Docent in beeld: Rob Kaspers

20-01-2020 ‘Het draait niet om mijn kennis als docent. Ik vind het veel belangrijker om te weten of de overgedragen kennis blijft hangen, en wat een cursist daar vervolgens mee kan‘, zegt Rob Kaspers (48). Een ervaren trainer die al ruim twintig jaar trainingen geeft en ontwikkelt. Iets wat hij sinds 2016 ook met zeer veel enthousiasme doet voor NEN.

Rob Kaspers heeft eigenlijk al sinds zijn kindertijd de wens om les te geven. ‘Dingen uitleggen en anderen daarbij betrekken, dat heb ik altijd leuk gevonden.’ Zo gaf Rob op de lagere school al heel graag spreekbeurten. Niet zo vreemd dus, dat hij zijn competenties op technisch vlak graag wilde aanvullen met pedagogische. ’Na de mts koos ik voor de lerarenopleiding elektrotechniek, aan de Pedagogische Technische Hogeschool (PTH).”

Elektrotechnici zijn vaak erg inhoudelijk gericht, maar in onze moderne overlegmaatschappij heb je meer competenties nodig. Rob: ’Van installatieverantwoordelijken wordt gevraagd dat zij NEN 3140 opzetten en invoeren in een bedrijf. Dan gaat het behalve de vakkennis, ook over de vraag hoe je als elektrotechnicus de balans houdt tussen inhoud, proces en relatie. Daar heb je communicatievaardigheden voor nodig.’

Krachtenveld analyseren

Om elektrotechnici hierbij te ondersteunen, ontwikkelde Rob speciaal voor NEN de tweedaagse training ‘Vergroot je impact als installatiewerkverantwoordelijke’. Die leert je grip te krijgen op het krachtenveld in je organisatie: wie werken mee aan de invoering van NEN 3140, welke mensen kunnen eventueel dwars gaan liggen? ’Daarbij moet je organisatiebreed denken. Van je direct leidinggevende tot de KAM-adviseur en de HR-manager.’

Voorafgaand aan deze competentietraining neemt Rob zogenoemde DISC-analyses af. ‘Een set vragen die je persoonlijke communicatiestijl blootlegt. Geen enkele stijl is goed of fout. Maar ken je de voorkeursstijl van jezelf en die van anderen, dan kun je beter voorspellen wat wel of niet gaat werken. Met als uiteindelijk doel een betere samenwerking en voldoende draagvlak voor je projecten.’

Goed luisteren en doorvragen

Robs stijl van lesgeven varieert per training. Bij de communicatietraining zet hij zijn cursisten direct bij het voorstelrondje al aan het denken: ‘Ik vraag ze zichzelf te karakteriseren met behulp van hun vingers. Daarbij staat de duim uiteraard voor de vraag ‘waar ben je goed in’, de wijsvinger voor ‘hier ga ik naar toe’, en zo verder. Zo breken we het ijs en gaan ze direct al op een heel andere wijze nadenken over zichzelf.’

Om communicatievaardig te worden leert Rob zijn cursisten allereerst goed luisteren, samenvatten en doorvragen. ‘Hebben ze dat een beetje onder de knie, dan gaan we oefenen met een casus in een rollenspel.’ Hij beaamt dat voor het voeren van een effectief gesprek taalvaardigheid een belangrijke rol speelt, dus best een uitdaging voor het gros van de technici. ‘Daarom staat het creëren van een veilige sfeer voorop. Als ik aanvoel dat de groep nog niet klaar is voor een rollenspel, dan stel ik dat uit tot de volgende trainingsdag.’

Zelf willen leren

Rob sluit zijn trainingen altijd af met casussen en opdrachten om te weten of de leerstof geland is. ’Merk ik dat er nog wat aan schort, dan licht ik dat nog een keer toe.’ De meeste energie krijgt hij van personen die echt vanuit zichzelf wat willen leren. ’Die pik ik er zo uit. Want die stellen vragen, waar ze oprecht antwoord op willen. Krijgen ze vervolgens de oplossing waar ze naar zochten, zijn zij blij en ik ook, omdat ik weet dat mijn doel bereikt is.’

Rob Kaspers is zelfstandig ondernemer en eigenaar van SKILLS2GO.

Rob geeft onderstaande trainingen namens NEN:

Eerder door u bekeken