Europese Commissie Cyber Security

10-07-2017 Er komt een Europese Technische Commissie (TC) voor cyber security en gegevensbescherming. De technische besturen van de Europese normalisatie-instituten CEN en CENELEC hebben een voorstel hiertoe goedgekeurd.

Hoewel cyber security en digitale gegevensbescherming steeds belangrijker worden bestaat er in Europa nog geen TC voor dit onderwerp. Veel gebruikte standaarden voor informatiebeveiliging, zoals ISO 27000, worden op mondiaal niveau ontwikkeld. De nieuwe TC gaat specifieke normen voor de Europese situatie ontwikkelen. Waar mogelijk worden ISO-normen in het geheel, of na aanpassing aan de Europese situatie, overgenomen als Europese normen.

GDPR

Op het gebied van gegevensbescherming heeft de Europese Commissie de General Data Protection Regulation (GDPR) gepubliceerd. Deze richtlijn stelt nieuwe eisen aan organisaties met betrekking tot gegevensbescherming en privacy. De nieuwe TC zal, waar nodig, invulling geven aan de GDPR door normen voor gegevensbescherming en privacy te ontwikkelen.

Nederlandse commissies

Nederland heeft al nationale normcommissies op het gebied van industriële, organisatorische en administratieve cyber security en gegevensbescherming, die ons land vertegenwoordigen bij het Europese overleg hierover. Die worden ook vertegenwoordigd in de nieuwe Europese TC Cyber Security & Data Protection. Op deze manier wil de Nederlandse sector waarborgen dat de Europese normen optimaal aansluiten bij Nederlandse standaarden, producten, kennis, ervaring en technologie.

Meepraten

De Nederlandse inbreng in de nieuwe TC wordt verzorgd door de normcommissie ‘Informatiebeveiliging, Cyber security en Privacy’. In deze normcommissie zijn alle partijen vertegenwoordigd die belang hebben bij standaarden voor dit werkgebied.

Wie mee wil praten over de normalisatie van informatiebeveiliging, cyber security en privacy neemt u contact op met Jolien van Zetten, consultant KID via kid@nen.nl

Eerder door u bekeken