Elektrotechniek Nieuws

Smart grid standardization roadmap

08-12-2017 November 2017 is de eerste editie verschenen van de ‘Smart grid standardization roadmap’, IEC/TR 63097:2017. Dit Technical Report beschrijft het smart grid en heeft als doel een set van richtinggevende principes vast te leggen. Experts die verantwoordelijk zijn voor het specificeren, ontwerpen en implementeren van een ‘Smart Energy System’ kunnen hier gebruik van maken.

Lees meer

Volgende lichting specialisten cyber security

21-11-2017 De volgende lichting specialisten op het gebied van cyber security in de industrie en vitale infrastructuur gaat komende maand op voor het IEC 62443-examen. Wie hiervoor slaagt, kan zijn of haar vakbekwaamheid op dit belangrijke vakgebied aantonen met een certificaat.

Lees meer

Training NEN 8012 Brandveiligheid ET-kabels

21-11-2017 Ook in het komend jaar staan weer nieuwe trainingen op het programma voor NEN 8012 de bepaling van de brandveiligheidsklasse van de laagspannings- en signaalbekabeling in gebouwen. Alle elektrotechnische en signaalbekabeling die in gebouwen wordt geïnstalleerd, moet zijn voorzien van een CE-markering die hun brandveiligheidsklasse aangeeft.

Lees meer

Plannen voor normcommissie gasdetectoren krijgen vervolg

08-11-2017 Nederlandse invloed op de Europese normontwikkeling voor gasdetectoren is van belang. Dit bleek op de goed bezochte informatiebijeenkomst van 28 juni jl. bij NEN in Delft. De oprichting van een normcommissie, die de Nederlandse belangen behartigt, was de inzet van de vervolgvergaderingen op 13 september en 6 november jl. De deelnemers waren het er over eens: de commissie moet er komen.

Lees meer

Normen industriële elektrotechniek

27-10-2017 Ook de normen voor de industriële elektrotechniek zijn sterk in beweging. Allereerst komen alle eisen die worden gesteld aan industriële schakel- en besturingskasten en -panelen in één norm. En deze norm verwijst naar de de PL- en SIL-veiligheidsnormen die verder naar elkaar toegroeien.

Lees meer

Eerste ‘elektro-thermografen’ gecertificeerd

27-10-2017 Sinds kort kan ook de thermografische inspectie van elektrotechnische installaties en materieel worden gecertificeerd. Algemene thermografen kunnen veel al langer worden gecertificeerd. Maar zo’n algemene thermograaf is natuurlijk nog lang geen ‘elektro-thermograaf’.

Lees meer

Eerste inspecteurs NTA 8220-gecertificeerd

27-10-2017 Komende week al worden de eerste elektrotechnische inspecteurs en inspectiebedrijven erkend en gecertificeerd voor de inspectie van de brandveiligheid van elektrisch materieel in gebouwen volgens een nieuwe methodiek, die bij NEN is vastgelegd in de NTA 8220.

Lees meer

Overeenstemming over OVL-norm

26-10-2017 Begin dit jaar kwam de nieuwe NPR 13201 over openbare verlichting uit. Deze Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) is gebaseerd op de Europese norm EN 13201-1. Dit betekende een aanscherpingvan de technische eisen die aan de openbare verlichting worden gesteld

Lees meer

Kick-off voor de herziening van NEN 9140 'Veilig werken aan e-voertuigen'

16-10-2017 Hybride en elektrische auto’s verschijnen steeds meer op de Nederlandse wegen en op de tweedehands markt. Daardoor komen ze ook bij zogenaamde niet-merk-gebonden garages terecht. Hoe kunnen deze garages veilig met hoge spanningen in de auto's werken? Hoe gaan de hulpdiensten met deze wagens om? NEN 9140 geeft antwoord op deze en nog vele andere vragen maar is inmiddels aan een update toe. Op de kick-off vergadering op 25 oktober wordt het startsein gegeven.

Lees meer

NEN organiseert informatiebijeenkomst ‘Cyber security en gegevensbescherming’

12-10-2017 Op dinsdag 12 december organiseert NEN een informatiebijeenkomst over standaardisatie op het gebied van cyber security en gegevensbescherming. Tijdens deze bijeenkomst worden belanghebbenden geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen in Europese en mondiale standaardisatie en de mogelijkheden om hieraan deel te nemen.

Lees meer

NEN publiceert Nederlandse vertaling van NEN-EN-IEC 60079-10- deel 1 en 2

06-09-2017 De vertaling van de Europese norm IEC 60079-10 deel 1 en 2 geeft richtlijnen voor het indelen van gevaarlijke gebieden in zones met gasontploffingsgevaar. Samen met de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 7910 kunnen met deze twee delen de vorm en omvang van de gevarenzones worden bepaald.

Lees meer

Twee informatiebijeenkomsten over PBM

05-09-2017 De nieuwe Europese verordening voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 2016/425 is gepubliceerd. Op termijn vervallen daardoor de huidige Europese richtlijn PBM 89/686 en de Nederlandse wetgeving voor PBM. NEN houdt op dinsdag 28 november 2017 twee informatiesessies over pbm.

