2015: Een nieuwe NEN 1010

23-01-2015 Dit jaar verschijnt een nieuwe editie van de nationale laagspanningsnorm NEN 1010. Deze nieuwe NEN 1010 sluit weer helemaal aan bij de eisen in de wereldwijde normreeks IEC 60364, waarover de afgelopen jaren ook binnen de Europese Unie overeenstemming is bereikt.

De zogeheten Europese harmonisatiedocumenten waarin dat is vastgelegd worden allemaal verwerkt in de nieuwe NEN 1010, die komend najaar verschijnt. Qua stijl en opzet zal NEN 1010 van 2015 gelijk blijven aan de norm van 2007. Alle wijzigingen zijn technisch/inhoudelijk van karakter. Zodra hij is gepubliceerd komt de huidige editie uit 2007 te vervallen.


Samenhang

De nieuwe NEN 1010 past hiermee weer helemaal bij alle internationale technologische ontwikkelingen op het gebied van de laagspanningsvoorziening. Deze raakt in woningen, gebouwen, fabrieken en de infrastructuur via de ICT steeds verder geïntegreerd in andere technieken en installaties. Ook die voorzieningen voldoen aan tal van specifieke normen. Net als de openbare hoogspanningsnetten. Hierdoor krijgen alle normen steeds meer onderlinge samenhang.


Veiligheid

Daarnaast zijn er grote aantallen internationale normen voor de afzonderlijke componenten en materialen, waaruit de elektrotechnische installatie als geheel wordt opgebouwd. Deze producten worden al jarenlang internationaal ontwikkeld en gestandaardiseerd, om bij voldoende schaalgrootte efficiënt en vooral veilig te kunnen worden toegepast.
Onder meer hierom dienen de EU-lidstaten vanuit Europese Regelgeving hun nationale laagspanningsnormen te ‘harmoniseren’ met de IEC 60364-bepalingen, waarover overeenstemming wordt bereikt.

In ons land is normcommissie NEC 64 bij NEN verantwoordelijk voor NEN 1010. De Technische Commissie past NEN 1010 voortdurend aan de jongste Europese en mondiale ontwikkelingen aan. Dat leidt dit jaar tot een volledig vernieuwde editie van de norm.


Zelfregulering

Daarnaast wordt door de Implementatiecommissie van NEC 64 gewerkt aan een geheel nieuwe stijl, structuur en opzet voor NEN 1010. Naast de technische ontwikkelingen hebben zich de afgelopen jaren immers ook tal van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen voorgedaan.
Eén daarvan is de terugtredende overheid, die het toezicht op de veiligheid van elektrotechnische installaties in toenemende mate aan de markt zelf overlaat. Deze zogeheten zelfregulering is gebaseerd op normen. Hierdoor zijn er naast de elektrotechnische bedrijfstak ook andere – ook niet direct technische – sectoren ontstaan die belang hebben bij NEN 1010 en aanverwante normen.

“Ook voor hen willen we deze norm toegankelijker maken. Dat wordt over een paar jaar de NEN 1010-nieuwe stijl”, aldus NEC 64-voorzitter Rien Boone in het elektrotechnisch vaktijdschrift Mag1010 van de komende maand.Wilt u meer informatie over de norm NEN 1010 en alle daarmee verband houdende andere normen?

Als vaktijdschrift voor de elektrotechniek geeft Mag1010 informatie over de norm NEN 1010 en alle daarmee verband houdende andere normen. Het blad informeert over de ontwikkeling en toepassing van deze normen, gericht op de dagelijkse praktijk van ontwerpers, adviseurs, installateurs, hun opdrachtgevers, en producenten en toeleveranciers. Mag1010 gaat niet alleen over normen, maar meer nog over de jongste technologische, maatschappelijke en marktontwikkelingen waar de normen mee samenhangen.

Klik hier voor meer informatie over de MAG 1010 óf een gratis proefnummer?


Overzicht NEN 1010 TrainingenEerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces kunt u terecht bij Johan van Velthoven (consultant).

(015) 2 690 337

johan.vanvelthoven@nen.nl