CE markeren van producten volgens de ATEX 114 richtlijn

04-06-2018 Materieel dat gebruikt wordt in gebieden met explosiegevaar behoeft extra aandacht. Als u dit als producent op de markt wilt brengen, heeft u te maken met speciale wet- en regelgeving. De ATEX richtlijnen spelen daarbij een belangrijke rol. Welke wetgeving is nog meer belangrijk? Zijn hiervoor conformiteitsprocedures en zo ja, welke? Moet al dit materieel ATEX gecertificeerd zijn? Wie mogen certificeren? Hoe verloopt dit certificeringsproces? Welke eisen worden er aan mijn productieorganisatie gesteld? Op al deze vragen krijgt u antwoord tijdens de training ‘CE markeren van producten volgens de ATEX 114 richtlijn’.

Willem Schimmel werkt bij Bureau Veritas en is tevens de docent. Hij legt allereerst uit wat de ATEX richtlijnen precies inhouden en waarom ze belangrijk zijn. ‘De ATEX richtlijnen zijn ervoor om te zorgen dat producten die in een gebied met explosiegevaar worden gebruikt en die op de Europese markt worden gezet, voldoen aan de basisveiligheidseisen. Deze producten mogen in alle landen van de Europese gemeenschap op de markt worden gebracht, zonder dat ze aanvullende eisen mogen stellen aan het product. Zo wordt de handel bevorderd. De producten zijn zeer uiteenlopend en kunnen elektrische apparaten maar ook puur mechanische apparaten zijn. Denk hierbij aan elektromotoren, schakelaars, verlichtingsarmaturen, transformatoren, meet- en regelapparatuur, maar ook pompen, ventilatoren, roerwerken, kettingtransporteurs, elevators, reductoren en nog vele andere producten.’

Iedere zone heeft zijn eisen

Afhankelijk van de zone waarin een product wordt gebruikt, gelden beschermingseisen tegen ontsteking (beschermingcategorie) met bijbehorende verschillende certificeringsschema’s, zo licht Schimmel toe. “Ook dit komt in de training uitgebreid aan bod. Is er een gevarenzone waarbij vrijwel continu een explosief gas/damp/stofmengsel aanwezig is, de gevaarlijkste zone, dan gelden zwaardere beschermingseisen dan in een zone waarbij soms of af en toe kortdurend een explosief gas/damp/stofmengsel aanwezig is, de lichtste zone. Voor materieel in sommige zones dient een aangewezen instantie (Notified Body) betrokken te zijn bij de certificering, in andere zones hoeft dat niet zo te zijn. In de training bekijken we dus onder meer welke certificeringsschema’s voor welk soort materieel voor welke zone gelden en of je productieproces ook gecertificeerd dient te zijn door een Notified Body.’ In sommige zones is voor bepaald materieel zelfs geen certificaat nodig, zo zegt Schimmel. ‘Daar is nogal wat onduidelijkheid over. Voor materieel met beschermingscategorie 3, geschikt voor zone 2, is bijvoorbeeld alleen een verklaring van overeenstemming genoeg. Deze dient de fabrikant zelf op te stellen.’

Nut van de training

De training schept dus duidelijkheid over welke eisen er worden gesteld aan materieel met verschillende beschermingscategorie (en dus geschikt is voor een specifieke zone). Ook legt Schimmel uit welke documenten er nodig zijn voor het constructiedossier en hoe je die opstelt. De training duurt slechts een dagdeel en verschaft de deelnemers nuttige handvatten over hoe en waar ze bepaalde informatie kunnen vinden. ‘Ik wil de deelnemers zoveel mogelijk op weg helpen en ze naar huis sturen met informatie waar ze meteen mee aan de slag kunnen’, aldus Schimmel.

Resultaat

  • U kent de Europese ATEX 114 richtlijn voor explosieveilig materieel.
  • U weet welke conformiteitsbeoordelingsschema’s deze richtlijn kent.
  • U weet aan welke beschermingscategorie uw product moet voldoen.
  • U weet welke beschermingswijzen tegen ontsteking mogelijk zijn.
  • U weet welke normen gebruikt kunnen worden om vermoeden van conformiteit vast te stellen.
  • U weet welke producten van een EG-type onderzoek certificaat (ook wel ATEX certificaat genoemd) moeten zijn voorzien.
  • U weet wanneer hierbij een aangemelde instanties betrokken moet zijn.
  • U weet hoe uw productie organisatie moet worden ingericht (kwaliteitsborging en productkeuringen) in geval van meervoudige productie.

Doelgroep

De training is nuttig voor fabrikanten, ontwerpers, importeurs, inkopers van ATEX-producten. Ook is de training geschikt voor veiligheidsdeskundigen en medewerkers van technische diensten. ‘Maar ook bedrijven die een product voor zichzelf maken en dat gebruiken in een ATEX omgeving, hebben baat bij de training.’

Meedoen?

De eerstvolgende training is op 3 oktober 2018. Wilt u meedoen? Ga naar Training: CE markeren van producten volgens de ATEX 114 richtlijn voor meer informatie en inschrijven.

Norm

NEN-EN-IEC 60079-0+A11:2014 nl

Explosieve atmosferen - Deel 0: Materieel - Algemene eisen

NEN-EN-IEC 60079-0+A11 specificeert de algemene eisen voor de constructie, de beproeving en de markeringen van elektrisch materieel en van Ex-onderdelen die zijn bedoeld voor toepassing in explosieve atmosferen. De standaard atmosferische omstandighe...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN-EN-IEC 60079-1:2014 en

Explosieve atmosferen - Deel 1: Bescherming van materieel door drukvast omhulsel "d"

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN-EN-IEC 60079-2:2015 en

Explosieve atmosferen - Deel 2: Bescherming van materieel door inwendige overdruk "p"

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken