CE-markering elektro aangescherpt

11-12-2013 Minister Stef Blok, verantwoordelijk voor de bouw, heeft het Communicatieforum CE-markering Bouwproducten opgedragen alle keurmerken voor bouw- en gebouwgebonden installatieproducten aan te passen aan de aangescherpte Europese regelgeving.

Bijna alle bouwproducten moeten binnen enkele jaren zijn voorzien van een CE-markering. Daaronder valt ook een groeiend aantal elektrotechnische producten en materialen. Fabrikanten, importeurs en distributeurs moeten deze producten door hiertoe bevoegde instellingen laten toetsen aan de Europese normen die erop van toepassing zijn.

Overgangstermijn

Welke bouw- en installatieproducten een CE-markering moeten hebben staat sinds halverwege dit jaar in de Europese Construction Products Regulation (CPR). Deze verplichting geldt, zodra er een geharmoniseerde norm van toepassing is op het betreffende product.

De nieuwe CPR kan volgens de Nederlandse overheid worden gezien als Europese Verordening met een rechtstreekse werking. Ze hoeft dus niet omgezet te worden in nationale wetgeving. Dit moest wel bij de voormalige CPD, dat was een Europese Richtlijn, die per 1 juli 2013 is ingetrokken.
De bouw- en installatieproducten waarvoor een Europese geharmoniseerde norm beschikbaar is, moeten een CE-markering krijgen binnen de overgangstermijn die in de norm zelf wordt genoemd. In deze periode kunnen fabrikanten en instituten ervaring opdoen met het testen en beoordelen van de prestaties van producten.

Nederland

Hoe gaat dit in ons land in zijn werk? Het Communicatieforum CE-markering Bouwproducten heeft in opdracht van minister Blok de Toetsingscommissie Bouwbesluit van de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) gevraagd een analyse te maken van de bestaande nationale certificatieregelingen en te komen tot een heldere positionering van de private merken in relatie tot de CPR.
Deze analyse is gemaakt en door het Communicatieforum met instemming ontvangen.

Komo

De huidige Komo-certificeringsregeling heeft bij het bereiken van deze opheldering een grote rol gespeeld, aldus het Forum: “Maar ook alle andere certificatie- of keurmerken zullen bij zichzelf te rade moeten gaan welke consequenties er zijn voor hun werkzaamheden.”

Uitnodiging

Zij worden dan ook uitgenodigd voor een bijeenkomst van het Communicatieforum CE-markering in de Bouw op 18 december 2013. Tijdens deze bijeenkomst spreken de vertegenwoordigers van partijen uit de bouw- en installatietoelevering met elkaar over de CE-markering en kwaliteitsborging in de bouw.

De geharmoniseerde Europese normen voor de CE-markering van bouwproducten zijn verkrijgbaar in de NEN Shop

Relatie met het Bouwbesluit.

Eerder door u bekeken