CE-markering gebouwbekabeling over 2 maanden verplicht

03-04-2017 Vanaf 1 juli dit jaar moeten alle kabels die in Europa in bouwwerken worden geïnstalleerd zijn voorzien van een CE-markering met bijbehorende documenten waarin hun brandklasse wordt aangegeven.

Dat wordt voorgeschreven door de Europese Bouwproducten Verordening (Construction Products Regulation, CPR). Voor het bepalen van deze classificatie dienen fabrikanten hun gebouwbekabeling te laten testen en CE-markeren volgens de Europese norm NEN-EN 50575.

Bouwbesluit

Ieder Europees land bepaalt zelf welke brandklasse bekabeling bij welke gebruiksfunctie van een gebouw - of specifieke ruimte daarin - wordt geëist. In Nederland staat dat in het Bouwbesluit.

NEN 8012

Kabels die niet met een brandklasse zijn gemarkeerd en nog vóór 1 juli op de markt worden gebracht mogen ook na deze datum nog in gebouwen worden geïnstalleerd.
De Nederlandse norm NEN 8012 geeft in Bijlage D aan welke kabels de brandveiligheidseigenschappen hebben die horen bij de verschillende CE-markeringsklassen.

FAQ-lijst

Over dit onderwerp heerst nog veel onduidelijkheid. Ook in de Nederlandse markt, zo signaleren de Nederlandse kabelfabrikanten verenigd in de Fedet. Daarom hebben zij samen een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden op de website geplaatst.
Met deze FAQ-lijst wil de Sectie Kabel zo veel mogelijk duidelijkheid scheppen voor importeurs, distributeurs, engineers, installateurs en hun gezamenlijke opdrachtgevers.

NEN 1010 en de bijbehorende nieuwe NPR 5310 verwijzen beide naar NEN 8012. Deze drie documenten zijn samen onderdeel van het digitale online platform ‘Werken met NEN 1010’. Dit maakt de gecombineerde toepassing van deze drie documenten eenvoudiger, toegankelijker en sneller.

Kijk op het digitale online platform ‘Werken met NEN 1010’

Eerder door u bekeken