Lees meer

Herziening ‘Internet protocol voor alarmtransmissie’

30-08-2017 NEN heeft een technische specificatie met eisen voor een gemeenschappelijk protocol voor alarmtransmissie via het internet protocol (IP) is gepubliceerd. Het betreft een herziening.

Lees meer

Markering brandveiligheid ET-kabels

08-08-2017 Alle elektrotechnische en signaalbekabeling die op de markt wordt gebracht voor installaties in gebouwen, moet sinds 1 juli zijn voorzien van een CE-markering. Voorwaarde voor die markering is dat voor deze kaels de brandklasse is bepaald en vermeld in de documentatie. Voor het bepalen van deze brandklasse dienen fabrikanten hun kabels te (laten) testen.

Lees meer

Eisen industriële besturingskasten in één norm

08-08-2017 Alle eisen die worden gesteld aan schakel- en besturingskasten of -panelen voor machines en daaruit samengestelde productielijnen zijn binnenkort te vinden in één norm: NEN-EN-IEC 60204-1.

Lees meer

NEN 3140 en De Veiligheidsladder

08-08-2017 Professionals in de elektrotechniek werken veilig volgens de norm NEN 3140. Met De Veiligheidsladder kunnen zij hun niveau van veilig werken nog verder te verhogen en aantoonbaar maken naar opdrachtgevers toe

Lees meer

Praat mee over normen IoT

08-08-2017 NEN houdt nog komend najaar een startbijeenkomst over de oprichting van een nieuwe commissie voor de normalisatie van het Internet of Things (IoT). De elektrotechniek gaat hierbij samen met de ICT-sector een van de hoofdrollen spelen.

Lees meer

Aardlekschakelaars testen

08-08-2017 Aardlekschakelaars testen volgens NEN 1010 en de bijbehorende NPR 5310 is een stuk toegankelijker voor inspecteurs en installateurs, die zijn aangesloten op het digitale platform Werken met NEN 3140.

Lees meer

Herziening NEN 9140 'Veilig werken aan e-voertuigen'

01-08-2017 Er komen steeds meer hybride en elektrische auto’s op de Nederlandse wegen en op de tweedehands markt. Daardoor komen deze auto’s ook bij zogenaamde universele garages terecht. Hoe kunnen deze garages veilig met hoge spanningen in de auto's werken? En hoe gaan hulpdiensten met deze auto’s om? NEN 9140 geeft antwoord op deze en nog vele andere vragen.

Lees meer

Europese Commissie Cyber Security

10-07-2017 Er komt een Europese Technische Commissie (TC) voor cyber security en gegevensbescherming. De technische besturen van de Europese normalisatie-instituten CEN en CENELEC hebben een voorstel hiertoe goedgekeurd.

Lees meer

Europese Verordening PBM’s

10-07-2017 De nieuwe Europese Verordening voor persoonlijke beschermingsmiddelen in de elektrotechniek wordt op 21 april van het komend jaar ook in Nederland direct van kracht, buiten onze nationale wetgeving om. De bestaande Europese PBM-Richtlijn komt hiermee te vervallen.

Lees meer

CE-markering brandveiligheid gebouwbekabeling

10-07-2017 Het mag al geruime tijd, maar nu moet het ook echt. Alle elektrische kabels voor toepassing in gebouwinstallaties die op de Europese markt worden gebracht, dienen door de fabrikanten of importeurs te worden voorzien van een CE-markering met bijbehorende documenten.

Lees meer

Training distributiekasten inspecteren

10-07-2017 Er treedt binnenkort een aantal verschuivingen op tussen de normen voor schakel- en verdeelinrichtingen in gebouwen en voor besturingskasten en -panelen op machines en industriële productielijnen.

Lees meer

NEN introduceert IEC 62443-examen: vakbekwaamheid technische cyber security

10-07-2017 De snelle groei van cyber crime via de automatisering van de ‘vitale industrie en infrastructuur’ vraagt om aantoonbare vakbekwaamheid van professionals die zich bezighouden met de technische bestrijding ervan.

Lees meer

Internationaal symposium ‘Diensten voor elektriciteitsnet in Europa’

26-06-2017 Op 6 juli 2017 wordt het European Grid Services Markets symposium georganiseerd door het project QualyGridS en het European Fuel Cell Forum. Tijdens dit symposium spreken internationale experts over de toekomst van het transmissie- en distributienet voor electriciteit. Verschillende duurzame technologieën voor meer flexibiliteit in generatie en consumptie worden belicht.

Lees meer

NEN publiceert online jaarverslag 2016

20-06-2017 2016 was het kroonjaar van NEN: 100 jaar normalisatie in Nederland is een ware mijlpaal. We zijn er trots op dat NEN het predicaat Koninklijk heeft mogen ontvangen.

Lees meer

Nieuwe NPR 5310 bij Medisch Gebruikte Ruimten

12-06-2017 De nieuwe Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 5310 bij de jongste editie van NEN 1010 is voltooid. Begin dit jaar publiceerde NEN de eerste nieuwe delen. De overige nieuwe en vernieuwde delen zijn nu in juni 2017 verschenen.

Lees meer

NEN 1010-trainingen per marktsegment

12-06-2017 De elektrotechniek wordt de komende jaren samen met de bouw een van de economische topsectoren in ons land. Als ze maar goed samenwerken.

Lees meer

Veilig werken bij laag- én hoogspanning

12-06-2017 Bij het werken aan of met elektrotechnische laagspanningsinstallaties dient in veel gevallen te worden voldaan aan de veiligheidseisen en -voorschriften in NEN 3140. Voor het veilig werken aan of bij hoogspanning is NEN 3840 van toepassing.

Lees meer

Nieuwe NPR 5310 komt eraan

19-05-2017 De nieuwe editie van NPR 5310 (praktijkrichtlijn bij NEN 1010) verschijnt begin juni 2017.

Lees meer

Publicatie ISO 20400 ’Richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen’

18-05-2017 Vandaag is NEN-ISO 20400 gepubliceerd. Deze internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen zal wereldwijd een rol gaan spelen. Nederland heeft als koploper op het gebied van duurzame inkoop een sleutelrol gespeeld in het normontwikkelingsproces om te komen tot deze internationale richtlijn.

Lees meer

Platform ATEX153 is gestart!

12-05-2017 NEN organiseerde op 19 april 2017 een bijeenkomst over de oprichting van ‘Platform ATEX153’. Na het peilen waar de behoefte en interesse liggen, is over gegaan tot de daadwerkelijke oprichting van het platform. Als voorzitter is dhr. Willem van der Bijl gekozen.

Lees meer

Nieuw Better Biomass certificatieschema gepubliceerd

02-05-2017 Het geactualiseerde Better Biomass certificatieschema is door NEN gepubliceerd. Dit schema maakt certificatie mogelijk tegen de tweede uitgave van NTA 8080, de norm met duurzaamheidseisen en eisen aan ketenbeheer. Het geactualiseerde schema is niet alleen van toepassing op bio-energie, maar ook op biobased producten.

Lees meer

Zelfregulering elektrotechnische veiligheid: NEN 3140 belangrijker dan ooit

25-04-2017 De overheid trekt zich steeds verder terug van het preventieve toezicht op de arbeidsveiligheid. Hierdoor komt de norm NEN 3140 centraal te staan bij de zelfregulering door de markt van de veiligheid van elektrotechnische installaties in alle sectoren van het bedrijfsleven

Lees meer

Actualisatie van NTA 8025 “woning APK” is begonnen

13-04-2017 De NTA 8025, voor korte inspecties van woninginstallaties, wordt herzien. Deze NTA vormt een goede basis voor de ontwikkeling van de norm NEN 8025. Daarmee krijgt deze populaire NTA een waardig vervolg.

Lees meer

Duidelijkheid in ‘Functiebehoud bij brand’

03-04-2017 Welke delen van gebouwinstallaties moeten ook tijdens brand blijven functioneren? De brandveiligheidscommissie bij NEN verwacht hierin nog dit jaar meer duidelijkheid te scheppen. De NPR 2576 met de titel ‘Functiebehoud bij brand’ wordt volledig vernieuwd.

Lees meer

Kwaliteitsborging op basis van normen

03-04-2017 De Tweede Kamer heeft nog net voor de verkiezingen van afgelopen maand ingestemd met de ‘Wet Kwaliteitsborging’ voor het bouwen en installeren. Nu de Eerste Kamer nog.

Lees meer

Training technische cyber security

03-04-2017 Digitale criminaliteit is een van de grootste bedreigingen van onze veiligheid. Nederland moet zich hiertegen weerbaar opstellen door continu te blijven investeren in cyber security.

Lees meer

CE-markering gebouwbekabeling over 2 maanden verplicht

03-04-2017 Vanaf 1 juli dit jaar moeten alle kabels die in Europa in bouwwerken worden geïnstalleerd zijn voorzien van een CE-markering met bijbehorende documenten waarin hun brandklasse wordt aangegeven.

Lees meer

Elektrotechniek wordt topsector

03-04-2017 De elektrotechniek wordt de komende jaren samen met de bouw één van de economische topsectoren in ons land. Als ze maar goed samenwerken. NEN heeft haar aanbod NEN 1010-trainingen verder aangepast aan de afzonderlijke marktsegmenten.

Lees meer

Lancering ISO 20400, de richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen

31-03-2017 De gelijknamige NEN-normcommissie presenteert op 18 mei aanstaande, tijdens een congres in Amersfoort, de vastgestelde ISO 20400 ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’. Nederland heeft als koploper op het gebied van duurzame inkoop een sleutelrol gespeeld in het normontwikkelingsproces om te komen tot deze internationale richtlijn. Hierdoor past deze richtlijn goed bij de Nederlandse werkwijze.

Lees meer

Slecht gesteld met kennis over meterkast

17-03-2017 De meeste huiseigenaren geen idee hebben hoe de meterkast functioneert of hoe veilig dat hij is. Dit leidt tot veel woningbranden, die ontstaan in de meterkast. Daarom is er een speciale projectwebsite in het leven geroepen die de bewustwording rondom de meterkast moet verbeteren.

Lees meer

Betrouwbare ICT in woningen

06-03-2017 Een groot aantal normen stelt eisen aan de veiligheid en betrouwbaarheid van de installatietechniek in woningen. Na gas, elektriciteit, water en riolering worden we nu ook steeds afhankelijker van ICT-verbindingen in en om het huis.

Lees meer

Netvervuiling en de Nul-geleider nieuw in jongste NPR 5310

06-03-2017 Voorkom EMC-problemen en vervuiling van de netspanning op elektrotechnische installaties met twee gloednieuwe delen van de NPR 5310. Deze bieden praktische uitvoeringsmethoden om aan de nieuwe eisen op dit gebied in NEN 1010 te voldoen.

Lees meer

Speciale training woninginstallateurs

06-03-2017 Sinds 1 januari van dit jaar is de jongste editie van NEN 1010 inclusief de aanvullingen van 2016 definitief van kracht bij het Bouwbesluit. Net als de technologie zelf is de laagspanningsnorm een omvangrijk en ingewikkeld document geworden. Maar lang niet iedere installateur hoeft álle aspecten van de norm te kennen.

Lees meer

Kick-off bijeenkomst over nieuwe norm ‘Woning-APK’

06-03-2017 Brancheorganisatie UNETO-VNI en NEN gaan een nieuwe norm voor de zogenoemde ‘Woning-APK’ ontwikkelen. Om installateurs en inspecteurs daar direct bij te betrekken, houden de partijen op woensdag 5 april vanaf 13.00 uur een informatiebijeenkomst over deze nieuwe NEN 8025 bij NEN.

Lees meer

Nieuw Platform ATEX 153: Praat mee over explosieveiligheid

13-02-2017 In gebouwen en andere werkomgevingen waar explosiegevaar kan ontstaan, zijn vanuit Nederlandse wetgeving de Europese ATEX-richtlijnen 114 en 153 van kracht. Inclusief alle bijbehorende normen. Maar die worden nog lang niet overal toegepast.

Lees meer

Nieuwe norm meterruimten

30-01-2017 De ruimte waarin de aansluitingen voor gas, water, elektriciteit en telecommunicatie een woning binnen komen moet aan bepaalde eisen voldoen. Deze zijn te vinden in de norm NEN 2768 met de titel ‘Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen’.

Lees meer

Cyber Security ‘vitale sectoren’

30-01-2017 Onze nationale veiligheid kan in gevaar worden gebracht door ongeoorloofde inbreuk op digitale systemen, ofwel cyber crime. De Nederlandse en Europese overheden stellen daarom steeds hogere eisen aan de cyber security van technische installaties en systemen in ‘vitale sectoren’.

Lees meer

Veilige robotsystemen

30-01-2017 Robots en robotachtige systemen gaan steeds directer met mensen samenwerken. Dat gebeurt nu nog vooral in de logistiek en industrie. Maar sectoren als de zorg en andere vormen van dienstverlening zullen de komende jaren volgen.

Lees meer

NTA 8220: Brandrisico elektrotechniek

30-01-2017 De elektrotechnische inspecteurs verenigd in UNETO-VNI en iKeur hebben samen met het Nederlands Verbond van Verzekeraars een nieuwe maatstaf ontwikkeld voor de inspectie van de brandveiligheid van elektrotechnische installaties.

Lees meer

Jongste editie NEN 1010 van kracht bij Bouwbesluit

13-01-2017 Op de valreep van 2016 werd de jongste editie van de laagspanningsnorm NEN 1010 van 2015 - inclusief de corectiebladen van 2016 - definitief van kracht bij het Bouwbesluit van 2012

Lees meer

Veilig werken aan elektrische auto’s

19-12-2016 Elektrische auto’s komen net als gewone auto’s weleens door pech of ongevallen langs de weg tot stilstand. Dat brengt voor inzittenden, politie, bergers en hulpverleners geheel nieuwe risico’s met zich mee.

Lees meer

NEN 8012 in ‘Werken met NEN 1010’

19-12-2016 Elektrotechnische adviseurs, installateurs en inspecteurs gaan halverwege het nieuwe jaar een nog grotere rol spelen bij de brandveiligheid in de gebouwde omgeving dan ze altijd al deden.

Lees meer

Themabijeenkomst normen IoT

19-12-2016 Het Internet of Things (IoT) ontwikkelt zich steeds sneller. Dat vraagt om aanpassing van bestaande standaarden en de ontwikkeling van nieuwe normen. Dat is een zaak van nationaal belang.

