Belangrijke wijzigingen bij medisch gebruikte ruimten

29-09-2015 In de nieuwe NEN 1010 is hoofdstuk 710 Medisch gebruikte ruimten op een aantal belangrijke punten gewijzigd. Dit artikel bevat een korte toelichting op deze wijzigingen. Een uitgebreide toelichting zal worden opgenomen in een nieuwe editie van NPR 5310. Deze verschijnt naar verwachting medio 2016.

Beproeven van aardlekbeveiliging

In het gewijzigde hoofdstuk 710 worden meer vrijheden en mogelijkheden geboden bij het ontwerpen en bouwen van een elektrische installatie. Voorwaarde is wel dat de betrokken partijen bereid zijn een risicoinschatting te maken van de elektrische veiligheid in medisch gebruikte ruimten. Door gezamenlijk de elektrische veiligheid te bespreken en de randvoorwaarden te beschrijven waarbinnen de medische handelingen in ziekenhuizen en andere medische locaties kunnen worden uitgevoerd, kan de veiligheid van de patiƫnt worden gewaarborgd.

Een betere afstemming tussen het vakgebied van elektrische installaties en dat van medische apparatuur wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van dezelfde begrippen. De volgende nieuwe begrippen zijn opgenomen: classificatie van medisch gebruikte ruimten in groep 0, groep 1 en groep 2, medisch elektrisch systeem, patiƫntenomgeving en medisch IT-stelsel.

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de classificatie van medisch gebruikte ruimten en de toepassing hiervan in de praktijk.

Eerder door u bekeken