Energieprestatienorm gaat verdwijnen

20-10-2014 NEN 7120, de Nederlandse norm voor het energieverbruik van gebouwen, wordt in 2016 vervangen door nieuwe Europese normen. Maar tot die tijd blijft hij onverminderd van kracht.

Informatiebijeenkomst
NEN heeft dan ook nog tal van aanbiedingen, opleidingen en trainingen rondom deze norm. Nederland is als lid van de EU verplicht in de loop van 2016 de komende nieuwe te implementeren in nationale wetgeving.Daarom is het belangrijk dat ook alle Nederlandse belanghebbende marktpartijen over de nieuwe normen meepraten bij NEN. De normcommissie van NEN vertegenwoordigt ons land immers bij het Europese overleg over de nieuwe energieprestatienormen. NEN houdt hierover dan ook een informatiebijeenkomst op 28 oktober.

NEN 7120 is overigens ook nu al grotendeels gebaseerd op Europese normen bij de Europese Richtlijn ‘Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). De Europese normen worden aangepast om beter aan te sluiten bij moderne energiebesparingstechnieken voor de bouw. In overleg met het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt bekeken hoe deze in de bouwregelgeving kunnen worden ingepast.

Valkuilen
Voorafgaande aan de informatiebijeenkomst is er voor hen die nog onbekend zijn met normalisatie de mogelijkheid tot het volgen van een korte cursus. Tijdens de informatiebijeenkomst zelf worden de deelnemers bijgepraat over de jongste stand van zaken rondom de huidige en nieuwe EPBD-normen.

Fabrikanten, adviseurs en installateurs op het gebied van elektrotechniek en klimaatbeheersing in gebouwen wordt aangeraden deel te nemen aan deze bijeenkomst. Zij kunnen zelfs lid worden van de Nederlandse normcommissie bij NEN die stemrecht heeft in de Europese normcommissie.

Bekijk het programma en meld je aan »

Eerder door u bekeken