Lees meer

NEN 1010 nog niet in Bouwbesluit

19-12-2016 De kans dat de jongste editie van de laagspanningsnorm NEN 1010 van 2015 per 1 januari 2017 door het Ministerie van Binnenlandse Zaken bij bouwwetgeving (Ministeriële Regeling Bouwbesluit 2012) wordt genoemd is nauwelijks meer aanwezig.

Lees meer

Samenwerking Green Deal Green Village en NEN: Workshop ‘Versnelling Gelijkstroom’

09-12-2016 Op donderdag 8 december 2016, werd de workshop ‘Versnelling Gelijkstroom’ georganiseerd bij de TU Delft door de Green Deal Green Village en NEN. Deze workshop stond in het teken van de toegevoegde waarde van regelgeving en standaardisatie voor Gelijkstroom.

Lees meer

IEC 62443-specialist industriële cyber security

29-11-2016 Door de hoge mate van automatisering is de omvang van het digitale dataverkeer in de industrie en infrastructuur de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dat maakt ook deze sector steeds gevoeliger voor cyber crime.

Lees meer

Nieuwe normen energietransitie

28-11-2016 Nederland is in verband met internationale milieuakkoorden bezig de CO2-uitstoot te beperken. Dit onder meer door energie te besparen en voor de resterende energiebehoefte over te stappen op duurzame bronnen.

Lees meer

Fedet luidt noodklok NEN 8012

28-11-2016 Vanaf 1 juli 2017 moet de brandveiligheid van alle elektrotechnische en ICT-kabels voor toepassing in gebouwen worden gecertificeerd volgens de Europese Construction Products Regulation (CPR). De overgangsperiode is dit jaar al van start gegaan.

Lees meer

Nieuwe NPR 5310: ook voor inspecteurs

28-11-2016 De nieuwe NPR 5310 wordt als praktijkrichtlijn bij NEN 1010 nog belangrijker dan hij al was. Niet alleen voor elektrotechnische engineers en installateurs, maar in toenemende mate ook voor inspecteurs.

Lees meer

Geen regeltjes leren, maar inzicht verkrijgen

15-11-2016 Als je een totaalpakket aanbiedt, moet je weten waar je het over hebt, vindt Stefan de Jong. Hij is salesmanager bij eReM Elektrotechnici BV, een bedrijf gespecialiseerd in industriële automatisering. “Voor ons is het noodzakelijk om breder te kijken dan paneelbouw alleen. We onderscheiden ons van de meeste paneelbouwers doordat we ook de engineering en installatie voor onze klanten uit handen nemen. Dat vergt expertise en een kennis van zaken. Zeker als het aankomt op wet- en regelgeving.”

Lees meer

Nieuwe NPR 5310 bij NEN 1010

15-11-2016 Er is een nieuwe uitgave van de Nederlandse praktijkrichtlijn, NPR 5310, bij NEN 1010 verschenen. Deze is geactualiseerd en aangepast aan NEN 1010:2015.

Lees meer

Cyber security in normen

25-10-2016 Beroepscriminelen vormen een steeds grotere bedreiging voor de digitale veiligheid (cyber security) in Nederland. Het afgelopen jaar vonden verschillende grootschalige aanvallen plaats met een hoge organisatiegraad, gericht op diefstal van geld en kostbare of gevoelige informatie

Lees meer

Veiligheid in de elektrotechniek

25-10-2016 In de eerste helft van dit jaar is het aantal ernstige bedrijfsongevallen gestegen met 14 procent in vergelijking met de eerste helft van vorig jaar. Het aantal dodelijke ongevallen is zelfs gestegen met 56 procent. Dat meldt de Inspectie SZW.

Lees meer

Nieuwe NEN 5152: Elektrotechnische symbolen

25-10-2016 NEN heeft een nieuwe uitgave ontwikkeld van de norm NEN 5152, met de titel ‘Technische tekeningen - Elektrotechnische symbolen’. Deze editie is gebaseerd op de jongste wijzigingen in de internationale norm IEC 60617.

Lees meer

NEN en Hudson Cybertec tekenen samenwerkingsovereenkomst

05-10-2016 NEN en Hudson Cybertec slaan de handen ineen om zich in te zetten voor een betere digitale beveiliging van industriële systemen tegen ‘cyber crime’. Door het samenbrengen van de kracht van beide partijen ontstaat een nieuw trainingsplatform voor cyber security binnen industriële en technische automatiseringsomgevingen. Tevens is het in de nabije toekomst voor deelnemers mogelijk om zich door NEN te laten examineren, waardoor zij zich op kennisniveau kunnen onderscheiden.

Lees meer

Internationale harmonisatie een must voor uitrol ERTMS

04-10-2016 Zo’n anderhalve week geleden publiceerde het ministerie van Infrastructuur en Milieu de aangepaste uitrolstrategie voor ERTMS. Tijdens de hoorzitting op woensdag 28 september werd opnieuw benadrukt dat 'internationale harmonisatie een must is'. Europese afspraken voor de telecommunicatie, het seinwezen en het verkeersleidingsysteem van ERTMS zijn vorig jaar vastgelegd in de Europese normenserie (NVN-)CLC/TS 50459. De serie bestaat uit zeven delen.

