E-voertuigen: gezond verstand en voorschriften gebruiken

19-02-2018 Het Nederlandse wagenpark slaat een andere weg in. Met de vervanging van auto’s op fossiele brandstoffen door elektrisch aangedreven voertuigen, veranderen ook de risico’s in een garagebedrijf. Welke normen helpen hierbij?

NEN consultant Elektrische Installaties Peter Welleman vertelt over wetgeving en risico’s bij elektrische voertuigen. “Voor veilig werken geldt de Arbowet met zijn verwijzing naar de norm NEN 3140. Deze norm handelt over de bedrijfsvoering van elektrotechnische installaties maar is niet zozeer opgesteld voor e-voertuigen."

Binnen de elektrobranche gebruikt men NEN 9140 om veilig te werken aan e-voertuigen. Om deze norm up-to-date te houden is een herzieningscommissie bijeengeroepen, zegt Welleman. “Eén van de nieuwe risico’s is de aanwezigheid van gevaarlijke elektrische spanningen oplopend tot vele honderden Volts."

De Nederlandse norm NEN 9140 geeft voorschriften hoe ook niet-elektrotechnici bij het werken aan dergelijke voertuigen hier veilig mee om kunnen gaan. Hierbij is speciaal aandacht geschonken aan de “vertaling” van de elektrotechnische vakpraktijk naar de praktijk binnen de automobielbranche.” De norm kan gebruikt worden door onder andere autoreparatie- en onderhoudsbedrijven, schadeherstelbedrijven, bergingsbedrijven en ook hulpverleningsinstanties. NEN 9140 wordt in de Arbowet genoemd, maar niet "aangewezen", zoals NEN 3140 wel een goede manier is om aan de Arbowet te voldoen.

Gevaren

Het werken aan elektrische voertuigen kent risico’s die tot nu toe niet op de werkplaats te vinden waren, zoals het werken met een zware batterij. “Brandgevaar, explosiegevaar, mechanische knelling, vlambogen, onbedoeld voortbewegen zijn risico’s. Bovendien is er gevaar voor elektrocutie, hoewel de kans daarop klein is". In NEN 9140 staan manieren hoe je een batterij moet afkoppelen en ook weer aan moet zetten als je de auto na reparatie wilt gaan testen.”

Geen speciale beschermingsmiddelen

Het werken aan elektrische voertuigen vergt specialistische kennis en vereist speciale persoonlijke beschermingsmiddelen, zegt Welleman. “In de norm staan geen speciale beschermingsmiddelen beschreven, maar wel wordt uitgegaan van bestaande werkmethoden voor gereedschappen, meetinstrumenten en beschermingsmiddelen.”PBM’s, specifiek voor werkzaamheden aan e-voertuigen, moeten voor een voldoende onderricht persoon (VOP-er) beschikbaar worden gesteld en op het juiste gebruik moet worden toegezien. Bovendien dient de bedrijfshulpverlening te zijn ingericht op elektrische ongevallen bij het werken aan e-voertuigen."

Meer informatie

Ga naar Veilig werken aan e-voertuigen voor meer informatie.

Norm

NEN 9140:2013 nl

Veilig werken aan <em>e</em>-voertuigen

NEN 9140 geeft specifieke eisen voor het veilig werken aan <em>e</em>-voertuigen door het wegnemen van elektrische gevaren en voor veilige opslag van (vermoedelijk) beschadigde <em>e</em>-voertuigen en elektrisch gevaarlijke onderdelen van <em>e</em>...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN 3140+A1:2015 nl

Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning

NEN 3140+A1 geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en van elektrische arbeidsmiddelen. Deze norm is van toepassing op elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen met een nominale spanning van ten hoogste...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken