Betrouwbare ICT in woningen

06-03-2017 Een groot aantal normen stelt eisen aan de veiligheid en betrouwbaarheid van de installatietechniek in woningen. Na gas, elektriciteit, water en riolering worden we nu ook steeds afhankelijker van ICT-verbindingen in en om het huis.

Als maatschappij worden we steeds afhankelijker van ICT. Niet alleen op het werk, maar ook thuis. Bovendien zullen we bij het ontstaan van een behoefte aan zorg zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen – of zelfs moeten - blijven wonen. Dit met hulp, controle en ondersteuning op afstand door familie, vrienden, mantelzorgers en zorgcentrales. Woningautomatisering en ICT-verbindingen maken dat mogelijk.

Niet alles over wifi

Maar dan moeten die voorzieningen gewaarborgd betrouwbaar en veilig zijn. De domotica moet al voldoen aan tal van elektrotechnische normen. Om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de ICT-installatie als geheel in en om de woning te waarborgen publiceert NEN dit jaar de Nederlandse Technische Afspraak NTA 8055. Want, zeggen de deskundigen in de werkgroep daarvoor: ‘Uiteindelijk kan niet alles over wifi’.

Kien

Op initiatief van de Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (Kien) hebben elektrotechnische installateurs, beheerders van de openbare datanetten, de thuiszorg en leveranciers van woningautomatisering (domotica) zich bij NEN verenigd in een werkgroep die de NTA 8055 samenstelt.
Op grond van de ervaringen in de praktijk kan dit document uiteindelijk worden doorontwikkeld tot de norm NEN 8055.

Harmonische vervuiling

Deze nieuwe ICT-standaard zal niet direct zoals NEN 1010 bij wet verplicht worden. Maar ook vrijwillig zullen de hierbij betrokken marktpartijen en andere organisaties zich aan de nieuwe standaard houden. In het belang van hun gezamenlijke eindgebruikers kunnen bijvoorbeeld woningeigenaren, woningbouwverenigingen, huurders, zorg- en andere dienstverleners en woninginstallateurs de norm vastleggen in onder meer hun overeenkomsten en leveringsvoorwaarden.

Werken met NEN 1010

Voor meer informatie en meedoen met de ontwikkeling van normen, lees meer op de website.

Lees meer over ‘Betrouwbaar dataverkeer in en om woningen’ in Mag1010, het elektrotechnisch vaktijdschrift van NEN.

Norm

NPR 5310:2016 nl

Nederlandse praktijkrichtlijn bij NEN 1010

NPR 5310:2016 geeft nadere uitleg, en waar van toepassing praktijkvoorbeelden, bij bepaalde onderwerpen uit NEN 1010:2015 Elektrische installaties voor laagspanning

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken