De lichtjes branden weer

07-12-2012 Sinterklaas is al weer voorbij. Maar Kerst en Oud & Nieuw komen gelukkig nog. Dus de feestverlichting blijft nog even hangen. Voor de veiligheid moet die echter wel voldoen aan de nodige normen.

De bepalingen van de rubriek over buitenverlichting in het nieuwe Bouwbesluit van dit jaar gelden niet voor ‘tijdelijke feestverlichting’. Des te belangrijker is het te voldoen aan de voor tijdelijke installaties als feestverlichting relevante bepalingen uit NEN 1010 en de NPR 5310.

Want wanneer de feestverlichting onverhoopt ongelukken veroorzaakt is de installatie-eigenaar hiervoor verantwoordelijk. Voor hem of haar is het voldoen aan de normen op dit gebied de enig resterende en juridisch sterkste methode om aan te tonen alles te hebben gedaan om ongelukken te voorkomen. Het is immers ‘de jongste stand der techniek’.

Losse producten

NEN 1010 en NPR 5310 gelden voor de feestverlichting als geheel. De afzonderlijke producten waaruit deze installatie wordt opgebouwd moeten, soms zelfs vanuit Europese regelgeving (CE-richtlijnen en –markering), ook voldoen aan tal van productnormen. Anders mogen zie hier niet op de markt worden gebracht. Zo zijn hier van toepassing de delen van de wereldwijde norm NEN-EN-IEC 60598 over ‘Verplaatsbare armaturen in een voor kinderen aantrekkelijke vorm’, over ‘Verlichtingsgarnituren’ en over ‘Verlichtingsarmaturen: Algemene eisen en beproevingen’.

Verder is zoals gezegd voor de feestverlichting buiten NEN 1010 van toepassing, met name waar het gaat om de 30-mA beveiliging.

Al uw elektrotechnische normen als digitaal maatwerkpakket, dus overal en up-to-date bij de hand .

Eerder door u bekeken