Certificering ET-inspecties

10-02-2014 Er komt nog dit jaar een certificeringsregeling voor de vakbekwaamheid van elektrotechnische inspecteurs en de kwaliteit van hun inspecties. Ook de gebruikte test- en meetinstrumenten en de rapportage van de inspecties vallen onder deze Scios-regeling.

De Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (Scios) beheert de certificeringsregeling voor de inspectie en het onderhoud van stookinstallaties in gebouwen.

Deze regeling is door Scios ontwikkeld op verzoek van de Nederlandse overheid, die gebouweigenaren verplicht tot het gecertificeerd laten inspecteren en onderhouden van hun stookinstallaties. Dit in verband met de veiligheid ervan.

RvA-toezicht

Een soortgelijke regeling komt er bij Scios nu ook voor de inspectie van elektrotechnische installaties en daarop aangesloten elektrische machines, gereedschappen en andere arbeidsmiddelen in het kader van de norm NEN 3140.

Later kan de regeling verder worden uitgebreid met andere elektrotechnische inspecties.
De certificering komt onder indirect overheidstoezicht te staan via de Nederlandse Raad voor Accreditatie (RvA).

Praktijktoezicht

Scios gaat straks via certificerende instellingen ook toezien op de opleiding, vakbekwaamheden en zelfs de praktische uitvoering van het werk van elektrotechnische laagspanningsinspecteurs in de praktijk. Dat toezicht in de praktijk is wel het grootste verschil met het oude CvT-systeem.

Lees meer over alle van toepassing zijnde normen op www.nen.nl/elektrotechniek

Eerder door u bekeken