Lees meer

Nieuwe editie van norm voor distributiekabels uitgebracht

03-10-2016 Halogeenvrije variant van industriekabel geïntroduceerd en toevoeging van eisen voor geïntegreerde glasvezel(s) in distributiekabels. Om optimale duidelijkheid te bieden voor normgebruikers, zoals distributiebedrijven, installerende bedrijven en beproevende, keurende en certificerende instellingen, is in de nieuwste editie van NEN-HD 620 de meest actuele stand van technologie in de normteksten verwerkt.

Lees meer

Cyber Security in The Smart World

12-09-2016 De westerse samenleving ontwikkelt zich in snel tempo tot een digitale wereld. Maar hoe veilig is het nog in ‘The Smart World’? Door ongeoorloofd ingrijpen in de enorme datastromen en –opslagsystemen kunnen criminelen essentiële processen en voorzieningen verstoren

Lees meer

NTA 8025 ‘Woning-APK’

12-09-2016 Een meerderheid van de Nederlandse huurders en woningeigenaren vindt de installatietechniek in huis het meest essentieel om periodiek te worden gekeurd. Vooral huurders vinden dat zelfs de hele woning onder een soort APK zou moeten vallen…

Lees meer

Themadag schakel- en verdeelinrichting

12-09-2016 De internationale norm NEN-EN-IEC 61439 voor schakel- en verdeelinrichtingen verscheen al in 2009. Na een overgangsperiode van ruim vijf jaar is hij nu bijna twee jaar definitief verplicht. En volgend jaar verschijnt er alweer een vernieuwde versie. Maar wie in de Nederlandse elektrotechniek kent eigenlijk die norm?

Lees meer

Aanvullende eisen voor veiligheidseisen verkeersregelinstallaties gepubliceerd

06-09-2016 NEN heeft normontwerp NEN 3384 ‘Verkeersregelinstallaties – Aanvullende eisen’ gepubliceerd. Het betreft een herziening van NEN 3384 uit 2003. Belanghebbende partijen kunnen tot 1 december aanstaande commentaar indienen.

Lees meer

Correctieblad gepubliceerd bij NEN 1010:2015

30-08-2016 NEN brengt een correctieblad uit met aanpassingen aan NEN 1010:2015. Inhoudelijk zijn er twee wijzigingen: 1. het aansluiten van opwekeenheden die parallel aan het openbare of een daarmee vergelijkbaar verdeelnet mogen werken; 2. het aantal eindgroepen achter één toestel voor aardlekbeveiliging.

Lees meer

Uitgangspunten voor veiligheid van elektrische tractie-voedingssystemen van railvervoer bepaald

30-08-2016 De nieuwe, Europese norm over de uitgangspunten voor de veiligheid van het vaste installatiedeel van elektrische tractiestelsels voor spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer is als Nederlandse norm NEN-EN 50633 gepubliceerd. Deze norm is van toepassing op tractie-installaties die met gelijkspanning of met wisselspanning worden gevoed.

Lees meer

Platform Analyzers stevig van start

10-08-2016 Het nieuwe Platform Analyzers bij NEN is kort voor de zomer direct stevig uit de startblokken gekomen. Zij neemt namens ons land op internationaal niveau het voortouw bij de ontwikkeling van een nieuwe norm voor zogeheten analyzers.

Lees meer

NEN publiceert jaarverslag 2015

08-08-2016 2015 was opnieuw een jaar waarin NEN zijn maatschappelijke impact heeft vergroot. Hoogtepunten waren de uitgifte van de nieuwe kwaliteits- en milieumanagementnormen en de nieuwe NEN 1010. In samenwerking met de Rijksoverheid heeft NEN ook de toegankelijkheid verbeterd van normen die door de wetgever worden voorgeschreven. NEN heeft in 2015 verscheidene producten zoals webtools en e-learning modules uitgebracht om de toepassing van normen te vergemakkelijken.

Lees meer

NEN 1010 nog niet in Bouwbesluit

22-07-2016 De nieuwe NEN 1010 die NEN het afgelopen jaar publiceerde is door Het Ministerie van Binnenlandse Zaken nog niet aangewezen bij het Bouwbesluit. Naar verwachting van de normcommissie zal dit nu per 1 januari 2017 gebeuren.

Lees meer

Start ontwikkeling Nederlandse Technische Afspraak (NTA) voor internet in en om de woning

14-07-2016 Op initiatief van Innovatieknooppunt KIEN, start NEN in september 2016 met de ontwikkeling van een NTA 'Internet in en om de woning'. Met deze NTA wordt een eerste stap gezet in een kwaliteitsverbetering voor internet/wifi in en om de woning, om zodoende beter voorbereid te zijn op de razendsnelle ontwikkelingen op gebied van comfort, veiligheid, zorg, energie en entertainment. Belanghebbende en geïnteresseerde partijen kunnen zich tot 25 augustus 2016 bij NEN aanmelden voor deelname aan de nog op te richten NTA-werkgroep.

Lees meer

Nieuwe Normcommissie Robotics

11-07-2016 Een nieuwe commissie bij NEN gaat meewerken aan de internationale ontwikkeling van normen voor robots. Wie daarover wil meepraten kan zich nog aanmelden als lid van de commissie.

Lees meer

Anders leren inspecteren

22-06-2016 We gaan anders inspecteren in de elektrotechniek. Als elektrotechnisch inspecteur doe je doorgaans op de eerste plaats een NEN 1010- of een NEN 3140-inspectie. Zo worden de betreffende inspecties in de markt ook nog altijd letterlijk aangeduid.

Lees meer

Nieuwe elektrotechnische symbolen in NEN 5152

22-06-2016 Een nieuwe uitgave van de norm NEN 5152 met de titel ‘Technische tekeningen - Elektrotechnische symbolen’ is verschenen. Deze editie is gebaseerd op de jongste wijzigingen in de internationale norm IEC 60617.

Lees meer

Onrust in de elektrabranche

06-06-2016 De Telegraaf kopte vanochtend met 'Installateurs van cv-ketels en elektrische installaties leveren op grote schaal prutswerk af’. De krant baseert zich op vier binnen de branche als autoriteit te boek staande inspecteurs, die zich bezighouden met elektraveiligheid.

Lees meer

Eerste conceptnormen van System Committee Smart Energy beschikbaar

02-05-2016 Recent is binnen IEC de System Committee Smart Energy opgericht. Deze commissie houdt zich bezig met het maken van normen op het gebied van Smart Energy en hanteert daarbij nadrukkelijk een systeembenadering. De eerste ontwerpen zijn voor commentaar gepubliceerd.

Lees meer

Verdeelkasten inspecteren: NEN-EN-IEC 61439

28-04-2016 Na engineers en installateurs dienen nu ook elektrotechnische inspecteurs de nieuwe norm NEN-EN-IEC 61439 voor schakel- en verdeelinrichtingen goed te leren kennen. NEN heeft daarvoor een speciale training ontwikkeld.

Lees meer

PL of SIL? Dat blijft de vraag

22-04-2016 Industrieel beveiligen volgens PL of SIL? Dat blijft voor menig engineer, installateur, inspecteur en kast- en paneelbouwer nog even de vraag. Net als voor de inspecteurs van industriële installaties en hun opdrachtgevers…

Lees meer

NEC-oorkonde uitgereikt aan Herman Vlutters

18-04-2016 Op woensdag 13 april is in Hengelo namens het NEC-bestuur een oorkonde uitgereikt aan ing. Herman Vlutters vanwege zijn verdiensten in de nationale en internationale elektrotechnische normalisatie. De oorkonde werd uitgereikt door ing. Willem Wolf, directeur van het Koninklijk Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC), in aanwezigheid van Frans Hollak, bestuurslid van NEC, tevens directeur Market Intelligence Electrical Sector Europe Operations van Eaton Industries.

Lees meer

Nederlandse vertaling norm voor explosieve atmosferen gereed

04-04-2016 NEN-EN-IEC 60079-17 is onlangs vertaald in het Nederlands. Dit deel van de IEC 60079-reeks wordt toegepast door gebruikers en bestrijkt factoren die direct verband houden met de inspectie en het onderhoud van elektrische installaties uitsluitend binnen gevaarlijke gebieden, waar het gevaar kan worden veroorzaakt door brandbare stoffen in de vorm van gas, damp, nevel, stof, vezels of zwevende materiaaldeeltjes. Een groot aantal delen van de EN 60079-reeks voor explosieve atmosferen is geharmoniseerd onder de ATEX-richtlijnen.

Lees meer

10 x zoveel zonne-energie

04-03-2016 De hoeveelheid zonne-energie die in ons land kan worden opgewekt is in ruim vijf jaar tijd ongeveer tien maal zo groot geworden. De beheerders van de publieke elektriciteitsnetten schatten dat er in ons land momenteel een aantal pv-installaties is opgesteld met een gezamenlijk vermogen van zo’n 1,5 GWp. Dit zou zelfs nog aanzienlijk meer kunnen zijn, want niet nog alle pv-installaties en het eigen verbruik van zonne-energie worden aangemeld en geregistreerd.

Lees meer

Gelijkspanning in opmars – geef uw visie en mening

24-02-2016 De laatste jaren zijn geheel nieuwe en vooral duurzame ontwikkelingen binnen de energiesector op gang gekomen. Vooral elektrische energie speelt daarbij een belangrijke rol. In tegenstelling tot de gebruikelijke wisselspanning zijn het echter gelijkspanningscomponenten die daarbij de boventoon voeren. IEC ontplooit verschillende initiatieven om het toepassen van gelijkspanning beter op te nemen in de normen en is benieuwd naar uw zienswijze op deze ontwikkelingen. U kunt uw mening en visie kenbaar maken via een internationaal uitgezette enquête.

