Eisen beveiligingsdetectoren aanvaard

15-10-2012 In alarminstallaties voor de beveiliging tegen inbraak en overval worden glasbreukdetectoren toegepast. Drie Europese normen met eisen waaraan deze detectoren moeten voldoen zijn nu door de Nederlandse normcommissie ‘NEC 79 Alarmsystemen’ als Nederlandse normen aanvaard.

Dat zijn de NEN-EN 50131-2-7-delen 1, 2 en 3 voor achtereenvolgens akoestische, passieve en actieve glasbreukdetectoren. Deze normen stellen eisen aan de verschillende detectoren voor de veiligheidsklassen 1 tot en met 4, zoals ze worden beschreven in de norm NEN-EN 50131 deel 1.

Systeemeisen

Deze norm heeft de titel ‘Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 1: Systeemeisen’. Hij voorziet in de eisen waaraan een alarminstallaties voor de beveiliging tegen inbraak en overval als geheel in de vier verschillende veiligheidsklassen moet voldoen. Hij verwijst hierbij naar de specifieke productnormen die van de reeks deel uitmaken en die nu als Nederlandse norm zijn aanvaard.

Producteisen

De nieuwe productnormen verwijzen tevens naar de NEN-EN 50130 deel 5 uit 2011, die eisen stelt aan de gevoeligheid van deze componenten voor omgevingsinvloeden in de klassen I tot en met IV.

Eisen alarmtransmissie

Voor de draadloze digitale verbinding van de losse componenten binnen de beveiligingsinstallatie als geheel is er tot slot de Europese norm voor alarmtransmissiesystemen NEN-EN 50136-1, die begin dit jaar is gepubliceerd. Hierin staat aan welke prestatie-eisen de digitale communicatie tussen de alarmsignalering op een risicolocatie en de alarmontvanger in een alarmcentrale moet voldoen. De migratie van traditionele (PSTN en ISDN) alarmtransmissiesystemen naar IP-alarmtransmissie is ook in ons land in volle gang.

Praktijkrichtlijn

De Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 8136 die kort voor de zomer werd gepresenteerd geeft een praktische Nederlandse invulling aan de eisen die aan de alarmtransmissiesystemen worden gesteld in de NEN-EN 50136-1.

Meer informatie

Voor meer informatie over de leidraad of de normen kunt u contact opnemen met Monique Bosboom, e-mail elektrische-installaties@nen.nl of kijk op www.nen.nl/alarmsystemen.

Eerder door u bekeken