Engelse vertaling NEN 3140 via NENCrowd mogelijk gemaakt

06-05-2015 NEN 3140 ‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning’ wordt dankzij de bijdragen van meerdere partijen momenteel naar het Engels vertaald. Dit is het eerste project dat via NENCrowd, het crowdsourcing platform van NEN, is gerealiseerd. NEN 3140 bevat voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties. Speciaal voor bedrijven met anderstalige werknemers wordt deze nu naar het Engels vertaald.

NEN 3140 is van toepassing op elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen met een nominale spanning van ten hoogste 1000 V wisselspanning of 1500 V gelijkspanning. De norm geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en arbeidsmiddelen, zoals het gebruik, onderhoud, inspectie en het beheer ervan.

De Nederlandse ARBO-wetgeving is van toepassing op alle werkzaamheden die in Nederland uitgevoerd worden, ongeacht de oorsprong (en Nederlandse taalbeheersing) van werkgever of werknemer. Vanwege de toenemende internationalisering van arbeid wordt NEN 3140 naar het Engels vertaald.

NENCrowd: samen projecten mogelijk maken

Om in te springen op de veranderende klantbehoeften en nieuwe mogelijkheden innoveert NEN continu zijn processen en diensten. Met www.NENCrowd.nl wil NEN een breder publiek stimuleren om mee te werken aan en/of kennis te delen in projecten. NENCrowd is erop gericht om een groter publiek te bereiken, te informeren en te betrekken bij projecten. Het platform biedt geïnteresseerden meerdere keuzes om hun betrokkenheid en financiële bijdrage aan NEN-projecten naar behoefte af te stemmen, en afhankelijk van het soort project ook hun mate van invloed.

Meer informatie

De Engelse vertaling van NEN 3140 is naar verwachting in het najaar gereed. Meer informatie over deze norm is te vinden op www.nen.nl/nen3140.
Voor ideeën, nieuwe projecten of meer informatie over NENCrowd: Emiel Verhoeff, Business Development, telefoon (015) 2 690 372 of e-mail businessdevelopment@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor informatie over NEN3140: www.nen.nl/nen3140.
Voor ideeën, nieuwe projecten of meer informatie over NENCrowd: Emiel Verhoeff, Business Development.

(015) 2 690 372

businessdevelopment@nen.nl