Lees meer

Oudste, nog steeds actuele Nederlandse norm

22-02-2016 NEN bestaat dit jaar 100 jaar. In het kader hiervan zetten wij dit hele jubileumjaar door diverse normen in de spotlight. Deze keer gaat het over de oudste norm die nog steeds actueel is, de N 173 uit 1925. Deze norm gaat over de elektrische geleidbaarheid van uitgegloeid koper en kostte destijds f 0,15 cent.

Lees meer

Managementtaal leren spreken helpt KAM-manager bij fungeren als spil tussen strategie en uitvoering

17-02-2016 ‘Iedereen heeft het er steeds over dat de KAM-manager de taal van het algemeen management moet leren spreken’, ervaart Ben Tiggelaar, gedragswetenschapper en dagvoorzitter, uit zijn samenwerking met NEN. ‘Hiervoor biedt ‘MBA in één dag’ veel aanknopingspunten. Daar behandelen we op een handzame manier de grote managementconcepten die wereldwijd het meest worden aangehaald en die je als verplichte literatuur in ongeveer alle MBA-opleidingen tegenkomt.’

Lees meer

ATEX Richtlijnen en de normen

15-02-2016 De Europese Richtlijnen ATEX 137 en binnenkort 114 zijn gericht op de veiligheid van mensen die werken in een explosieve omgeving. Via allerlei normen worden eisen gesteld aan de explosieveiligheid van elektrotechnische installaties in die omgevingen.

Lees meer

Verplichting NEN 8012 half jaar uitgesteld

01-02-2016 De verplichte CE-markering op elektrotechnische kabels over hun gedrag bij brand is door de EU met een half jaar uitgesteld. Toepassing van de Nederlandse norm NEN 8012 voor de selectie van het juiste type bekabeling in specifieke typen gebouwen en gebruiksruimten daarin wordt hierdoor ook pas over een half jaar verplicht.

Lees meer

Nieuwe norm brandveiligheid ET-installaties

01-02-2016 Brancheorganisatie Uneto-VNI, de Stichting Scios, inspecteursvereniging Ikeur en het Nederlands Verbond van Verzekeraars gaan samen een nieuwe norm ontwikkelen voor de ‘periodieke beoordeling van het brandrisico van elektrische installaties en arbeidsmiddelen’.

Lees meer

Publicatie herziene norm voor gebruikershandleidingen

01-02-2016 NEN heeft de nieuwe NEN 5509:2016 ‘Gebruikershandleidingen’ gepubliceerd en vervangt hiermee NEN 5509 uit 1998. De norm biedt een handvat voor het opstellen van een gebruikershandleiding voor een product. De gebruikershandleiding is in veruit de meeste Europese productwetgeving onderdeel van de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. Daarnaast speelt de presentatie van een product, waaronder de gebruikershandleiding, een essentiële rol bij de vraag of het product de veiligheid biedt die een gebruiker ervan mag verwachten (productaansprakelijkheid).

Lees meer

MBA in één dag + NEN Masterclass voor KAM-professionals

21-01-2016 In samenwerking met DenkProducties en Ben Tiggelaar organiseert NEN een verdieping van het seminar MBA in één dag® op 18 maart. Bij aanmelding voor het seminar krijgt u op 8 april een op maat gemaakte NEN Masterclass 'Kwaliteit en strategie' voor KAM-professionals cadeau. Een mooie kans om een mini MBA-programma te volgen en de opgedane kennis direct te vertalen naar uw KAM-managementsysteem.

Lees meer

‘Mechanische apparaten niet zonder explosiegevaar’

15-01-2016 Ten onrechte is er lange tijd te weinig aandacht geweest voor het explosiegevaar door mechanische apparatuur. Dat risico is er namelijk wel degelijk aldus Michiel Bakker, specialist explosieveiligheid en ATEX

Lees meer

Werk mee aan internationale normen voor statistische methoden voor Six Sigma, QFD en SPC

14-12-2015 Voldoet mijn product aan kwaliteitseisen? Hoe kan ik mijn processen efficiënter maken? Sluit mijn product aan bij de wensen van de klant of andere stakeholders? Methoden als Six Sigma, QFD en procesmanagement kunnen uw organisatie ondersteunen in het vinden van antwoorden op deze vragen. Maar zijn de antwoorden dan ook voldoende objectief onderbouwd? Hiervoor kunt u statistische methoden gebruiken. Op internationaal niveau vindt hierover zeer actieve normontwikkeling plaats. Belanghebbenden zijn van harte uitgenodigd om hierover mee te praten en zo hun invloed uit te oefenen.

Lees meer

Klankbordgroep ‘Platform NEN 1010’ van start

14-12-2015 Donderdag 10 december heeft de eerste informatiebijeenkomst plaatsgevonden over “Platform NEN 1010”. Met een 20-tal enthousiaste en betrokken gebruikers van NEN 1010 is gediscussieerd over het belang én de rol van deze klankbordgroep voor de toekomstige ontwikkelingen van de norm NEN 1010 en bijbehorende publicaties zoals NPR 5310.

Lees meer

Eerder door u bekeken