Documentatie en NEN training CE-markering schakel- en besturingskasten

08-03-2018 Er zijn veel vragen over de CE-markering van schakel- en besturingskasten. Daarom heeft de Federatie Paneelbouw en FME documentatie gemaakt over dit onderwerp die als rode draad kan dienen voor de sector. NEN heeft een speciale training over dit onderwerp.

Schakel- en besturingskasten die onder de eigen naam van de paneelbouwer of installateur zijn gefabriceerd, vallen onder de Laagspanningsrichtlijn en moeten altijd CE-gemarkeerd zijn, met uitzondering van proefopstellingen. In het artikel van Jan Hartman van Federatie Paneelbouw en Bert Nagtegaal van de FME machinebouwsector is te lezen wat de vereisten voor schakel- en besturingskasten voor de aansturing van verlichting en ventilatie in bouwwerken zijn. Ook geven zij antwoord op de vragen wat er gebeurt bij modificaties en hoe het zit met de besturingskasten bestemd voor machines. Tot slot geven zijn antwoord op de vraag wie er eindverantwoordelijk is.

NEN-norm

Alle eisen voor schakel- en besturingskasten of -panelen voor machines en daaruit samengestelde productielijnen zijn overigens in één NEN-norm gevat: NEN-EN-IEC 60204-1. Op het ontwerp en de verificatie van schakel- en verdeelinrichtingen voor de laagspanningsdistributie in gebouwen blijft echter NEN-EN-IEC 61439 van kracht. Beide normen worden binnenkort vernieuwd, waarmee hun onderlinge relatie een stuk helderder is geworden.

1-daagse trainingen

De 1-daagse trainingen bij NEN gaan diep in op de veranderingen die de vernieuwing van beide normen met zich meebrengt. Zo kunnen machinebouwers en hun industriële engineers, installateurs, kast- en paneelbouwers en hun opdrachtgevers zich tijdig op de nieuwe Nederlandse en Europese wet- en regelgeving voorbereiden.

Bron: Installatiejournaal

Norm

NEN-EN-IEC 60204-1:2006 nl

Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines - Deel 1: Algemene eisen

Dit deel van IEC 60204 geldt voor de toepassing van elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische uitrusting en systemen voor machines die tijdens bedrijf niet in de hand worden vastgehouden, met inbegrip van een groep gecoördineerd sam...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN-EN-IEC 61439-1:2011 nl

Laagspanningsschakel-en-verdeelinrichtingen - Deel 1: Algemene regels

Dit deel van de reeks IEC 61439 geeft de definities alsmede de bedrijfsomstandigheden, constructie-eisen, technische eigenschappen en verificatie-eisen voor laagspanningsschakel en-verdeelinrichtingen. Deze norm kan niet opzichzelfstaand worden toege...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN-EN-IEC 61439-2:2011 nl

Laagspanningsschakel-en-verdeelinrichtingen - Deel 2: Vermogensschakel-en-verdeelinrichtingen voor g...

In dit deel van IEC 61439 worden de specifieke eisen van vermogensschakel-en-verdeelinrichtingen (PSC-SCHAKELINRICHTINGEN) als volgt gedefinieerd: - SCHAKELINRICHTINGEN waarvan de toegekende spanning niet hoger is dan 1 000 V bij wisselstroom of 1 50...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken