Doe mee met de nieuwe normcommissie over de Buurtbatterij

22-11-2018 Dit najaar is de formatie van een nieuwe Normcommissie Buurtbatterijen van start gegaan en zoeken we nog partijen die ook mee willen doen aan de ontwikkeling van de normen. Een van de deelnemende partijen is DNV GL. Jillis Raadschelders is Business Director Energietransitie bij de Nederlandse vestiging van dit kennisbedrijf in Arnhem. Zijn collega Rianne ’t Hoen is Technical Professional Solar & Storage. Sluit u ook aan?

Waarom een normcommissie?
‘Buurtbatterijen’ gaan de komende jaren een cruciale rol spelen bij de energietransitie. Ze vormen een intelligente en interactieve buffer tussen enerzijds het openbare smart grid, en anderzijds de collectieve micro-grids van eindverbruikers die zelf ook een snelgroeiende hoeveelheid duurzame energie opwekken. Bij overschotten wordt deze nu nog direct teruggeleverd aan het openbare net. En bij tekorten wordt daar weer elektriciteit van afgenomen. Bij de DC/AC-omzetting en transformatie naar verschillende spanningsniveaus - en weer terug - gaat veel kostbare elektriciteit verloren.

Bovendien is de bestaande centrale elektriciteitsvoorziening hier vanuit de historie niet op berekend. De openbare netten dreigen door dit ‘2-richting verkeer’ overbelast en storingsgevoeliger te worden, aldus de netbeheerders en kennisinstituten op dit gebied.

Buurtbatterijen
Veel effectiever is het om de decentraal opgewekte duurzame energie tijdelijk ter plekke op te slaan, om in diezelfde omgeving ook direct weer te worden verbruikt. Wanneer dit collectief wordt geregeld binnen zogenoemde micro-grids, met een opslagsysteem in buurten, wijken en woongebouwen, wordt het energetisch rendement nog veel hoger. Zo’n opslagsysteem wordt daarom aangeduid als ‘buurtbatterij’.

Elektrotechnische sector
Maar wie gaat er over het beheer van dergelijke collectieve micro-grids met buurtbatterijen? Wie gaat ze exploiteren, onderhouden en regelmatig inspecteren? Welke regels, voorschriften en eisen gaan hierbij gelden? Daar zal een heel aantal marktpartijen en andere organisaties bij betrokken raken, waaronder de elektrotechnische installatie- en inspectiebedrijven. Dit vraagt om nieuwe normen, waaraan zij zich omwille van de veiligheid en bedrijfszekerheid gaan houden.

Het complete artikel is te vinden in MAG1010 nummer 7. Bekijk de abonnement- en advertentie mogelijkheden

Erbij zijn?

Neem dan contact op met de secretaris van de nieuwe normcommissie, Peter Welleman, consultant Elektrische Installaties, (015) 2 690 191, Peter.welleman@nen.nl

Naar thema Bedrijfsvoering van buurtbatterijen

Eerder door u bekeken