Andere risicozones explosieveiligheid

22-09-2017 De elektrotechniek in omgevingen waarin explosiegevaar kan ontstaan, dient aan extra hoge veiligheidseisen te voldoen. Dat is vastgelegd in de Europese ATEX Richtlijnen 153 en 114. De zone-indeling die in het kader hiervan moet worden gemaakt gaat veranderen.

ATEX staat voor het Franse ‘Atmosphères Explosibles’ (explosieve atmosferen). De Europese Richtlijn ATEX 153 strekt zich uit over de internationaal overeengekomen veiligheid van werkplekken. En ATEX 114 gaat over de explosieveiligheid van producten, apparaten en installaties die in dergelijke omgevingen worden toegepast.

CE Ex-markering

ATEX 114 is dus vooral gericht op de fabrikanten van die producten. Zij dienen hun speciale explosieveilige elektrotechnische en mechanische producten en apparaten te laten testen en certificeren aan de hand van een groot aantal productnormen. Voldoen ze aan de eisen dan mogen zij er de voorgeschreven Europese CE Ex-markering op aanbrengen. Deze CE-markering geeft aan bij welke risico’s en in welke zones de producten worden geïnstalleerd en gebruikt.

NEN-EN-IEC 60079

De eisen om aan de verplichtingen te voldoen zijn te vinden in de vele delen tellende internationale normreeks NEN-EN-IEC 60079, die binnen de EU bij de Richtlijnen zijn geharmoniseerd.
Deel 10-1 daarvan gaat over de indeling in zones binnen omgevingen waarin explosies zouden kunnen ontstaan door ontvlambare gassen en dampen. Deel 10-2 strekt zich uit over de zone-indeling bij explosiegevaar door rondwervelende stoffen. Deze twee delen zijn nu vernieuwd en vertaald in het Nederlands.

NPR 7910

Aan de hand van deze nieuwe delen en de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 7910 worden de risico’s geïnventariseerd en de vorm en omvang van de gevarenzones vastgesteld. Op basis van de voorgeschreven CE-markering op het explosieveilig elektrisch materieel wordt bepaald in welke afzonderlijke zones het mag worden toegepast.

De installatie

Hierbij wordt verwezen naar onder meer deel 14 van NEN-EN-IEC 60079. Dit deel is van toepassing op de installatie die als één geheel uit de afzonderlijke componenten en materialen wordt samengesteld.

Bij de internationale doorontwikkeling van de NEN-EN-IEC 60079-reeks met de titel ’Explosieve atmosferen’ wordt Nederland vertegenwoordigd door normcommissie NEC 31 bij NEN.

Platform ATEX 153

Het Platform ATEX 153 is gericht op bedrijven en organisaties die ATEX 153-plichtig zijn in het kader van arbowet en -regelgeving. En op de elektrotechnische adviseurs, installateurs en inspecteurs die door hen worden ingeschakeld. Binnen dit platform kunnen zij meepraten over de ATEX-normen, waarmee zij aan de eisen in de Europese Richtlijnen kunnen voldoen.

Stuur voor meer informatie of deelname aan de normcommissie of het Platform ATEX 153 een e-mail aan de secretaris van de commissie: elektrische-installaties@nen.nl.

Eerder door u bekeken