Eerste ‘elektro-thermografen’ gecertificeerd

27-10-2017 Sinds kort kan ook de thermografische inspectie van elektrotechnische installaties en materieel worden gecertificeerd. Algemene thermografen kunnen al veel langer worden gecertificeerd. Maar zo’n algemene thermograaf is natuurlijk nog lang geen ‘elektro-thermograaf’.

Andersom is een erkend elektrotechnicus natuurlijk nog lang geen gecertificeerd thermograaf. Beide competenties kunnen nu gecombineerd worden gecertificeerd binnen Scope 10 van de Stichting SCIOS.

NTA 8220

Deze Scope 10-certificatie is op de eerste plaats gebaseerd op de nieuwe NTA 8220 voor de inspectie van de brandveiligheid van de elektrotechnische installaties en materieel in gebouwen, bedrijven en de infrastructuur. Dit in relatie tot de aard van het gebruik ervan en de risicofactoren in de omgeving. Voor de toepassing van thermografie bij dergelijke inspecties verwijst de NTA 8220 naar de NPR 8040-deel 1.

Elektro-thermograaf

De toepassing van infraroodcamera’s in de elektrotechniek is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Een groeiend aantal ET-inspecteurs heeft zich de afgelopen jaren al in thermografie verdiept en bekwaamd, onder andere via opleidingen bij de leveranciers van infrarood-apparatuur. Of ze zijn zelfs opgeleid voor de hoge eisen van de internationale certificeringsregelingen voor algemene thermografie.

Elektrotechnische aspecten

Deze eisen zijn echter vooral gericht op de bouw- en energiewereld, de lucht- en scheepvaart, de petrochemische industrie en de warmtetechniek. Ze gaan voorbij aan de typisch elektrotechnische aspecten, die in materialen en componenten hoge temperaturen kunnen veroorzaken. Hierdoor kunnen zij een ontstekingsbron vormen voor brandbare materialen in de buurt.
Daarom is de certificatie van de thermografische vaardigheden van ET-inspecteurs aan de hand van de NPR 8040-1 tot onderdeel van de nieuwe Scope 10 gemaakt.

De NPR 8040-1 draagt de titel ‘Inspectiemethode - Beoordelen van de gemeten temperaturen in elektrotechnische installaties met behulp van infraroodthermografie’.
De praktijkrichtlijn geeft voor alle mogelijke onderdelen van de laagspanningsinstallatie aan welke temperatuur ze onder spanning maximaal mogen bereiken.

Training inspectie schakelkasten

Thermografie wordt met name toegepast bij de inspectie van schakel- en verdeelinrichtingen. Niet in de rest van de installatie waarvan zij deel uit maken. Daarom wordt de NPR 8040-1 behandeld tijdens de nieuwe training ‘Inspectie van Schakelkasten’ van NEN.

Meld u aan voor de training ‘Inspectie van Schakelkasten

Interessante trainingen

De training 'NTA 8220 in één dag', 'Inspectie van elektrische installaties' en 'Thermografie met behulp van NPR 8040-1' zijn mogelijk ook interessant voor u.

Norm

NTA 8220:2017 nl

Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico

Periodieke brandrisico-beoordeling van elektrische laagspanningsinstallaties en arbeidsmiddelen

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken