Beoordelingsmethode NPR 8040-1 gemeten temperatuur met een thermografische camera

13-12-2013 De nieuwe Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 8040-1 ‘Inspectiemethoden voor elektrische installaties met behulp van thermografie’ is gepubliceerd.

De praktijkrichtlijn beschrijft hoe temperaturen in elektrotechnische installaties, gemeten met een thermografische camera, beoordeeld kunnen worden. Door een defect in een vroeg stadium vast te stellen, kan brand of uitval van de elektrische installatie worden voorkomen.

Met een thermografische camera wordt de temperatuur gemeten van aansluitingen en componenten in de elektrische installatie. Zo kunnen temperaturen worden gemeten die een indicatie kunnen zijn voor een defect, bijvoorbeeld: een slechte verbinding, verhoogde overgangsweerstand van een aansluiting, of een te hoge temperatuurontwikkeling van een component.

De praktijkrichtlijn beschrijft vijf methoden voor het beoordelen van de gemeten temperatuur. Voor elke methode wordt aangegeven wanneer directe actie is vereist en wanneer aanvullend onderzoek noodzakelijk is met betrekking tot de veiligheid en de betrouwbaarheid van de elektrische installatie.

NPR 8040-1 is opgesteld op initiatief van UNETO-VNI, vakgroep Beheer en inspectie, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel.

Norm

NPR 8040-1:2013 nl

Inspectiemethoden voor elektrische installaties - Deel 1: Thermografie - Beoordelen van de gemeten t...

NPR 8040-1 geeft de voorwaarden voor het meten van de temperatuur van een aansluiting of een component in een elektrische installatie met behulp van thermografie. Deze praktijkrichtlijn geeft vijf methoden voor het beoordelen van de gemeten temperatu...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken