procesrisico's met deze nieuwe SIL-gids

26-11-2018 Voor het beheersen van process risico’s wordt vaak gebruikt gemaakt van diverse beschermingslagen waaronder instrumentele beveiligingen. Voor het juist bepalen van de eisen rondom instrumentele beveiligingen wordt vaak dankbaar gebruik gemaakt van normen zoals de NEN-IEC-61511.

Lees meer

UNETO-VNI: TNO onderzoekt brandgevaar zonnepanelen

22-11-2018 TNO gaat op korte termijn onderzoek doen naar de brandincidenten met zonnepanelen die afgelopen zomer plaatsvonden. UNETO-VNI wil op basis van de uitkomsten snel concrete maatregelen nemen, samen met de industrie. En benadrukt tegelijkertijd hoe ongelukken nú al kunnen worden voorkomen.

Lees meer

Doe mee met de nieuwe normcommissie over de Buurtbatterij

22-11-2018 In het najaar van 2018 is de formatie van een nieuwe Normcommissie Buurtbatterijen van start gegaan en zoeken we nog partijen die ook mee willen doen aan de ontwikkeling van de normen. Totdusver nemen 11 vertegenwoordigers van belanghebbende partijen deel. Sluit u ook aan?

Lees meer

NPR 9090 is een dynamisch document

22-11-2018 NPR 9090, de handleiding voor de installateur die met DC gaat werken, is nog maar net gepubliceerd. Toch is het een dynamisch document, dat steeds weer wordt aangevuld en aangepast naar aanleiding van ontwikkelingen in de markt. Denk daarbij aan veiligheid, maar ook aan de ontwikkeling van actieve gelijkspanningssystemen. Maar wat zijn dat precies?

Lees meer

Nieuwe IEC 60204-1 is goedgekeurd voor harmonisatie. Wat zijn de wijzigingen?

22-11-2018 De ‘nieuwe IEC 60204-1’ is inmiddels alweer de zesde versie van één van de meest gebruikte machineveiligheidsnormen wereldwijd. IEC 60204-1 beschrijft de eisen met betrekking tot de elektrische uitrusting van machines (met uitzondering van handgereedschap) welke moeten leiden tot: veiligheid van personen, consistentie in besturing, bedienings- en onderhoudsgemak.

Lees meer

NPR 9090 is aanvulling op NEN 1010

04-10-2018 We kennen uiteraard allemaal de norm NEN 1010. Deze norm voorziet de installatiebranche van richtlijnen om zo tot een veilige elektrische installatie in een gebouw te komen. NEN 1010 voorziet echter alleen in richtlijnen voor passieve systemen, terwijl in de toekomst juist de actieve gelijkspanningssystemen de overhand zullen nemen. NPR 9090 is daarop voorbereid.

Lees meer

NPR 9090 'DC installaties voor laagspanning' gepubliceerd

27-09-2018 NPR 9090 (Nederlandse Praktijkrichtlijn) is geschreven om de elektrotechnicus die nu nog niet dagelijks met DC (gelijkspanningsinstallaties) te maken heeft, te doordringen van het feit dat DC-installaties specifieke kennis en vaardigheden vereisen. In de NPR staan die kennis en vaardigheden beschreven. NPR 9090 is nu gepubliceerd.

Lees meer

Een totaalaanpak voor industriële cyber security

21-09-2018 We kennen allemaal de nieuwsberichten. Hacks in binnen- en buitenland leggen bedrijven, banken en instellingen plat, met steeds groter wordende gevolgen. Ook in de primaire processen. Voorheen was IT (Information Technology) een gescheiden wereld van OT (Operation Technology). Die twee werelden komen steeds dichter bij elkaar. Rianne Boek van NEN en Marcel Jutte van Hudson Cybertec werken samen binnen NEN om cyber security een prominente plaats te geven in de industrie.

Lees meer

Informatiebijeenkomst voor elektriciteit-opslagsystemen

17-09-2018 Een betrouwbare energievoorziening en het terugdringen van CO2-uitstoot zijn actuele onderwerpen. Elektriciteit-opslagsystemen kunnen hier een belangrijke rol bij spelen. Het belang van normen en specificaties voor deze systemen, onder andere voor veiligheid en milieuaspecten, neemt daarmee ook toe.

