CE-markering brandveiligheid gebouwbekabeling

10-07-2017 Het mag al geruime tijd, maar nu moet het ook echt. Alle elektrische kabels voor toepassing in gebouwinstallaties die op de Europese markt worden gebracht, dienen door de fabrikanten of importeurs te worden voorzien van een CE-markering met bijbehorende documenten.

Brandveiligheid

De documenten geven de brandveiligheidsklasse van de kabels aan. Voor het bepalen van deze brandklasse dienen fabrikanten hun kabels te laten testen volgens de Europese norm NEN-EN 50575. Aan de periode waarin ook kabels zonder brandklasse op de markt mochten worden gebracht is per 1 juli definitief een einde gekomen.

Kabels die niet van een brandklasse zijn voorzien en nog vóór 1 juli op de markt zijn gebracht, mogen ook na deze datum nog in gebouwen worden geïnstalleerd. Hergebruik van bestaande kabels is ook toegestaan. In verband met de brandveiligheid is een risico-inventarisatie aan de hand van NEN 8012 aan te bevelen.

De CPR regelt welke kabels voor gebouwinstallaties op de markt mogen worden gebracht. Ieder Europees land bepaalt zelf welke brandklasse bekabeling bij welke gebruiksfunctie van een gebouw - of specifieke ruimte daarin - wordt voorgeschreven.

NEN 1010

In Nederland is het zo dat de veiligheidseisen die in de jongste NEN 1010 worden gesteld aan elektrotechnische installaties per 1 januari 2017 zijn aangewezen bij het Bouwbesluit. Deze laagspanningsnorm verwijst naar NEN 8012. En die norm geeft in Bijlage D aan wat de brandveiligheidseigenschappen zijn van de gebouwbekabeling binnen de afzonderlijke CE-markeringsklassen. De CE-markering wordt ondersteund met informatie in de bijbehorende - en in de CPR voorgeschreven - documentatie.

Digitaal platform

Ook de nieuwe NPR 5310, waarvan binnenkort de laatste delen door NEN worden gepubliceerd, verwijst naar NEN 8012. Deze drie documenten zijn samen onderdeel van het digitale online platform ‘Werken met NEN 1010’. Dit maakt de gecombineerde toepassing van deze drie documenten eenvoudiger, toegankelijker en sneller.

Eerder door u bekeken

'Werken met NEN 1010'

'Werken met NEN 1010' is het online platform voor de e-installateur. Op dit platform zijn de nieuwe NEN 1010 en NPR 5310 digitaal beschikbaar.

Speciale Aanbieding:
Tot 31 juli 2017 betaalt u voor het eerst jaar slechts € 199,- (excl. btw). Mis deze kans niet!

NEN 8012:2015 nl

Keuze van het leidingtype met als doel het beperken van schade als gevolg van brand van en via elektrische leidingen met inbegrip van glasvezelleidingen.

» Koop de norm in onze shop.