100.000 woningen per jaar ‘all electric’

05-02-2018 De coalitiepartners van het kabinet Rutte-III publiceerden eind afgelopen jaar het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Met ambitieuze verduurzamingsdoelen biedt dit akkoord ook voor de installatiesector (E+W) gunstige vooruitzichten.

“Een CO2-reductie van 49 procent in 2030 is geweldig nieuws voor de installatiebranche”, vindt UNETO-VNI voorzitter Doekle Terpstra. “Wij hebben steeds gepleit voor een Klimaatwet en een nieuw energie- en klimaatakkoord. Met dit regeerakkoord worden we op onze wenken bediend. De energietransitie krijgt hiermee een stevig fundament voor de lange termijn en biedt daardoor investeringszekerheid en vertrouwen.”

Gasvrije woningen

Het kabinet Rutte-III wil per jaar 50.000 gasvrije nieuwbouwwoningen bouwen. Ook moeten 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar van het gas af. Dat zijn samen ieder jaar 100 duizend woningen. Die worden ‘all electric’. Dit is een eerste stap op weg naar een verduurzaming van 200.000 huizen per jaar, een tempo dat nodig is om tot 2050 de hele voorraad van 6 miljoen woningen te verduurzamen. UNETO-VNI is enthousiast over dit voornemen, dat de leden veel werk gaat opleveren. Terpstra signaleert wel dat groen gas en biogas in de bestaande bouw nog jarenlang belangrijk zullen zijn als transitiebrandstof: “Het gasvrij maken van de bestaande bouw is echt een zaak van langere adem.”

Regionale aanpak

Bij verduurzaming van de bestaande bouw kiest het kabinet voor een regionale aanpak. Hier liggen kansen voor installateurs om een leidende rol te nemen bij de omslag naar een duurzame energievoorziening in hun regio. Daarbij ligt samenwerking met onder andere gemeenten en netbeheerders voor de hand. Netbeheerders moeten zich wat betreft UNETO-VNI dan wel nadrukkelijk beperken tot hun publieke taak en zich onthouden van werkzaamheden achter de
meter.

Financiering

De brancheorganisatie is ook enthousiast over het voornemen om nieuwe financieringsvormen voor verduurzaming te vinden en de investering te koppelen aan de woning. Op die manier beperkt het kabinet het risico voor de bewoner en de financier. Investeren in verduurzaming wordt daarmee nóg interessanter. Voor de salderingsregeling van zonnepanelen, die in 2020 afloopt, komt een alternatief in de vorm van een terugleversubsidie, ondersteund met een budget van 240 miljoen euro.

Bron: www.uneto-vni.nl

Eerder door u bekeken