Lees meer

Nederlandse Technische Afspraak voor veiligheid van installaties in woning wordt nationale norm

31-08-2018 De herziening van Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8025 is herzien. Dit heeft geleid tot een nationale norm, NEN 8025. Met de herziening is veiligheid van installaties in een woning goed te beoordelen. Deze NTA en norm kunnen worden vergeleken met een APK van de woning. NEN 8025 is niet verplicht.

Lees meer

Wereldstekker blijft nog wel even nodig

17-08-2018 U kent het misschien. U bent op vakantie en wilt in uw hotel uw iPad of telefoon opladen, maar….de stekker past niet! En uw wereldstekker bent u vergeten. Wanneer wordt deze situatie eindelijk eens genormaliseerd?

Lees meer

Meepraten in platform betaalt zich terug!

17-08-2018 NEN kent verschillende overlegplatformen. Vaak hangen die onder een bepaalde normcommissie of werkgroep. Maar wat doet zo’n platform? En wat is het nut van meepraten?

Lees meer

Oprichtingsvergadering normcommissie buurtbatterijen

17-08-2018 De oprichting van een normcommissie voor de bedrijfsvoering van buurtbatterijen is een stapje dichterbij gekomen. Met de eerste constructieve oriënterende vergadering van geïnteresseerde partijen zette NEN onlangs de eerste grote stap. Partijen die mee willen praten over dit onderwerp zijn nog van harte welkom!

Lees meer

Stakeholders bedrijfsvoering buurtbatterijen gezocht

23-07-2018 Het elektriciteitsnet heeft het maar zwaar tegenwoordig. Zonnepanelen en windparken veroorzaken steeds grotere schommelingen in het stroomaanbod en in de prijs, zo berichtte onlangs NRC. De overschotten op zonnige dagen veroorzaken ook lokaal problemen. In wijken zoals in Rijsenhout, waar tientallen bewoners beschikken over zonnepanelen, zorgt het ‘terugleveren’ voor grote fluctuaties, wat het elektriciteitsnetwerk moet opvangen.

Lees meer

Voldoende draagvlak: Platform IV NEN 3140 en NEN 3840 van start!

24-06-2018 Is er voldoende draagvlak onder installatieverantwoordelijken om voor hen een platform op te richten? Dat was de centrale vraag van de bijeenkomst bij NEN op 14 juni. Zo’n zeventig Installatieverantwoordelijken uit het hele land luisterden naar verschillende sprekers over het nut van een speciaal platform. Ruim twintig van hen gaf na afloop aan lid te willen worden van het platform IV NEN 3140 NEN 3840. De oprichting was daarmee een feit.

Lees meer

NPR 9090 maakt van Nederland koploper

04-06-2018 Gelijkstroom (DC) is sterk in opmars. DC vereist de nodige specifieke kennis en vaardigheden. En die zijn in de elektrotechnische sector nog niet algemeen aanwezig. Vandaar dat er een speciale NPR komt, de NPR 9090 ‘DC installaties voor laagspanning’. Nederland loopt hiermee mondiaal voorop.

Lees meer

CE markeren van producten volgens de ATEX 114 richtlijn

04-06-2018 Materieel dat gebruikt wordt in gebieden met explosiegevaar behoeft extra aandacht. Als u dit als producent op de markt wilt brengen, heeft u te maken met speciale wet- en regelgeving. De ATEX richtlijnen spelen daarbij een belangrijke rol. Welke wetgeving is nog meer belangrijk? Zijn hiervoor conformiteitsprocedures en zo ja, welke? Moet al dit materieel ATEX gecertificeerd zijn? Wie mogen certificeren? Hoe verloopt dit certificeringsproces? Welke eisen worden er aan mijn productieorganisatie gesteld? Op al deze vragen krijgt u antwoord tijdens de training ‘CE markeren van producten volgens de ATEX 114 richtlijn’.

Lees meer

`Platform ATEX 153 en NPR maken normen inzichtelijker'

01-06-2018 De ATEX-richtlijnen zijn een aardig complex stukje regelgeving. Met de nieuwe delen 1 en 2 van de NPR 7910 en het Platform ATEX 153 maakt NEN de ingewikkelde voorschriften voor de elektro- en mechanische techniek in explosieve omgevingen breder toegankelijk.

