Europese norm gepubliceerd voor gebruik geharmoniseerde laagspanningsleidingen

22-04-2014 Nadat de Europese normenreeks NEN-EN 50525 enige tijd geleden is uitgekomen met een complete serie geharmoniseerde laagspanningsleidingen, is nu de langverwachte normenreeks NEN-EN 50565 gepubliceerd met richtlijnen voor de toepassing van deze leidingen.

De normenreeks vervangt de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 3627. NEN-EN 50565 ‘Elektrische leidingen – Richtlijn voor de toepassing van leidingen met een nominale spanning niet hoger dan 450/750 V (U0/U)’ bestaat uit twee delen: deel 1 voor algemene richtlijnen en deel 2 voor specifieke richtlijnen per leidingsoort.De norm verschaft toestelfabrikanten, installatie-adviseurs en eindgebruikers kennis over de eigenschappen van de geharmoniseerde leidingen en de beperkingen in het gebruik met het oog op de veiligheid van mensen, dieren, bouwwerken en goederen. Ook worden er richtlijnen gegeven over redelijk te verwachten levensduren, waarbij men in acht moet nemen dat de tijdsduur van acceptabele gebruikseigenschappen voor leidingen in vaste gebouwinstallaties langer is dan die voor buigzame leidingen.

Delen NEN-EN 50565

Niet elk mogelijk gebruik van leidingen wordt beschreven; een ander gebruik van de leidingen dan aanbevolen, kan tot verkorting van de levensduur leiden en/of verlaging van de veiligheid. Bij elk ander gebruik van leidingen dan aanbevolen, zou men de fabrikant dan ook moeten raadplegen.

Installatie

Informatie voor installateurs over het opnemen van laagspanningsleidingen in installaties wordt gegeven in NEN 1010 en andere installatienormen.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze normreeks of over het normalisatieproces: ir. A.K. Havenith, consultant Elektriciteitsvoorziening.

(015) 2 690 196

nec20@nen.nl