‘Certificatie is onderdeel van inspectie en preventief beheer’

23-02-2018 Van Empel Inspecties wil de certificatie behalen van de brandveiligheidsinspectie van elektrisch materieel in gebouwen op basis van de nieuwe NTA 8220. Al eerder breidde het bedrijf onder leiding van Ronald Dijkstra zijn activiteiten uit naar gecertificeerde inspecties van de elektrotechniek in het kader van de norm NEN 3140.

Brandveiligheidinspectie

Nu de SCIOS Scope 10 is afgerond gaat Van Empel ook voor certificatie van de inspectie van specifiek de brandveiligheid van elektrisch materieel in gebouwen op basis van de nieuwe NTA 8220. Kort voor de jaarwisseling publiceerde NEN deze ‘Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico’, die samen met de verzekeraars, inspecteurs en andere betrokken partijen is ontwikkeld.

Een NTA 8220-inspectie is specifiek gericht op de beoordeling van de brandveiligheid van elektrotechnisch materieel in relatie tot de omgevingsfactoren. Hij is dan ook gebaseerd op een risico-analyse en kan afzonderlijk worden toegepast.

NEN normen

Dit publicatie gebeurde onder verantwoordelijkheid van Normcommissie NEC 623 ‘Werkvoorschriften’. Deze commissie is ook verantwoordelijk voor de Nederlandse normen NEN 3140 en NEN 3840, in het kader waarvan eveneens elektrotechnische installaties en arbeidsmiddelen worden geïnspecteerd.

Snel binnen

De nieuwe Scope 10 certificaten zullen we vrij snel binnen hebben’, verwacht Dijkstra. ‘De bedrijfsprocessen binnen het bedrijf Van Empel Inspecties en Advisering zijn immers al gecertificeerd in het kader van de andere Scopes. En de elektrotechnische kennis van de individuele inspecteurs is al getoetst en erkend binnen Scope 8. Dat is tevens een vereiste voor de erkenning binnen de nieuwe Scope 10.’

Lees meer over de filosofie van Van Empel en het ‘Echte Preventie Seminar’ dat het bedrijf organiseert op 22 maart in Cinemec Utrecht in Mag1010 nr 1 van dit jaar.

Aanmelden voor het seminar kan via: www.echtepreventie.com

Norm

NTA 8220:2017 nl

Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico

Periodieke brandrisico-beoordeling van elektrische laagspanningsinstallaties en arbeidsmiddelen

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN 3140+A1:2015 nl

Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning

NEN 3140+A1 geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en van elektrische arbeidsmiddelen. Deze norm is van toepassing op elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen met een nominale spanning van ten hoogste...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Contact

NTA 8220 is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van Normcommissie NEC 623 'Werkvoorschriften'

Voor meer informatie over het normalisatietraject of over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Peter Welleman.

elektrische-installaties@nen.nl

015 2 690 194

Naar commissie NEC 623 werkvoorschriften