Lees meer

Thermografie kan brand of uitval van elektrische installaties voorkomen

14-05-2018 Thermografie speelt een belangrijke ondersteunende rol bij het vaststellen van mogelijke risico’s op brand in een elektrische installatie. Inspecteurs kunnen met thermografie beter hun werk doen en bedrijven zo beter behoeden voor brand of uitval van installaties. De training Thermografie met behulp van NPR 8040-1 helpt daarbij

Lees meer

NPR 8040-1 zorgt voor meer veiligheid

14-05-2018 Inspecteurs in de elektrotechnische branche zorgen voor meer veiligheid als ze bij hun werk de NPR 8040-1 gebruiken. Deel 1 van deze richtlijn gaat in op thermografie en beschrijft hoe temperaturen in elektrotechnische installaties, gemeten met een thermografische camera, beoordeeld kunnen worden. Door een defect in een vroeg stadium vast te stellen, kan brand of uitval van de elektrische installatie worden voorkomen.

Lees meer

Werkgroep Internet of Things Security (IoTS) opgericht

08-05-2018 De populariteit van Internet of Things leidt tot uitdagingen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Daarom moet hier al bij het ontwerpen van een systeem rekening worden gehouden. Dit kan het beste door hier afspraken over te maken en die vast te leggen in standaarden.

Lees meer

Lee(u)k in de elektrotechniek (blog)

24-04-2018 Sinds dit jaar heb ik het pakket ‘Elektrotechniek’ bij NEN onder mijn hoede. In mijn functie als productmanager verantwoordelijk voor de productontwikkeling van trainingen en online producten voor elektrotechnische monteurs, -installatiebedrijven, -inspecteurs en -adviseurs.

Lees meer

Nieuwe woning-APK NEN 8025 op komst

22-03-2018 Voor de veiligheid van woninginstallaties werd in 2005 mede door brancheorganisatie UNETO-VNI de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8025 ontwikkeld en geïntroduceerd als ‘Woning-APK’. Deze NTA wordt momenteel geactualiseerd en tot een nationale NEN-norm omgevormd. NEN en brancheorganisaties TVVL en UNETO-VNI werken samen aan deze omzetting.

Lees meer

Informatiebijeenkomst normcommissie ‘Management of network assets in power systems’

20-03-2018 NEN richt een nieuwe normcommissie op. Deze commissie vormt de Nederlandse spiegel voor de internationale commissie ’Management of network assets in power systems’. De aandacht gaat daarbij uit naar het beheer van infrastructurele elektriciteitsnetwerken. Op 24 april organiseert NEN een informatiebijeenkomst over dit onderwerp.

Lees meer

Hulpverleners: geef input op herziening NEN 9140

18-03-2018 De norm NEN 9140 behandelt hoe universele garagebedrijven veilig met de groeiende aantallen elektrische en hybride auto’s kunnen werken. De norm wordt herzien, waarbij ook hulpverleners gevraagd wordt input te leveren zodat de herziening ook goed aansluit bij hun behoeftes.

Lees meer

Normen bieden één taal voor integraal bliksembeveiligingssysteem

13-03-2018 Een goed integraal beveiligingssysteem kan eigenlijk alleen tot stand komen in nauwe samenwerking tussen de engineer, de leverancier van componenten, de kast- en paneelbouwer, de gespecialiseerde beveiligingsinstallateur, en uiteindelijk ook de algemene elektrotechnische installateur. Het is goed als zij daarbij allemaal één en dezelfde taal spreken. Dat is één van de functies van de normen voor bliksem- en overspanningsbeveiliging, zo zegt Pieter Kremer van Conduct Technical Solutions.

Lees meer

Documentatie en NEN training CE-markering schakel- en besturingskasten

08-03-2018 Er zijn veel vragen over de CE-markering van schakel- en besturingskasten. Daarom heeft de Federatie Paneelbouw en FME documentatie gemaakt over dit onderwerp die als rode draad kan dienen voor de sector. NEN heeft een speciale training over dit onderwerp.

Lees meer

Rol van Installatieverantwoordelijke

04-03-2018 Elektroraad Expertise publiceerde een artikel over de juridische gevolgen bij de zogenaamde NEN 3140 inspecties indien men zonder daadwerkelijke installatieverantwoordelijke te werk ging. Daarin werd de vraag gesteld of de klant als installatieverantwoordelijke (IV) bij een NEN 3140 inspectie kan optreden. Dit klinkt misschien handig, maar er zitten verschillende gevaren aan.

Lees meer

Meedoen aan het NEN normalisatieplatform Smart Grid?

23-02-2018 In 2017 heeft NEN het normalisatieplatform voor Smart Grid opgezet. Op Europees niveau worden de activiteiten gevolgd van de ‘Coordination Group on Smart Energy Grids’ (CGSEG) en internationaal wordt de IEC ‘System Committee Smart Energy’ (SyC Smart Energy) gevolgd. Leden van het platform krijgen toegang tot de documenten van beide commissies. Ook kan namens het platform input worden geleverd op de Europese en internationale documenten die worden ontwikkeld. Meedoen aan dit platform is mogelijk!

Lees meer

‘Certificatie is onderdeel van inspectie en preventief beheer’

23-02-2018 Van Empel Inspecties wil de certificatie behalen van de brandveiligheidsinspectie van elektrisch materieel in gebouwen op basis van de nieuwe NTA 8220. Al eerder breidde het bedrijf onder leiding van Ronald Dijkstra zijn activiteiten uit naar gecertificeerde inspecties van de elektrotechniek in het kader van de norm NEN 3140.

Lees meer

Inspectie elektrisch materieel op brandrisico conform NTA 8220

19-02-2018 De NTA 8220 ‘Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico’ is kort voor de jaarwisseling door NEN gepubliceerd. In aansluiting daarop heeft Stichting SCIOS Scope 10 ontwikkeld: Inspectie elektrisch materieel op brandrisico conform NTA 8220.

Lees meer

E-voertuigen: gezond verstand en voorschriften gebruiken

19-02-2018 Het Nederlandse wagenpark slaat een andere weg in. Met de vervanging van auto’s op fossiele brandstoffen door elektrisch aangedreven voertuigen, veranderen ook de risico’s in een garagebedrijf. Welke normen helpen hierbij?

Lees meer

Certificatie woningsprinklers

08-02-2018 In samenwerking met onder andere de brandweer en de installatiesector heeft het CCV een certificatieschema ontwikkeld voor sprinklerinstallaties in woningen. Van dit CCV heeft certificerende instelling CIBV als eerste een licentie ontvangen om woningsprinklers volgens dit schema te certificeren.

Lees meer

100.000 woningen per jaar ‘all electric’

05-02-2018 De coalitiepartners van het kabinet Rutte-III publiceerden eind afgelopen jaar het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Met ambitieuze verduurzamingsdoelen biedt dit akkoord ook voor de installatiesector (E+W) gunstige vooruitzichten.

Lees meer

IEC werkgroep ‘Laagspanning-gelijkstroomverdeelnetten’

19-01-2018 Het belang van gelijkstroom (Direct Current, DC) in de elektriciteitsvoorziening neemt steeds verder toe. Daarom is tijdens de laatste bijeenkomst van de ‘International Electrotechnical Commission’ (IEC) ‘Systeemaspecten van elektriciteitsvoorziening’ een werkgroep opgericht om een technisch rapport te schrijven over ‘Assessment of standard voltages and power quality requirements for LVDC distribution’.

Lees meer

NTA 8220 ‘Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico’ gepubliceerd

18-12-2017 De installatiebranche, verzekeraars en inspecteurs hebben gezamenlijk een nieuwe beoordelingsmethodiek opgesteld voor brandrisico’s bij elektra. De manier waarop inspecteurs de risico's nu nog beoordelen, is niet helemaal sluitend en biedt ruimte voor onduidelijkheid. De nieuwe methodiek maakt daar een eind aan.

Lees meer

Smart grid standardization roadmap

08-12-2017 November 2017 is de eerste editie verschenen van de ‘Smart grid standardization roadmap’, IEC/TR 63097:2017. Dit Technical Report beschrijft het smart grid en heeft als doel een set van richtinggevende principes vast te leggen. Experts die verantwoordelijk zijn voor het specificeren, ontwerpen en implementeren van een ‘Smart Energy System’ kunnen hier gebruik van maken.

Lees meer

Volgende lichting specialisten cyber security

21-11-2017 De volgende lichting specialisten op het gebied van cyber security in de industrie en vitale infrastructuur gaat komende maand op voor het IEC 62443-examen. Wie hiervoor slaagt, kan zijn of haar vakbekwaamheid op dit belangrijke vakgebied aantonen met een certificaat.

Lees meer

Training NEN 8012 Brandveiligheid ET-kabels

21-11-2017 Ook in het komend jaar staan weer nieuwe trainingen op het programma voor NEN 8012 de bepaling van de brandveiligheidsklasse van de laagspannings- en signaalbekabeling in gebouwen. Alle elektrotechnische en signaalbekabeling die in gebouwen wordt geïnstalleerd, moet zijn voorzien van een CE-markering die hun brandveiligheidsklasse aangeeft.

Lees meer

Plannen voor normcommissie gasdetectoren krijgen vervolg

08-11-2017 Nederlandse invloed op de Europese normontwikkeling voor gasdetectoren is van belang. Dit bleek op de goed bezochte informatiebijeenkomst van 28 juni jl. bij NEN in Delft. De oprichting van een normcommissie, die de Nederlandse belangen behartigt, was de inzet van de vervolgvergaderingen op 13 september en 6 november jl. De deelnemers waren het er over eens: de commissie moet er komen.

Lees meer

Normen industriële elektrotechniek

27-10-2017 Ook de normen voor de industriële elektrotechniek zijn sterk in beweging. Allereerst komen alle eisen die worden gesteld aan industriële schakel- en besturingskasten en -panelen in één norm. En deze norm verwijst naar de de PL- en SIL-veiligheidsnormen die verder naar elkaar toegroeien.

Lees meer

Eerste ‘elektro-thermografen’ gecertificeerd

27-10-2017 Sinds kort kan ook de thermografische inspectie van elektrotechnische installaties en materieel worden gecertificeerd. Algemene thermografen kunnen al veel langer worden gecertificeerd. Maar zo’n algemene thermograaf is natuurlijk nog lang geen ‘elektro-thermograaf’.

Lees meer

Eerste inspecteurs NTA 8220-gecertificeerd

27-10-2017 Komende week al worden de eerste elektrotechnische inspecteurs en inspectiebedrijven erkend en gecertificeerd voor de inspectie van de brandveiligheid van elektrisch materieel in gebouwen volgens een nieuwe methodiek, die bij NEN is vastgelegd in de NTA 8220.

Lees meer

Overeenstemming over OVL-norm

26-10-2017 Begin dit jaar kwam de nieuwe NPR 13201 over openbare verlichting uit. Deze Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) is gebaseerd op de Europese norm EN 13201-1. Dit betekende een aanscherpingvan de technische eisen die aan de openbare verlichting worden gesteld

Lees meer

Kick-off voor de herziening van NEN 9140 'Veilig werken aan e-voertuigen'

16-10-2017 Hybride en elektrische auto’s verschijnen steeds meer op de Nederlandse wegen en op de tweedehands markt. Daardoor komen ze ook bij zogenaamde niet-merk-gebonden garages terecht. Hoe kunnen deze garages veilig met hoge spanningen in de auto's werken? Hoe gaan de hulpdiensten met deze wagens om? NEN 9140 geeft antwoord op deze en nog vele andere vragen maar is inmiddels aan een update toe. Op de kick-off vergadering op 25 oktober 2018 wordt het startsein gegeven.

Lees meer

NEN organiseert informatiebijeenkomst ‘Cyber security en gegevensbescherming’

12-10-2017 Op dinsdag 12 december organiseert NEN een informatiebijeenkomst over standaardisatie op het gebied van cyber security en gegevensbescherming. Tijdens deze bijeenkomst worden belanghebbenden geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen in Europese en mondiale standaardisatie en de mogelijkheden om hieraan deel te nemen.

Lees meer

NEN publiceert Nederlandse vertaling van NEN-EN-IEC 60079-10- deel 1 en 2

06-09-2017 De vertaling van de Europese norm IEC 60079-10 deel 1 en 2 geeft richtlijnen voor het indelen van gevaarlijke gebieden in zones met gasontploffingsgevaar. Samen met de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 7910 kunnen met deze twee delen de vorm en omvang van de gevarenzones worden bepaald.

Lees meer

Twee informatiebijeenkomsten over PBM

05-09-2017 De nieuwe Europese verordening voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 2016/425 is gepubliceerd. Op termijn vervallen daardoor de huidige Europese richtlijn PBM 89/686 en de Nederlandse wetgeving voor PBM. NEN houdt op dinsdag 28 november 2017 twee informatiesessies over pbm.

Lees meer

Herziening ‘Internet protocol voor alarmtransmissie’

30-08-2017 NEN heeft een technische specificatie met eisen voor een gemeenschappelijk protocol voor alarmtransmissie via het internet protocol (IP) is gepubliceerd. Het betreft een herziening.

Lees meer

Markering brandveiligheid ET-kabels

08-08-2017 Alle elektrotechnische en signaalbekabeling die op de markt wordt gebracht voor installaties in gebouwen, moet sinds 1 juli zijn voorzien van een CE-markering. Voorwaarde voor die markering is dat voor deze kaels de brandklasse is bepaald en vermeld in de documentatie. Voor het bepalen van deze brandklasse dienen fabrikanten hun kabels te (laten) testen.

Lees meer

Eisen industriële besturingskasten in één norm

08-08-2017 Alle eisen die worden gesteld aan schakel- en besturingskasten of -panelen voor machines en daaruit samengestelde productielijnen zijn binnenkort te vinden in één norm: NEN-EN-IEC 60204-1.

Lees meer

NEN 3140 en De Veiligheidsladder

08-08-2017 Professionals in de elektrotechniek werken veilig volgens de norm NEN 3140. Met De Veiligheidsladder kunnen zij hun niveau van veilig werken nog verder te verhogen en aantoonbaar maken naar opdrachtgevers toe

Lees meer

Praat mee over normen IoT

08-08-2017 NEN houdt nog komend najaar een startbijeenkomst over de oprichting van een nieuwe commissie voor de normalisatie van het Internet of Things (IoT). De elektrotechniek gaat hierbij samen met de ICT-sector een van de hoofdrollen spelen.

Lees meer

Aardlekschakelaars testen

08-08-2017 Aardlekschakelaars testen volgens NEN 1010 en de bijbehorende NPR 5310 is een stuk toegankelijker voor inspecteurs en installateurs, die zijn aangesloten op het digitale platform Werken met NEN 3140.

Lees meer

Herziening NEN 9140 'Veilig werken aan e-voertuigen'

01-08-2017 Er komen steeds meer hybride en elektrische auto’s op de Nederlandse wegen en op de tweedehands markt. Daardoor komen deze auto’s ook bij zogenaamde universele garages terecht. Hoe kunnen deze garages veilig met hoge spanningen in de auto's werken? En hoe gaan hulpdiensten met deze auto’s om? NEN 9140 geeft antwoord op deze en nog vele andere vragen.

Lees meer

Europese Commissie Cyber Security

10-07-2017 Er komt een Europese Technische Commissie (TC) voor cyber security en gegevensbescherming. De technische besturen van de Europese normalisatie-instituten CEN en CENELEC hebben een voorstel hiertoe goedgekeurd.

Lees meer

Europese Verordening PBM’s

10-07-2017 De nieuwe Europese Verordening voor persoonlijke beschermingsmiddelen in de elektrotechniek wordt op 21 april van het komend jaar ook in Nederland direct van kracht, buiten onze nationale wetgeving om. De bestaande Europese PBM-Richtlijn komt hiermee te vervallen.

Lees meer

CE-markering brandveiligheid gebouwbekabeling

10-07-2017 Het mag al geruime tijd, maar nu moet het ook echt. Alle elektrische kabels voor toepassing in gebouwinstallaties die op de Europese markt worden gebracht, dienen door de fabrikanten of importeurs te worden voorzien van een CE-markering met bijbehorende documenten.

Lees meer

Training distributiekasten inspecteren

10-07-2017 Er treedt binnenkort een aantal verschuivingen op tussen de normen voor schakel- en verdeelinrichtingen in gebouwen en voor besturingskasten en -panelen op machines en industriële productielijnen.

Lees meer

NEN introduceert IEC 62443-examen: vakbekwaamheid technische cyber security

10-07-2017 De snelle groei van cyber crime via de automatisering van de ‘vitale industrie en infrastructuur’ vraagt om aantoonbare vakbekwaamheid van professionals die zich bezighouden met de technische bestrijding ervan.

Lees meer

Internationaal symposium ‘Diensten voor elektriciteitsnet in Europa’

26-06-2017 Op 6 juli 2017 wordt het European Grid Services Markets symposium georganiseerd door het project QualyGridS en het European Fuel Cell Forum. Tijdens dit symposium spreken internationale experts over de toekomst van het transmissie- en distributienet voor electriciteit. Verschillende duurzame technologieën voor meer flexibiliteit in generatie en consumptie worden belicht.

Lees meer

NEN publiceert online jaarverslag 2016

20-06-2017 2016 was het kroonjaar van NEN: 100 jaar normalisatie in Nederland is een ware mijlpaal. We zijn er trots op dat NEN het predicaat Koninklijk heeft mogen ontvangen.

Lees meer

Nieuwe NPR 5310 bij Medisch Gebruikte Ruimten

12-06-2017 De nieuwe Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 5310 bij de jongste editie van NEN 1010 is voltooid. Begin dit jaar publiceerde NEN de eerste nieuwe delen. De overige nieuwe en vernieuwde delen zijn nu in juni 2017 verschenen.

Lees meer

NEN 1010-trainingen per marktsegment

12-06-2017 De elektrotechniek wordt de komende jaren samen met de bouw een van de economische topsectoren in ons land. Als ze maar goed samenwerken.

Lees meer

Veilig werken bij laag- én hoogspanning

12-06-2017 Bij het werken aan of met elektrotechnische laagspanningsinstallaties dient in veel gevallen te worden voldaan aan de veiligheidseisen en -voorschriften in NEN 3140. Voor het veilig werken aan of bij hoogspanning is NEN 3840 van toepassing.

Lees meer

Nieuwe NPR 5310 komt eraan

19-05-2017 De nieuwe editie van NPR 5310 (praktijkrichtlijn bij NEN 1010) verschijnt begin juni 2017.

Lees meer

Publicatie ISO 20400 ’Richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen’

18-05-2017 Vandaag is NEN-ISO 20400 gepubliceerd. Deze internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen zal wereldwijd een rol gaan spelen. Nederland heeft als koploper op het gebied van duurzame inkoop een sleutelrol gespeeld in het normontwikkelingsproces om te komen tot deze internationale richtlijn.

Lees meer

Platform ATEX153 is gestart!

12-05-2017 NEN organiseerde op 19 april 2017 een bijeenkomst over de oprichting van ‘Platform ATEX153’. Na het peilen waar de behoefte en interesse liggen, is over gegaan tot de daadwerkelijke oprichting van het platform. Als voorzitter is dhr. Willem van der Bijl gekozen.

Lees meer

Nieuw Better Biomass certificatieschema gepubliceerd

02-05-2017 Het geactualiseerde Better Biomass certificatieschema is door NEN gepubliceerd. Dit schema maakt certificatie mogelijk tegen de tweede uitgave van NTA 8080, de norm met duurzaamheidseisen en eisen aan ketenbeheer. Het geactualiseerde schema is niet alleen van toepassing op bio-energie, maar ook op biobased producten.

Lees meer

Zelfregulering elektrotechnische veiligheid: NEN 3140 belangrijker dan ooit

25-04-2017 De overheid trekt zich steeds verder terug van het preventieve toezicht op de arbeidsveiligheid. Hierdoor komt de norm NEN 3140 centraal te staan bij de zelfregulering door de markt van de veiligheid van elektrotechnische installaties in alle sectoren van het bedrijfsleven

Lees meer

Actualisatie van NTA 8025 “woning APK” is begonnen

13-04-2017 De NTA 8025, voor korte inspecties van woninginstallaties, wordt herzien. Deze NTA vormt een goede basis voor de ontwikkeling van de norm NEN 8025. Daarmee krijgt deze populaire NTA een waardig vervolg.

Lees meer

Eerder door u bekeken