Anders leren inspecteren

22-06-2016 We gaan anders inspecteren in de elektrotechniek. Als elektrotechnisch inspecteur doe je doorgaans op de eerste plaats een NEN 1010- of een NEN 3140-inspectie. Zo worden de betreffende inspecties in de markt ook nog altijd letterlijk aangeduid.

Daarnaast echter kunnen vanuit die twee normen inmiddels nog veel meer normen van toepassing zijn. Bij nieuwe installaties in gebouwen en fabrieken is dat in vrijwel alle gevallen de nieuwe norm voor schakel- en verdeelinrichtingen NEN-EN-IEC 61439. En in de industrie en infrastructuur NEN-EN-IEC 60204 als laagspanningsnorm achter de onderverdelers in de NEN 1010-installatie binnen het gebouw.

Meer risicogericht
Verder kunnen in veel gevallen nog tal van specifieke normen aan de orde zijn, bij onder meer de Europese Machine-, Atex- of EMC-Richtlijnen.
Natuurlijk blijven al die normen onverminderd belangrijk als basis waarop wordt geïnspecteerd. Maar door de complexiteit van de huidige generatie elektrotechniek en ICT worden dat er steeds meer. Hierdoor gaat de elektrotechnische inspecteur de komende jaren heel anders inspecteren: meer risicogericht, en wat minder normgericht.

Eerst gaan ze samen met hun opdrachtgevers alle risico’s in kaart brengen. Daaruit volgt een inspectieplan met alle normen die van toepassing kunnen zijn. En pas dan kan op basis daarvan de inspectie worden uitgevoerd en gerapporteerd.

Ook ervaren inspecteurs
Om anders te gaan inspecteren binnen deze bedrijfstak heeft NEN de nieuwe leergang ‘Inspectie van Elektrische Installaties’ ontwikkeld. Deze is niet alleen gericht op beginnende inspecteurs, maar ook op elektrotechnici die al jarenlang en volledig vakbekwaam hun inspectiewerk verrichten. En ook op hun opdrachtgevers, zoals gebouweigenaren, NEN 3140 installatie- en werkverantwoordelijken, leidinggevenden van technische diensten, en installateurs.

Op deze wijze kunnen zij samen ‘anders leren kijken naar ET-inspecties’, aldus trainer Jay Smeekes van deze modulaire training die deels via internet kan worden gevolgd.Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces kunt u terecht bij het cluster Elektrotechniek.

Eerder door u bekeken