Eerste inspecteurs NTA 8220-gecertificeerd

27-10-2017 Komende week al worden de eerste elektrotechnische inspecteurs en inspectiebedrijven erkend en gecertificeerd voor de inspectie van de brandveiligheid van elektrisch materieel in gebouwen volgens een nieuwe methodiek, die bij NEN is vastgelegd in de NTA 8220.

Het preventieve toezicht op de veiligheid van elektrotechniek door de markt zelf komt sinds enkele jaren steeds verder van de grond. Dat is wat de terugtredende overheid al sinds de liberalisering van de openbare elektriciteitsvoorziening in ons land wil. Komende week wordt op deze weg naar marktregulering van de elektrische veiligheid weer een belangrijke stap voorwaarts gezet.

Risicofactoren

Dan worden de eerste inspecteurs door Kiwa gecertificeerd en erkend volgens de nieuwe Scope 10 van de Stichting SCIOS. Deze scope strekt zich uit over de inspectie van de brandveiligheid van de elektrotechniek in gebouwen en bedrijven, in relatie tot het gebruik ervan en de risicofactoren in de omgeving. Voor eind dit jaar worden naar verwachting nog minstens vijf bedrijven en hun inspecteurs gecertificeerd.

NTA 8220

Deze nieuwe inspectiemethodiek is bij NEN door alle betrokken partijen samen vastgelegd in de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8220. Op grond van de ervaringen in de praktijk kan deze NTA 8220, met de titel ‘Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico’ later worden doorontwikkeld tot de norm NEN 8220.

De definitieve versie van NTA 8220 is naar verwachting eind dit jaar beschikbaar.

Lees meer over SCIOS Scope 10 en de NTA 8220 in Mag1010. Vraag nummer 7 aan als gratis proefnummer.

Aanvulling dd 30 oktober 2017

Op dit moment wordt NTA 8220 gereed gemaakt voor publicatie. Normaal gesproken worden normen en praktijkrichtlijnen pas in gebruik genomen bij definitieve publicatie. Een aantal externe partijen kiest ervoor op basis van het normontwerp aan de slag te gaan. Zo kiezen partijen ervoor op basis van dit normontwerp al trainingen en certificatie aan te bieden. NEN biedt pas trainingen aan als de definitieve NTA beschikbaar is.

Norm

NTA 8220:2017 nl

Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico

Periodieke brandrisico-beoordeling van elektrische laagspanningsinstallaties en arbeidsmiddelen

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken