Duidelijkheid in ‘Functiebehoud bij brand’

03-04-2017 Welke delen van gebouwinstallaties moeten ook tijdens brand blijven functioneren? De brandveiligheidscommissie bij NEN verwacht hierin nog dit jaar meer duidelijkheid te scheppen. De NPR 2576 met de titel ‘Functiebehoud bij brand’ wordt volledig vernieuwd.

Marktsegmenten

Bij brand in een gebouw dienen de aanwezigen zich tijdig in veiligheid te kunnen brengen. Daarna moet de brandweer veilig haar werk kunnen doen. En uiteindelijk dient de materiële schade zo veel mogelijk te worden beperkt.

Een beginnende brand moet daarom zo snel mogelijk door de brandmeldinstallatie worden gedetecteerd en gemeld aan de alarmcentrale. Vervolgens gaat het brandalarm binnen het gebouw af, en wordt het aanwezige publiek via de ontruimingsalarminstallatie aangespoord het pand zo snel mogelijk - en toch zonder paniek – te verlaten.

Vluchtwegen

Dat gebeurt via brandvrije vluchtroutes naar de nooduitgangen, die worden aangeven door de noodverlichting en vluchtwegaanduiding.

Afhankelijk van de risicoklasse van het gebouw treden vervolgens blusinstallaties, rook- en warmteafvoer, branddeuren en –liften, en brandkleppen in de ventilatie automatisch in werking. Al deze voorzieningen moeten ook tijdens de brand gedurende een voorgeschreven periode blijven functioneren. Net als de elektrotechnische installaties waaraan ze zijn gekoppeld. Dit alles wordt aangeduid met het begrip ‘functiebehoud’.

In de NPR 2576 is te vinden hoe aan deze eisen kan worden voldaan. Hij werd ruim tien jaar geleden voor de eerste maal gepubliceerd. De praktijkervaring leverde vervolgens veel nieuwe kennis op, maar bracht ook de nodige onduidelijkheden aan het licht.
Bovendien werden de hiermee samenhangende nationale en internationale normen intussen al weer verder doorontwikkeld.

Door dit alles heeft het even geduurd, maar nu verwacht de verantwoordelijke normcommissie bij NEN nog dit jaar een grondig vernieuwde NPR 2576 Functiebehoud te kunnen publiceren.

Bekijk hier het complete pakket brandveiligheidsnormen.

Lees veel meer over de brandveiligheidsnormen in Mag1010 nummer 2. Vraag het aan als gratis proefnummer.

Eerder door u bekeken