Correctieblad gepubliceerd bij NEN 1010:2015

30-08-2016 NEN brengt een correctieblad uit met aanpassingen aan NEN 1010:2015. Inhoudelijk zijn er twee wijzigingen: 1. het aansluiten van opwekeenheden die parallel aan het openbare of een daarmee vergelijkbaar verdeelnet mogen werken; 2. het aantal eindgroepen achter één toestel voor aardlekbeveiliging.


Aansluiten opwekeenheden

NEN 1010 volgt het Europese harmonisatiedocument HD 60364, dat is gebaseerd op de internationale norm IEC 60364. Zowel de HD 30364 als de IEC 60364 geven voor het aansluiten van opwekeenheden twee mogelijkheden:
1. Aan de voedende zijde van alle beveiligingstoestellen voor de eindgroepen van de installatie;
2. Aan de belastingszijde van alle beveilingstoestellen voor een eindgroep van de installatie, mits aan alle aanvullende voorwaarden is voldaan.

Beide mogelijkheden zijn in NEN 1010:2015 overgenomen. Volgens de NEC-normcommissie die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van NEN 1010, zijn de aanvullende voorwaarden bij mogelijkheid 2 niet volledig. Het elektrisch materieel en de aangesloten toestellen blijven buiten beschouwing. De commissie heeft dan ook besloten het deel van de bepaling dat mogelijkheid 2 toestaat, niet over te nemen.


Aantal eindgroepen achter een toestel voor aardlekbeveiliging

Bepaling 531.2.1.3 uit NEN 1010:2015 stelt: “Toestellen voor aardlekbeveiliging moeten zo zijn gekozen en de belasting moet zo over de stroomketens zijn verdeeld, dat de te verwachten lekstromen tijdens normaal bedrijf geen onnodig uitschakelen veroorzaken.”

Daaraan is een Nederlandse bepaling toegevoegd, namelijk: “Op één tweepolig toestel voor aardlekbeveiliging met een toegekende aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA mogen ten hoogste vier eindgroepen zijn aangesloten. Het aansluiten van eenfase-eindgroepen op een vierpolig toestel voor aardlekbeveiliging met een toegekende aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA is niet toegelaten.”

Deze toevoeging wordt gewijzigd in: “Op een toestel voor aardlekbeveiliging met een toegekende aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA mogen ten hoogste vier eindgroepen zijn aangesloten. Het aansluiten van eenfase-eindgroepen op een vierpolig toestel voor aardlekbeveiliging met een toegekende aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA wordt afgeraden.”

Het tweede deel van de toevoeging was eerder opgenomen als eis en is nu dus een aanbeveling geworden. Met deze wijziging legt de commissie de keuze voor de toepassing van de wijze van aardlekbeveiliging bij de installateur of eigenaar van de installatie.

De commissie verschaft binnenkort meer informatie aan gebruikers van de norm ten aanzien van de achtergronden van deze bepaling.


Meer informatie

Voor informatie over deze normen of over het normalisatieproces: Goffe Schat, consultant E & ICT, telefoon (015) 2 690 319 of e-mail elektrische-installaties@nen.nl.


Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Installatievoorschriften, lage spanning’ werkt onder andere aan de normen NEN 1010 en NPR 5310. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar elektrische-installaties@nen.nl.Norm

NEN 1010:2015 nl

Elektrische installaties voor laagspanning - Nederlandse implementatie van de HD-IEC 60364-reeks

Voor het aanleggen van veilige laagspanningsinstallaties is NEN 1010 al jaren dé norm. Ook het uitbreiden en aanpassen van installaties valt hieronder. NEN 1010 wordt daarnaast gebruikt voor controles en inspecties bij oplevering van projecten...

Meer informatie over deze norm

Norm

NPR 5310:2017 nl

Nederlandse praktijkrichtlijn bij NEN 1010

<span id="ctl00_Content_HTMLTITN">Nederlandse praktijkrichtlijn bij NEN 1010 . <span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces kunt u terecht bij Goffe Schat (consultant).

(015) 2 690 319

elektrische-installaties@nen.nl