10 x zoveel zonne-energie

04-03-2016 De hoeveelheid zonne-energie die in ons land kan worden opgewekt is in ruim vijf jaar tijd ongeveer tien maal zo groot geworden. De beheerders van de publieke elektriciteitsnetten schatten dat er in ons land momenteel een aantal pv-installaties is opgesteld met een gezamenlijk vermogen van zo’n 1,5 GWp. Dit zou zelfs nog aanzienlijk meer kunnen zijn, want niet nog alle pv-installaties en het eigen verbruik van zonne-energie worden aangemeld en geregistreerd.

Als laatste in Europa kwam de opmars van zonnepanelen als (parallelle) energiebron hier pas in 2007 op gang. Daarna is het hard gegaan, tot een opgesteld vermogen van nu zo’n 1,5 GWp. Netbeheer Nederland schat in dat het totaal opgestelde vermogen van pv-installaties de afgelopen vijf jaar in ieder geval minstens tien keer zo groot is geworden.Waarborg vakbekwaamheid

De vraag naar pv-installaties is zo groot geworden, dat er op een website als Werkspot.nl een levendige handel in ‘pv-klussen’ is ontstaan. Zonnestroominstallaties dienen echter te worden ontworpen en aangelegd door elektrotechnisch volledig vakbekwame installatiebedrijven.

Er is zelfs een certificeringsregeling die de pv-vakbekwaamheid van elektrotechnisch bevoegde installateurs afzonderlijk waarborgt. Ook in wet- en –regelgeving worden immers eisen gesteld aan de veiligheid van pv-installaties op en aan gebouwen.


NEN 1010

Certificatie geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het installeren van systemen voor zonnestroom gebeurt volgens alle daarop van toepassing zijnde elektrotechnische en bouwkundige normen. In verband hiermee is het aantal bepalingen voor photo-voltaïsche (pv) voedingssystemen in de nieuwe NEN 1010 ingrijpend gewijzigd en uitgebreid.


NPR 5310

Al eerder afgelopen jaar al publiceerde NEN een nieuwe richtlijn over de inspectie van pv-installaties als onderdeel van de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 5310. Deze richtlijn geeft tal van aanwijzingen en tips voor de installatie van pv-systemen volgens de eisen in de nieuwe NEN 1010 in de praktijk.


PV-inspectie

De praktijkrichtlijn voorziet tevens in methoden om te inspecteren of nieuwe en bestaande pv-installaties ook werkelijk (nog) aan de eisen in NEN 1010 voldoen. En hij is binnen NPR 5310 gecombineerd met een nieuw werkblad voor het testen en inspecteren van aardlekschakelaars. Want ook de beveiliging van pv-installaties als onderdeel van de woning- of gebouwinstallaties met aardlekschakelaars gaat in de praktijk nog al te vaak mis.

Lees meer over de opmars van gelijkstroom op de Nederlandse laagspanningsinstallaties in editie 2 van Mag1010, het elektrotechnisch vaktijdschrift van NEN. Vraag hier een proefnummer aan »

Eerder door u bekeken