Cyber Security ‘vitale sectoren’

30-01-2017 Onze nationale veiligheid kan in gevaar worden gebracht door ongeoorloofde inbreuk op digitale systemen, ofwel cyber crime. De Nederlandse en Europese overheden stellen daarom steeds hogere eisen aan de cyber security van technische installaties en systemen in ‘vitale sectoren’.

Nationale veiligheid

Door de hoge mate van automatisering is de omvang van het digitale dataverkeer in de industrie en infrastructuur de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dat maakt deze sector steeds gevoeliger voor cyber crime. Vooral in de risicovolle takken van industrie en de kritische infrastructuur kan dat leiden tot zowel economische als maatschappelijke ontwrichting. De energie- en voedselvoorziening, de gezondheidszorg, het milieu en zelfs de nationale veiligheid kunnen hierdoor in gevaar komen. Daarom stellen de Nederlandse en Europese overheden steeds hogere eisen op het gebied van cyber security aan de technische installaties en systemen in deze zogenoemde ‘vitale sectoren’.

Normen

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de technische, administratieve en organisatorische beveiliging van databeheer, -transmissie en –opslag. Daarop zijn reeds tientallen normen van toepassing, andere zijn nog in ontwikkeling. Basis voor de specifieke technische beveiliging van industriële en infrastructurele ICT-systemen en datanetwerken is de vele delen tellende norm IEC 62443.

3-daagse training

Samen met de specialisten van Hudson Cybertec in Den Haag heeft NEN een 3-daagse training Industrial Cyber Security ontwikkeld. Die is gericht op zowel managers als technici die betrokken zijn bij industriële veiligheid. De trainers leiden niet alleen eindgebruikers en operators, maar ook system integrators op tot IEC 62443-specialist industriële cyber security. Voor beide doelgroepen zijn er aparte trainingen. Maar er is ook een gezamenlijke dag. In de praktijk werken ze immers ook met elkaar samen.

Aantoonbaar bekwaam

Na het voltooien van de training kunnen deelnemers hun vakbekwaamheid binnenkort door NEN laten toetsen. De training is namelijk geheel voorbereid op de EU Richtlijnen en komende nationale wetgeving op het gebied van aantoonbare vakbekwaamheid in cyber security binnen het technische domein.

Het aantal plaatsen is nog beperkt, meldt u snel aan:
Training IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation and Control Systems

Norm

IEC/TS 62443-1-1:2009 en

Veiligheid voor industriële meet- en regeltechniek - Netwerk en systeembeveiliging - Deel 1-1: Term...

Meer informatie over deze norm

Norm

IEC 62443-2-1:2010 en

Veiligheid voor industriële meet- en regeltechniek - Netwerk en systeembeveiliging - Deel 2-1: Bewe...

Meer informatie over deze norm

Norm

IEC/TR 62443-2-3:2015 en

Veiligheid voor industriële meet- en regeltechniek - Netwerk en systeembeveiliging Deel 2-3: Patch m...

Meer informatie over deze norm

Norm

IEC 62443-2-4:2015 en;fr

Veiligheid voor industriële meet- en regeltechniek - Netwerk en systeembeveiliging - Deel 2-4: Certi...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken