Cyber security in normen

25-10-2016 Beroepscriminelen vormen een steeds grotere bedreiging voor de digitale veiligheid (cyber security) in Nederland. Het afgelopen jaar vonden verschillende grootschalige aanvallen plaats met een hoge organisatiegraad, gericht op diefstal van geld en kostbare of gevoelige informatie

Dat blijkt uit het Cyber-Security Beeld Nederland 2016 dat staatssecretaris Dijkhoff dit najaar aanbood aan de Tweede Kamer. Naast de overheid werden bedrijven en burgers steeds vaker het slachtoffer.

Extra ‘dijkbewaking’

Volgens Dijkhoff zijn de bevindingen in het CSBN 2016 zorgelijk: “Digitale veiligheid is essentieel voor het veilig functioneren van onze samenleving. Via het Nationaal Detectie Netwerk informeren overheid en bedrijven elkaar over actuele dreigingen. Op deze digitale dijkbewaking ga ik de komende tijd extra inzetten. Overheid en samenleving moeten samenwerken om onze online wereld veilig te houden.”

Normen in The Cloud

Veiligheid in The Cloud vanuit verschillende samenwerkende partijen en organisaties kan alleen bestaan op basis van normen. Dat is de enige vorm van objectieve en bedrijfsonafhankelijke standaardisatie. Namens ons land werken onder meer de normcommissie ‘Informatiebeveiliging, Cyber Security en Privacy’ en het ‘Industrieel Platform Cyber Security’ bij NEN daar in internationale verbanden aan mee.

Europese verordening

Wanneer het gaat om bijvoorbeeld privacygevoelige en persoonsgebonden digitale informatie, dan is daarop sinds kort de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In het kader daarvan zijn informatiebeheerders verplicht een zogeheten Privacy Impact Assessment (PIA)uit te voeren volgens de nieuwe norm ISO/IEC 29134.

Platform Cyber Security

Verder onderzoekt het Industrieel Platform Cyber Security bij NEN hoe de afzonderlijke automatiseringsnormen in verschillende sectoren samen kunnen zorgen voor meer digitale veiligheid.

Neem voor meer informatie over de normalisatie van cyber security bij NEN contact op via een e-mail naar elektrische-installaties@nen.nl, of bel: (015) 2 690 194

Eerder door u bekeken