2016: op naar 100-procent BIM

14-12-2015 In het nieuwe jaar kan het ‘samen bimmen’ in de bouw- en installatiesector pas echt van start gaan. Dat zegt BIM programma-manager Jan Al van brancheorganisatie Uneto-VNI deze maand in Mag1010, het elektrotechnisch vaktijdschrift van NEN.

Slachtoffers

Integrale en digitale samenwerking binnen het Bouw Informatie Model (BIM) door de gehele de bouw- en installatieketen heen, het zogenoemde ‘bimmen’, is al een paar jaar in ontwikkeling. Maar het gebeurt nog op te veel verschillende niveaus en versnipperd over de afzonderlijke schakels in die keten. Het afgelopen jaar echter hebben de bouw- en installatiewereld samen een grote stap gezet op weg naar 100-procent BIM. Beide sectoren omarmden elkaar in de nieuwe stichting Ketenstandaard Bouw en Installatie.


ETIM-RT

Hierdoor kon de al jaren bestaande standaard voor digitale productinformatie in de elektrotechnische en werktuigkundige installatiebranche ETIM (oorspronkelijk: Elektro Technisch Informatie Model) worden uitgebreid met ETIM voor de Bouw. In een groot deel van de bouwsector is deze standaard het afgelopen jaar al ingevoerd.
Daarnaast wordt ETIM kort na nieuwjaar uitgebreid tot ETIM-RT. RT staat voor Reken- en Tekeninformatie. Met de versie ETIM-RT wordt de basis gelegd voor uniforme en probleemloze object- en data-uitwisseling binnen de BIM-software. Vanaf dat moment kunnen zowel bouwkundige als installatie- en elektrotechnische ontwerpen volledig digitaal en integraal worden gemaakt.


Noodzaak

Brancheorganisatie Uneto-VNI acht de ontwikkeling van BIM van zo groot belang voor het economisch herstel van de gehele bedrijfstak, dat zij hiervoor een ontwikkelingsprogramma samenstelde en Jan Al aantrok als manager voor de uitvoering ervan. Als oud-directeur van BAM Techniek en oud-voorzitter van de Groep Grote Bedrijven van Uneto-VNI kent hij de situatie. Verder is hij bestuursvoorzitter van de nieuwe stichting Ketenstandaard Bouw en Installatie.


BIM-knelpunten en normen

De afgelopen jaren kwamen ook al de eerste problemen en knelpunten bij het ‘bimmen’ boven water. Zo moet alle digitale informatie meer worden gestandaardiseerd. Dat vraagt om normen als onafhankelijke en objectieve standaarden waaraan alle betrokken partijen zich houden. Pas dan spreken alle afzonderlijke schakels in de keten – dus ook de elektrotechniek - één en dezelfde ‘digitale taal’. Daarom werkt NEN naast alle elektrotechnische normen het komend jaar, samen met onder meer Uneto-VNI, ook verder aan de ontwikkeling van BIM-normen.


Lees meer over dit alles in het elektrotechnische vaktijdschrift Mag1010 van NEN in editie 8 van Mag1010. Vraag een gratis proefnummer aan

Eerder door u bekeken