Extra stimulans voor zonnestroom

05-08-2019 De verlenging van de salderingsregeling voor duurzame PV-installaties valt bij Techniek Nederland in goede aarde. Volgens de brancheorganisatie voor installateurs is het besluit van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat een extra stimulans voor bedrijven en consumenten om meer daken van zonnepanelen te voorzien.

Consumenten en ondernemers kunnen er nu zeker van zijn, dat ze hun investeringen terugverdienen. Dat is van groot belang, omdat zonne-energie een cruciale rol speelt in de energietransitie.

Drie jaar langer

Minister Wiebes van EZK maakte samen met staatssecretaris Snel van Financiën bekend dat eigenaren van zonnepanelen de stroom die ze opwekken tot en met het jaar 2023 volledig kunnen aftrekken van hun eigen verbruik. Dat is drie jaar langer dan in het regeerakkoord was afgesproken. Ook na 2023 krijgen eigenaren van zonnepanelen nog een vergoeding voor de aan het openbare net geleverde stroom, maar het fiscale voordeel wordt dan geleidelijk afgebouwd. De regering besluit op een later moment hoe die afbouw gestalte krijgt. Naar verwachting zal het belastingvoordeel in 2030 volledig zijn verdwenen.

Potentie nog groter

De salderingsregeling heeft in sterke mate bijgedragen aan het grote succes van zonne-energie in Nederland. Meer dan een miljoen huishoudens hebben al zonnepanelen op hun dak. De potentie is echter nog veel groter. Omdat de overheidssubsidies na 2023 afnemen, kan de zonne-energiesector vanaf dat moment geleidelijk aan zelfstandig verder. Tegelijkertijd wordt het voor eigenaren van zonnepanelen interessanter om de opgewekte zonnestroom zoveel mogelijk zelf te gebruiken in plaats van terug te leveren aan het net. Bijvoorbeeld door apparaten in te schakelen en de elektrische auto op te laden op momenten dat er veel elektriciteit door de zon wordt opgewekt.

Meer aandacht voor opslag

Daarnaast zal de opslag van zonnestroom meer aandacht krijgen. Techniek Nederland vindt dan ook dat de overheid op termijn energieopslag in thuisbatterijen aantrekkelijk moet maken.

Bron: www.technieknederland.nl

Norm

NEN 1010:2015 nl

Elektrische installaties voor laagspanning - Nederlandse implementatie van de HD-IEC 60364-reeks

Voor het aanleggen van veilige laagspanningsinstallaties is NEN 1010 al jaren dé norm. Ook het uitbreiden en aanpassen van installaties valt hieronder. NEN 1010 wordt daarnaast gebruikt voor controles en inspecties bij oplevering van projecten...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN-EN-IEC 61215-1:2016 en

Fotovoltaïsche (PV) modules voor aardse toepassingen - Ontwerpclassificatie en typegoedkeuring - Dee...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN-EN-IEC 62446-1:2016 en

Fotovoltaïsche (PV) systemen - Eisen voor beproeving, documentatie en onderhoud - Deel 1: Netgekoppe...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken