Elektronische apparaten verspillen voor €53 miljard aan energie

22-07-2014 Elektronische apparaten, zoals smartphones, tablets en printers, waren in 2013 goed voor € 53 miljard aan verspilde energie, zo blijkt uit een nieuw rapport van het Internationaal Energie Agentschap (IEA).

Op dit moment worden er wereldwijd, door slechts een klein deel van de wereldbevolking, zo’n 14 miljard elektronische apparaten gebruikt. Volgens IEA zal het aantal apparaten in 2050 zijn toegenomen naar ongeveer 500 miljard.En dat zal weer leiden tot een 'alarmerende stijging van de vraag naar energie en afval van energie’, zo staat in de IEA-studie More data, less energy.

De verspilling van energie is veelal een gevolg van de stand-bystand van apparatuur en van inefficiënt productontwerp. Studies tonen bijvoorbeeld aan dat 80% van de energievraag van spelcomputers wordt gebruikt alleen om netwerkverbinding te behouden. Door de best beschikbare technieken te implementeren kan al zo´n 65% aan energie bespaard worden.

Elektriciteitsverbruik
Producten zoals set-top boxes, modems en printers gebruiken in de stand/bystand vaak (bijna) net zo veel energie als wanneer ze ingeschakeld zijn. In 2013 slokte dergelijke apparaten collectief 613 terawattuur (TWh) aan elektriciteit op. Dat is meer dan Canada's totale elektriciteitsverbruik in dat jaar.

Tegen het einde van het decennium, zal de verspilde energie een waarde vertegenwoordigen van €88 miljard, zo is de verwachting . ‘Consumenten verliezen geld in de vorm van verspilde energie, wat leidt tot duurdere centrales en extra broeikasgassen die worden uitgestoten, aldus uitvoerend directeur Maria van der Hoeven van het IEA .

Energieverspilling
Het tegengaan van energieverspilling heeft volgens IEA een nieuwe impuls nodig. En die moet komen van de beleidsmakers. Want er zijn volgens IEA op dit moment te weinig prikkels voor de markt om energieverspilling zelf op te pakken.

Het IEA-rapport werd gepubliceerd vlak na het in werking treden van nieuwe EU-normen die het energiegebruik van bijvoorbeeld computers aan banden moeten leggen. Deze regels moeten tegen 2020 een jaarlijkse besparing op het stroomverbruik van 12,5 miljoen kilowattuur opleveren.

Eerder door u bekeken