Certificatie maak gasinstallaties veiliger

04-07-2019 De veiligheid van wonen en werken neemt toe. Dit dankzij de wettelijke certificering van verwarmingsbedrijven, waarmee de Tweede Kamer eind mei heeft ingestemd. Met ingang van januari 2021 mogen alleen gecertificeerde bedrijven met aantoonbaar vakbekwame monteurs werkzaamheden verrichten aan cv-ketels, geisers, gashaarden en de leidingaansluitingen daarvoor.

Techniek Nederland, de brancheorganisatie voor installateurs, toont zich tevreden met het besluit, omdat daarmee een belangrijke stap wordt gezet naar minder ongevallen met cv-ketels. In 2015 bleek uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat koolmonoxide uit cv-ketels onnodig veel slachtoffers eist.

Koolmonoxide

“Elk jaar zijn er ongevallen met cv-ketels te betreuren als gevolg van lekkende koolmonoxide”, zegt voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland.
De ondernemersorganisatie heeft na de publicatie van het rapport van de Onderzoeksraad meteen haar maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen, door te pleiten voor een wettelijk verplichte certificering van cv-bedrijven. “We zijn dan ook blij dat de Tweede Kamer daarmee heeft ingestemd”, aldus Terpstra. “Want ieder slachtoffer is er één te veel.”

De wetswijziging gaat in januari 2020 al in. Tijdens een overgangstermijn van een jaar helpt Techniek Nederland gasinstallateurs bij het voldoen aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen. Daarvoor zijn binnenkort een online zelftoets en een theorie- en praktijkexamen beschikbaar. Installatie- en servicebedrijven krijgen ondersteuning van Techniek Nederland bij het proces van certificering. Terpstra: “Vanaf januari 2021 ben je als bedrijf in overtreding wanneer je niet over het vereiste certificaat beschikt en tóch werkzaamheden aan cv-ketels uitvoert. Op een website van de overheid kunnen consumenten vinden welke bedrijven gecertificeerd zijn. Zo scheiden we het kaf van het koren en weet de consument zeker dat hij met een vakbekwame cv-installateur te maken heeft.”

ZZP'ers

Voor Techniek Nederland staat veiligheid voorop. Tegelijkertijd moet de wettelijke certificering volgens de brancheorganisatie ook haalbaar en betaalbaar zijn voor MKB’ers en ZZP’ers in de installatiebranche. Terpstra: “Die verzekering hebben we niet gekregen van de minister. Daarom hebben de regeringspartijen VVD en CDA gevraagd om een MKBtoets. Die moet onafhankelijk vaststellen of de kosten en de regeldruk niet disproportioneel hoog zijn.” De MKB-toets zorgt er naar verwachting voor dat de invoering van de wetswijziging enige vertraging oploopt.

Bron: www.technieknederland.nl

Eerder door u bekeken